Renovering

GRØNDALSVÆNGETS SKOLE – KAPACITETSUDVIDELSE OG HELHEDSRENOVERING I ÉT

Projektnavn: Grøndalsvængets Skole
Bygherre: Københavns Ejendomme
Periode: 2016-2018
Projektsum: 188 mio. kr.
Areal: 4.400 m2 nybyg / 5.100 m2 renovering
Udbudsform/tildeling: Overtagelse af ingeniørprojekt fra konkursramt rådgivende ingeniør
Samarbejdspartnere: JJW, Schul Landskabsarkitekter, Jørgen Nielsen og Jakon A/S (Hovedentreprenør)
Egne ydelser: Projektering, projektopfølgning og fagtilsyn af installationer og energi

For Københavns Ejendomme har Dansk Energi Management & Esbensen A/S sammen med Jørgen Nielsen ansvaret for ingeniørrådgivning og fagtilsyn vedr. kapacitetsudvidelse og helhedsrenovering af Grøndalsvængets Skole, en næsten 100 år gammel skole i Københavns Nordvestkvarter. Dansk Energi Management & Esbensen A/S er herunder ansvarlige for projektering af EL, CTS, VVS, Ventilation, kloak og energi, og varetager endvidere fagtilsyn på alle installationsfag.

Skolen er en 3-sporet skole, der får to nye bygninger – en indskolingsbygning, der sammenbygges med den eksisterende bygning samt en ny idrætsbygning. Totalt set en tilføjelse af bygningsmassen med omkring 4.400 m2.
Den eksisterende, bevaringsværdige bygning på omkring 5.100 m2 renoveres med ny indretning og en klar forbedring af indeklimaet, primært via ny ventilation samt en opgradering af klimaskærmen (nye vinduer og tag).
Både renovering og nybyg udføres med stort fokus på bæredygtighed.

Byggepladsen er startet op i januar 2017, og de to nye bygninger skal stå færdige til elevernes indrykning i januar 2018. Renoveringen af hovedbygningen foregår i etaper, og mens bygningen er delvist i brug, fra sommeren 2017, og skal være helt færdig, når eleverne kommer tilbage fra sommerferie i 2018.
Projektet gennemføres i tæt samarbejde med både brugere, bygherre og entreprenører og byggefasen er nøje tilrettelagt under hensyn til, at skolen er i drift under udførelsen.

Illustration: JJW Arkitekter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OMFATTENDE HELHEDSRENOVERING OG UDVIDELSE AF VIGERSLEV ALLE SKOLE

Projektnavn: Vigerslev Alle Skole
Bygherre: Københavns Ejendomme (KEjd)
Periode: 2011-2015
Projektsum: 165 mio. kr.
Areal: 9.100 m2
Samarbejdspartnere: Nøhr & Sigsgaard Arkitekter A/S, 1:1 Landskab ApS og Sloth Møller A/S
Egne ydelser: Udarbejdelse af energi- og indeklimakoncept. Projektering af tekniske installation samt udbud, projektopfølgning og fagtilsyn

Vigerslev Allés Skole er en mere end 100 år gammel folkeskole beliggende i Valby. Skolen har tidligere fungeret som en tosporet skole, men med en forventet elevtilgang var der behov for en udbygning af skolen, så den fremover rummer tre spor. Derfor er de 7.000 eksisterende kvm. blevet renoveret, mens der er tilbygget 2.100 nye kvm.

Hovedidéen bag projektet er en mere åben pavillonstruktur med forbindelse mellem forskelligartede aktive uderum for derved at skabe rammerne for en dynamisk sammenhæng mellem skolens områder. Midterkorridor-strukturen i pavillonerne med fire basislokaler og en midtergang er ombygget til et nyt sammenhængende fællesområde og tre hjemklasser til hver årgang, så der er skabt muligheder for differentieret undervisning og fleksible indretninger med stillezoner og aktive områder.

Pædagogisk center er indrettet i samspil med ressourcecenter som skolens ”hjerte og hjerne” i den gamle drengesal midt i skolegården. De kreative faglokaler er samlet i stueetagerne af den nye tilbygning og i den lange bygning fra 70´erne, hvor en utidssvarende svømmehal er nedlagt. Den tredje gymnastiksal er placeret i nybygningen, så den kan sammenlægges med eksisterende teatersal, når hele skolen skal samles. Institutionen på Fengersvej er udvidet med 100 pladser og de to grunde er sammatrikuleret, så der opstår nye fælles udearealer.

Helhedsrenoveringen omfatter renovering af eksisterende bygninger herunder nye tekniske installationer, nyt tag, nye vinduer og renovering af indvendige overflader, så de fremstår tidssvarende. I den forbindelse har Dansk Energi Management & Esbensen A/S udarbejdet energi- og indeklimakonceptet for hele projektet og har projekteret ventilationsanlæg, VVS-anlæg, belysning, el- og CTS anlæg samt udarbejdet udbudsmaterialet og i udførelsesfasen ført fagtilsyn ifm. hermed. Målet for Dansk Energi Management & Esbensen A/S har været at minimere forbruget af energi og vand mest muligt af hensyn til miljøbelastning og driftsøkonomi gennem integreret energidesign, hvor de tekniske anlæg og deres regulering/styring, bygningens klimaskærm og resulterende indeklima indgår.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENERGIRENOVERING SKOLER OG INSTITUTIONER, SØNDERBORG

Bygherre: Sønderborg Kommune
Projektsum: 60 mio. kr.
År: 2011

Som ProjectZero by går Sønderborg foran i energimæssig sammenhæng med en vision om at være 100 % CO2-neutral inden år 2029. Dansk Energi Management & Esbensen er kraftigt involveret i hele ProjectZero konceptet og har af Sønderborg kommune fået til opgave at udføre energirenovering af skoler og institutioner. I alt drejer det sig om 15 skoler, 24 børnehave samt 35 større/mindre bygninger, som skal renoveres indenfor en årrække. Energirenovering omfatter primært en udskiftning af eksisterende ventilation-, varme og belysningsanlæg, således at de nutidige krav vedrørende effektivitet samt energiforbrug overholdes. For enkelte bygninger er der tilmed udført facaderenovering, vinduesudskiftning m.m., således at hele bygningen kommer til at fremstå som ny. Dansk Energi Management & Esbensen varetager de indledende energiscreeninger af bygningerne for bagefter at gennemføre energirenoveringen i form af projektering, tilsyn samt byggeledelse.

Skoler Sønderborg_stort

KIRSEBÆRHAVEN SKOLE, VALBY

Bygherre: Københavns Kommune
Arkitekt: BBP Arkitekter
Entreprenør: ELINDCO A/S
Areal: 6.700 m2
Projektsum: 25 mio. DKR
År: 2010

Skolen ombygges og renoveres så den lever op til dagens krav. Udvendigt omfatter renoveringen døre, vinduer, tag, skolegårde, kloak og varmeanlæg, og indvendigt renoveres/ombygges faglokaler. Der udføres energi- og miljøtiltag ud over bygningsreglementets krav bl.a. ekstraordinær isolering af tag, lavenergibelysning og varme- og ventilationsanlæg med genvinding. Disse energisparetiltag støttes af København kommunes pulje for energirigtige miljøtiltag. Dansk Energi Management & Esbensen forestår projektering af bygningsinstallationer.

kirsebaerhaven_skole