Vedvarende energi

Som højspecialiseret energirådgiver har Dansk Energi Management & Esbensen A/S arbejdet indenfor en lang række vedvarende energi-teknologier.

I de omtalte referencer under de forskellige kategorier for bygninger og institutioner vil disse vedvarende energiteknologier ofte være repræsenterede.

Det drejer sig f.eks. som varmepumpeløsninger (jord/vand og luft til vand), solceller/integrerede solcelleløsninger. På forsyningssiden til f.eks. fjernvarmeløsninger er det biomasse og i forstudier typisk vindenergi.

Konkrete referencer: (se under de enkelte underkategori-menuer)

Kunde: Hvidebæk Fjernvarmeforsyning
Periode: Grundlagt i 1991
Størrelse: 10 MW kapacitet og 22 km fjernvarmenet
Type bygninger: Halmfyret fjernvarmeværk

Dansk Energi Management og Esbensen er medejer af Hvidebæk Fjernvarmeforsyning, www.varmevaerk.dk, og har ydet rådgivning til etablering og videreudvikling af værket.

Dette indbefatter blandt andet udviklingen af et af landets første fjernaflæsningssystemer hos forbrugerne i området.

Systemet er igennem tiden blevet videreudviklet for at opnå de bedste muligheder for indsamling, behandling og formidling af energidata til fjernvarmeforsyningen.

I 2012 har Dansk Energi Management & Esbensen stået for varmeforsyningsprojekt og udbud af et termisk solvarmeanlæg på ca. 12.000 m2 inklusiv en 2.500 m3 akkumuleringstank med en årlig produktion på ca. 6.150 MWh dækkende ca. 23 % af den samlede varmeproduktion.

I 2016 har Dansk Energi Management & Esbensen startet planlægningen af en ny 3. generations 7,5 MW halmfyret kedel op, inklusive nyt mellemlager til halm (værket råder i dag over 2 store halmlagre ved værket der kan dække 60% af årsproduktionen). Projektforslag efter varmeforsyningsloven er godkendt i 2016 og udbudsmateriale og efterfølgende kontraktforhandling er gennemført primo 2017. Idriftsættelse efteråret 2017.

 

Solceller

Dansk Energi Management & Esbensen har gennem mere end 20 år arbejdet med solceller og har været involveret i udførelsen af mere end 200 anlæg og deltaget i en lang række forsknings- og udviklingsprojekter indenfor solceller.

Alene de sidste 2 år har Dansk Energi Management & Esbensen udarbejdet udbudsmateriale, afholdt udbud samt varetaget byggeledelse, opfølgning og tilsyn for mere end 75 anlæg fordelt på både offentlige bygherre og større erhvervskunder. Solcelleanlæggene har været tagmonterede-, tagintegrerede-, facadeintegrerede- og terrænplaceret anlæg og har i størrelse varieret fra mindre anlæg på kun ca. 30 m2 til også at omfatte nordens største offentlige solcelleanlæg for Forsvaret på 7.872 m².

Kunde: Aarhus Kommune
Periode: 2013-2015
Areal: Ca. 12.000 m2
Antal bygninger: 18
Type bygninger: Folkeskoler

Dansk Energi Management & Esbensen har i samarbejde med Bascon og Aarhus Kommunes Aa+ afdeling, udarbejdet udbudsmateriale og forestået tilsyn og opfølgning i forbindelse med udførelsen af i alt ca. 1,5 MW solcelleanlæg fordelt på 18 skoler.

Opgaven var at udarbejde et paradigme for hele processen i forbindelse med etablering af solcelleanlæg. Helt fra screening og rentabilitet, analyser til udbud, tilsyn og aflevering/dokumentation. Projektet blev effektueret på en meget stram tidsplan, idet krav for fritagelse fra selskabsdannelse krævede at alle anlæg blev net-tilsluttet inden den 30. april 2015.

Solceller1

Kunde: Sønderborg Kommune
Periode: 2014-2015
Areal: Ca. 18.000 m2
Antal bygninger: 36
Type bygninger: Folkeskoler, daginstitutioner, plejehjem og kulturinstitutioner

Dansk Energi Management & Esbensen har udarbejdet udbudsmateriale og forestået tilsyn og opfølgning i forbindelse med udførelsen af i alt ca. 1,8 MW solcelleanlæg fordelt på 36 kommunale bygninger.
Opgaven var at udarbejde et paradigme for hele processen i forbindelse med etablering af solcelleanlæg. Processen omfattede screening og rentabilitetsvurdering, analyser til udbud, tilsyn og aflevering / dokumentation. Projektet blev effektueret efter en meget stram tidsplan, idet krav for fritagelse fra selskabsdannelse krævede at alle anlæg blev net-tilsluttet inden den 30. april 2015.

Sønderborg--Kommune

Kunde: Helsingør Kommune
Periode: 2014-2015
Areal: Ca. 2.500 m2
Antal bygninger: 6
Type bygninger: Skoler, bibliotek og idrætshal

Dansk Energi Management & Esbensen har i samarbejde med Bascon, udarbejdet udbudsmateriale, forestået EU-udbud og udført byggeledelse, tilsyn og opfølgning i forbindelse med udførelsen af i alt ca. 300 kWpeak solcelleanlæg fordelt på 4 skoler, et bibliotek og en idrætshal. Solcelleanlæggene er en kombination af tagintegrerede og tagmonterede anlæg.

Helsingør-Kommune-1

Helsingør-Kommune-2

Kunde: Forsvaret
Periode: 2013-2014
Areal: Ca. 20.000 m2
Antal anlæg: 5
Type anlæg: Terrænplaceret

Dansk Energi Management & Esbensen har stået i spidsen for etableringen af 5 større terrænplacerede solcelleanlæg på Forsvarets 4 kaserner Flystation Skrydstrup (3.936 m²), Antvorskov Kaserne (3.936 m²), Almegårds Kaserne (2.038 m²), Oksbøl (2000 m²) samt nordens største offentlige solcelleanlæg på 7.872 m² på Flyvestation Karup.

Forsvaret