Nybyggeri

SKOLEN BLIVER ET BÆREDYGTIGHEDSFYRTÅRN

Projektnavn: Kalvebod Fælled Skole i Ørestaden
Bygherre: Københavns Kommune
Periode: 2014-2018 (igangværende)
Projektsum: 285 mio. kr.
Areal: 12.000 m2
Udbudsform/tildeling: Udbud med prækvalifiaktion
Samarbejdspartnere: Lundgaard & Tranberg Arkitekter, Jørgen Nielsen Rådgivende Ing. og BOGL m.fl.
Egne ydelser: Udvikling af energikoncept og projektering af bygningsinstallationer

Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) har bestilt en ny tre-sporet skole med KKFO og klub hos Københavns Kommune. Skolen har en profil, der er orienteret mod idræt og bevægelse og derfor er skolens gymnastiksale opgraderet til en idrætshal. Kalvebod Fælled Skole får plads til 750 elever og indeholder også 336 KKFO/fritidspladser, 168 klubpladser og en idrætshal.

Kalvebod Fælled Skole er den første skole, som Københavns Kommune skal bygge efter vedtagelsen af den nye skolereform i 2014. Skolens profil med idræt og bevægelse, som er et generelt tema i den nye folkeskolereform, skal sammen med de fysiske rammer naturligt skabe en atmosfære og rammerne, hvori idræt, motion og bevægelse fremmes.

Kalvebod Fælled Skole er således en profilskole orienteret mod idræt og bevægelse, og der knytter sig til dette mål et ambitiøst program for sammenhæng mellem bygningens indretning og disponeringen af udearealerne.

Skolen og idrætshallen skal anlægges på en grund i Arenakvarteret i Ørestad Syd og lokalplanens intention er at udbygge området til et ”moderne, tæt og integreret byområde med bebyggelse af høj arkitektonisk kvalitet”.

Overordnet vil fokus på bæredygtighed skabe de grundlæggende designparametre for projektet, og får særlig opmærksomhed igennem alle faserne, såvel i arbejdet med byrum, geometri, det fysiske udtryk, installationer, drift, ressourceforbrug og totaløkonomi m.m. På energisiden skal byggeriet fremstå som et bæredygtighedsfyrtårn og det skal opfylde kravene til Lavenergiklasse 2015.

Dansk Energi Management & Esbensen varetager til dette projekt energirådgivning, bæredygtighed og indeklima samt tekniske installationer inden for VVS, ventilation, el, CTS og kloak samt fagtilsyn under byggeriets opførelse.

Klik på billedet for flere illustrationer…

Arkitekt: Lundgaard & Tranberg Arkitekter
Entreprenør: MT Højgaard

 

 

 

 

ET ARKITEKTONISK KRAFTCENTER FOR GYNMASIELLE OG TEKNISKE UNGDOMSUDDANNELSER

Projektnavn: Midtbyens Gymnasium, Viborg
Bygherre: Mercantec & Viborg Kommune
Periode: 2015-2019 (igangværende)
Projektsum: 190 mio. kr.
Areal: 12.500 m2
Udbudsform/tildeling: Totalrådgiverudbud med prækvalifikation
Samarbejdspartnere: Cubo Arkitekter, Møller & Grønborg Landskabarkitekter og ISC Rådg. Ingeniører
Egne ydelser: Udvikling af energikoncept samt projektering og tilsyn af tekniske installationer

Projektet Midtbyens Gymnasium omfatter opførelse af ca. 12.500 kvm. gymnasium og etablering af et p-areal på ca. 4.500 kvm. samt en Hærvejs-plads. Desuden er opførelsen af det nye gymnasium kickstarten på udviklingen af Viborg Baneby, som Dansk Energi Management & Esbensen A/S tidligere også har været med til at levere inputs til ift. udviklingen af masterplanen, der ligger til bund for planerne.

I gymnasiet samles Viborgs Tekniske Gymnasium og Viborg Handelsgymnasium under det samme tag, hvor der vil blive undervist i blandt andet innovation, IT, Game Design, Teknologi og samfund.

Et gennemgående tema for bygningen har været at integrere de energitekniske løsninger i et naturligt flow med den øvrige arkitektur. I hele bygningen er valgt energieffektive løsninger, der samtidig sikrer et optimalt indeklima og læringsmiljø. Bygningen er udformet i to bygningskroppe, der for hver etage er twistet, så der opstår udendørs opholdsarealer på flere af etagerne. P-arealet er placeret under de to bygningskroppe, og der er adgang herfra til såvel gymnasiet som til den kommende Viborg Banebro, der skal binde bydelene på hver sin side af togbanen sammen.

I projektet er der indtænkt flere bæredygtige løsninger. På store dele af taget vil der blive etableret et såkaldt grønt tag, ligesom bygningen vil blive et vigtigt socialt bindeled i den centrale del af Viborg for byens unge og kickstarte byudviklingen i Banebyen. I femte sals højde vil gymnasiet få en multibane, der både kan benyttes i undervisningen, men også indbyde til et socialt studieliv.

