Vedvarende energi

Som højspecialiseret energirådgivere har Dansk Energi Management & Esbensen arbejdet indenfor en lang række vedvarende energi-teknologier.

I de omtalte referencer under de forskellige kategorier ovenfor for bygninger og institutioner vil disse vedvarende energiteknologier ofte være repræsenterede.

Det drejer sig f.eks. som varmepumpeløsninger (jord/vand og luft til vand), solceller/integrerede solcelleløsninger. På forsyningssiden til f.eks. fjernvarmeløsninger er det biomasse og i forstudier typisk vindenergi.

Konkrete referencer: (se ovenfor under de enkelte underkategori-menuer)

Kunde: Hvidebæk Fjernvarmeforsyning
Periode: Opstartet i 1991 – kører fortsat
Areal: N/A
Type bygninger: Fjernvarmeværk

Dansk Energi Management og Esbensen er medejer af Hvidebæk Fjernvarmeforsyning, http://www.varmevaerk.dk/, og har ydet rådgivning til etablering og videreudvikling af værket.

Dette indbefatter blandt andet udviklingen af et af landets første fjernaflæsningssystemer hos forbrugerne i området.
Systemet er igennem tiden blevet videreudviklet for at opnå de bedste muligheder for indsamling, behandling og formidling af energidata til fjernvarmeforsyningen.

I 2012 er der desuden etableret et termisk solvarmeanlæg på ca. 12.000 m2 inklusiv en 2.500 m3 akkumuleringstank med en årlig produktion på ca. 6.150 MWh dækkende ca. 23 % af den samlede varmeproduktion.

Pt forberedes en ny halmfyret kedel på 7 MW.

Hvidebæk-Fjernvarmeforsyning