Nybyggeri

Esbensen_Ref_AarhusStatsgymnasium

Esbensen_Ref_RaskMølleSkole

Esbensen_Ref_SølvgadesSkole

Esbensen_Ref_ZealandBusinessCollege

RASK MØLLE SKOLE, HEDENSTED

Bygherre: Hedensted Kommune
Arkitekt: Sahl Arkitekter
Øvrig: Sloth Møller
Projektsum: 25 mio. kr.
Areal: 1800
År: 2011

Projektet omfatter opførelse af en ny SFO og indskoling som tilbygning til den eksisterende Rask Mølle Skole. Den nye bygning er cirkulær og er planlagt udfra, at der er plads til, at børnene vokser med huset – fra det velkendte, nære fællesskab i husets indre, til den store legegrund i husets ydre og videre til den eksisterende skole. Tilbygning skal opfylde kravene til lavenergiklasse 2015. For at kunne opfylde kravene er der fokuseret på at udnytte bygningens passive egenskaber som f.eks. høj isoleringsevne, tæthed, passiv solenergi, dagslysudnyttelse og vinduer med god U-værdi. Egenskaber som er altafgørende for at reducere bygningens energibehov og samtidig sikre et godt indeklima. Endvidere er der i bygningen bevidst brug af energieffektive tekniske løsninger. Dansk Energi Management & Esbensen har udviklet bygningens energikoncept og skal varetage projektering af bygningsinstallationer.

Rask Mølle skole_stort

SØLVGADES SKOLE, KØBENHAVN

Bygherre: Københavns Kommune
Arkitekt: Arkitektfirmaet C.F. Møller
Entreprenør: Anker Hansen & Co A/S
Areal: 4.500 m2
Projektsum: 35 mill. DKK
År: 2011

Der opføres en ny skolebygning i skolens nuværende gård og den fredede skolebygning fra 1847 renoveres. Projektet opføres i henhold til lavenergiklasse 2 og efter Københavns Kommunes seneste retningslinjer for miljøvenligt byggeri. Der er lagt vægt på optimeret dagslys og der udføres hybrid ventilation i samtlige undervisningslokaler, med undtagelse af gymnastiksalen. Ventilationssystemet er behovstyret efter CO2 koncentrationen. Dansk Energi Management & Esbensen har ansvar for energi, indeklima og projektering af bygningsinstallationer

Sølvgade skole_nyt_stort

HANDELSSKOLEN SJÆLLAND SYD, NÆSTVED

Bygherre: Næstved Handelsskole
Arkitekt: BBP Arkitekter A/S
Øvrig: Sloth Møller A/S
Projektsum: 55 mill. DKK
Areal: 5000 m2
År: 2008

Opførelse af ny 5-etagers bygning med undervisningsfaciliteter, kantine og auditorium med 250 siddepladser samt ombygning af eksisterende bygninger. Projektet tager afsæt i den eksisterende struktur og placerer nybygningen, så den danner et centralt overdækket torv, hvortil alle fællesfaciliteter knytter sig. Et centralt atrium skaber sammenhæng mellem alle etager. Her findes åbne studieområder på forskudte balkoner ud til det attraktive centralrum. Bygningen er designet med henblik på anvendelse af naturlig/hybrid ventilation. Dansk Energi Management & Esbensen har været energirådgiver og forestået projektering af bygningsinstallationer.

Handelsskolen Næstved_ny_stort

BANGSBO, SØVÆRNETS SERGENT- OG RESERVEOFFICERSSKOLE, FREDERIKSHAVN

Bygherre: Forsvarets Bygningstjeneste
Arkitekt: Arkitekterne Hvidt & Mølgaard A/S
Øvrig: Sloth Møller A/S
Projektsum: 60 mill. DKK.
År: 2008

Projektet omfatter etablering af nye faciliteter til skolen i form af nybyggeri samt ombygning af eksisterende lokaler på ca. 1400 m². Det drejer sig om 104 indkvarteringer i 2 etager, nyt køkken og ny kantine, undervisnings- og kontorfaciliteter, faciliteter til filialinfirmeri, ny varmecentral og ombygning af eksisterende vaskeri, værksteder mv. Skolen er en kostskole og håndterer årligt ca. 800 elever – og ca. 300 elever af gangen. Dansk Energi Management & Esbensens opgave bestod i projektering af bygningsinstallationer samt opfølgning i byggefasen.

sergant_reserveofficersskole

BAGSVÆRD KOSTSKOLE, SCIENCE CENTER, BAGSVÆRD

Bygherre: Bagsværd Kostskole og Gymnasium
Arkitekt: BBP Arkitekter A/S
År: 2008

Bagsværd Kostskole skal udvides med et nyt sciencecenter, der kan danne ramme om fremtidig undervisning i naturvidenskabelige fagområder. Bygningen skal opføres som et 0-energihus med bl.a. solfangere og solceller. Sciencecentret udformes som en fritliggende pavillon. Mod syd etableres centrets multianvendelige, dobbelthøje fællesrum med glasfacade og mod nord placeres undervisningslokaler, hvor der er optimale arbejdsforhold med store nordvendte glaspartier og godt dagslys. Alle installationsføringer er samlet i en central, synlig teknikzone, hvor produktion og forbrug af vand, varme og el bl.a. kan aflæses. Dansk Energi Management & Esbensen har bistået med energirådgivning i forbindelse med udarbejdelse af program og projektforslag

bagsvaerd_kostskole

SYDDANSK UNIVERSITET, ALSION, SØNDERBORG

Bygherre: Universitets- og Bygningsstyrelsen, Forskerparken Syd A/S
Arkitekt: 3xN Arkitekter
Øvrig: Strunge og Hartvigesen A/S, Sloth Møller A/S
Projektsum: 535 mill. DKK
År: 2007

Opførelse af nye bygninger for Syddansk Universitet, Alsion, som er placeret ved Alssund og har en markant arkitektonisk værdi. Ingeniørrådgivning til universitetsbygning med auditorier, café, køkkenfaciliteter og møderum. Projektet er skabt på baggrund af, at Syddansk Universitet, Bitten & Mads Clausens Fond og Sønderborg Kommune i 2000 blev enige om at skabe et unikt byggeprojekt, der i særlig grad skulle skabe sammenhæng mellem uddannelse og forskning, have en markant arkitektonisk værdi og være et fælles projekt mellem det offentlige og det private erhvervsliv.

sdu_alsion