Vedvarende energi

Som højspecialiseret energirådgivere har Dansk Energi Management & Esbensen arbejdet indenfor en lang række vedvarende energi-teknologier.

I de omtalte referencer under de forskellige kategorier ovenfor for bygninger og institutioner vil disse vedvarende energiteknologier ofte være repræsenterede.

Det drejer sig f.eks. som varmepumpeløsninger (jord/vand og luft til vand), solceller/integrerede solcelleløsninger. På forsyningssiden til f.eks. fjernvarmeløsninger er det biomasse og i forstudier typisk vindenergi.

Konkrete referencer: (se ovenfor under de enkelte underkategori-menuer)

Kunde: Hvidebæk Fjernvarmeforsyning
Periode: Grundlagt i 1991
Størrelse: 10 MW kapacitet og 22 km fjernvarmenet
Type bygninger: Halmfyret fjernvarmeværk

Dansk Energi Management og Esbensen er medejer af Hvidebæk Fjernvarmeforsyning, www.varmevaerk.dk, og har ydet rådgivning til etablering og videreudvikling af værket.

Dette indbefatter blandt andet udviklingen af et af landets første fjernaflæsningssystemer hos forbrugerne i området.

Systemet er igennem tiden blevet videreudviklet for at opnå de bedste muligheder for indsamling, behandling og formidling af energidata til fjernvarmeforsyningen.

I 2012 har DEM-ESB stået for varmeforsyningsprojekt og udbud af et termisk solvarmeanlæg på ca. 12.000 m2 inklusiv en 2.500 m3 akkumuleringstank med en årlig produktion på ca. 6.150 MWh dækkende ca. 23 % af den samlede varmeproduktion.

I 2016 har DEM-ESB startet planlægningen af en ny 3. generations 7,5 MW halmfyret kedel op, inklusive nyt mellemlager til halm (værket råder i dag over 2 store halmlagre ved værket der kan dække 60% af årsproduktionen). Projektforslag efter varmeforsyningsloven er godkendt i 2016 og udbudsmateriale og efterfølgende kontraktforhandling er gennemført primo 2017. Idriftsættelse efteråret 2017.