FNs bæredygtige udviklingsmål

“Vores ansvar for at bidrage til FNs bæredygtige udviklingsmål er dybt forankret i vores arbejde og vores opgaver både nationalt og internationalt, i udviklede lande såvel som i udviklingslande.”

I 2015 mødtes lande fra hele verden for at støtte op om FN’s ønske om at udvikle nye globale mål indenfor 17 vigtige områder, hvilket skulle komme til at hedde de nye bæredygtige udviklingsmål (Sustainable Development Goals). De 17 bæredygtige udviklingsmål er også en dedikeret forpligtelse til de udviklede lande, som erstatter de tidligere mål (Millenium Development Goals), der kun var målrettet udviklingslandene.

Igennem vores arbejde med energieffektivitet og vedvarende energi i Danmark og i udlandet er vores vision og værdier tæt forbundet med FNs bæredygtige udviklingsmål. Helt specifikt bidrager vores arbejde til følgende FN udviklingsmål: nr. 7 – Sikre adgang til bæredygtige og pålidelige energikilder som alle har råd til; nr. 11 – Bygge inkluderende, robuste og bæredygtige byer og bosættelser; Nr. 13 – Skride til umiddelbar handling for at bekæmpe klimaændringer og konsekvenserne af disse; Nr. 17 – Styrke globalt samarbejde for bæredygtig udvikling og mulighederne for implementering af dette.

 

E_SDG_Icons-07 E_SDG_Icons-11 E_SDG_Icons-13 E_SDG_Icons-17
 
 

 

Bæredygtighed som forretning
Hos Dansk Energi Management & Esbensen er bæredygtighed også nøglen til en god forretning. Efter identificeringen af de udviklingsmål, som knytter sig mest til vores forretningsområder, har vi på en holistisk måde integreret målene i vores forretningskoncept og arbejdsgange. Dette tilfører ikke kun værdi for os selv, men også for vores kunder, partnere og interessenter ved eksempelvis at stimulere produkt- og service innovation, identificering og udvikling af nye markedssegmenter, stigende salg, styrkelse af vores brand, forbedring af driftseffektiviteten and reducering af personalemæssige omkostninger.

Ved at sammenkoble Dansk Energi Management & Esbensen og FNs nye bæredygtige udviklingsmål kan vi opstille meningsfulde mål og kommunikere mere effektivt om vores dedikerede indsats for bæredygtig udvikling.

 

sdg-why-what-how
Klik på billedet og læs DEM-ESB’s “SDG: Why – What – How” brochure.

Principper for måling af de bæredygtige udviklingsmål
“Når vi måler vores indsats og fremskridt i forhold til udviklingsmålene 7, 11, 13 og 17 bliver vi guidet af 10 principper for Global Monitorering, som er inkluderet i en overordnet ramme for indikatorer og monitorering af de bæredygtige udviklingsmål.”

10 principper for global monitorering – indikatorer skal helst::

  1. være få og globalt harmoniserede
  2. være entydige og med simple politiske implikationer
  3. tillade højfrekvens monitorering
  4. være konsensusbaseret, afstemt med internationale standarder og systembaseret information
  5. være udviklet ud fra velfunderede datakilder
  6. være opbrydelige
  7. være universelle
  8. være hovedsageligt resultatorienterede
  9. være videnskabeligt baserede og fremadskuende
  10. kunne bruges i større sammenhænge