Dansk Energi Management & Esbensen A/S har i projektet udført integreret energidesign, projekteret alle fagtekniske discipliner inden for VVS, ventilation, el og CTS samt udarbejdet indeklimaanalyser.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRØNDALSVÆNGETS SKOLE – KAPACITETSUDVIDELSE OG HELHEDSRENOVERING I ÉT

Projektnavn: Grøndalsvængets Skole
Bygherre: Københavns Ejendomme
Periode: 2016-2018
Projektsum: 188 mio. kr.
Areal: 4.400 m2 nybyg / 5.100 m2 renovering
Udbudsform/tildeling: Overtagelse af ingeniørprojekt fra konkursramt rådgivende ingeniør
Samarbejdspartnere: JJW, Schul Landskabsarkitekter, Jørgen Nielsen og Jakon A/S (Hovedentreprenør)
Egne ydelser: Projektering, projektopfølgning og fagtilsyn af installationer og energi

For Københavns Ejendomme har Dansk Energi Management & Esbensen A/S sammen med Jørgen Nielsen ansvaret for ingeniørrådgivning og fagtilsyn vedr. kapacitetsudvidelse og helhedsrenovering af Grøndalsvængets Skole, en næsten 100 år gammel skole i Københavns Nordvestkvarter. Dansk Energi Management & Esbensen A/S er herunder ansvarlige for projektering af EL, CTS, VVS, Ventilation, kloak og energi, og varetager endvidere fagtilsyn på alle installationsfag.

Skolen er en 3-sporet skole, der får to nye bygninger – en indskolingsbygning, der sammenbygges med den eksisterende bygning samt en ny idrætsbygning. Totalt set en tilføjelse af bygningsmassen med omkring 4.400 m2.
Den eksisterende, bevaringsværdige bygning på omkring 5.100 m2 renoveres med ny indretning og en klar forbedring af indeklimaet, primært via ny ventilation samt en opgradering af klimaskærmen (nye vinduer og tag).
Både renovering og nybyg udføres med stort fokus på bæredygtighed.

Byggepladsen er startet op i januar 2017, og de to nye bygninger skal stå færdige til elevernes indrykning i januar 2018. Renoveringen af hovedbygningen foregår i etaper, og mens bygningen er delvist i brug, fra sommeren 2017, og skal være helt færdig, når eleverne kommer tilbage fra sommerferie i 2018.
Projektet gennemføres i tæt samarbejde med både brugere, bygherre og entreprenører og byggefasen er nøje tilrettelagt under hensyn til, at skolen er i drift under udførelsen.

Illustration: JJW Arkitekter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OMFATTENDE HELHEDSRENOVERING OG UDVIDELSE AF VIGERSLEV ALLE SKOLE

Projektnavn: Vigerslev Alle Skole
Bygherre: Københavns Ejendomme (KEjd)
Periode: 2011-2015
Projektsum: 165 mio. kr.
Areal: 9.100 m2
Samarbejdspartnere: Nøhr & Sigsgaard Arkitekter A/S, 1:1 Landskab ApS og Sloth Møller A/S
Egne ydelser: Udarbejdelse af energi- og indeklimakoncept. Projektering af tekniske installation samt udbud, projektopfølgning og fagtilsyn

Vigerslev Allés Skole er en mere end 100 år gammel folkeskole beliggende i Valby. Skolen har tidligere fungeret som en tosporet skole, men med en forventet elevtilgang var der behov for en udbygning af skolen, så den fremover rummer tre spor. Derfor er de 7.000 eksisterende kvm. blevet renoveret, mens der er tilbygget 2.100 nye kvm.

Hovedidéen bag projektet er en mere åben pavillonstruktur med forbindelse mellem forskelligartede aktive uderum for derved at skabe rammerne for en dynamisk sammenhæng mellem skolens områder. Midterkorridor-strukturen i pavillonerne med fire basislokaler og en midtergang er ombygget til et nyt sammenhængende fællesområde og tre hjemklasser til hver årgang, så der er skabt muligheder for differentieret undervisning og fleksible indretninger med stillezoner og aktive områder.

Pædagogisk center er indrettet i samspil med ressourcecenter som skolens ”hjerte og hjerne” i den gamle drengesal midt i skolegården. De kreative faglokaler er samlet i stueetagerne af den nye tilbygning og i den lange bygning fra 70´erne, hvor en utidssvarende svømmehal er nedlagt. Den tredje gymnastiksal er placeret i nybygningen, så den kan sammenlægges med eksisterende teatersal, når hele skolen skal samles. Institutionen på Fengersvej er udvidet med 100 pladser og de to grunde er sammatrikuleret, så der opstår nye fælles udearealer.

Helhedsrenoveringen omfatter renovering af eksisterende bygninger herunder nye tekniske installationer, nyt tag, nye vinduer og renovering af indvendige overflader, så de fremstår tidssvarende. I den forbindelse har Dansk Energi Management & Esbensen A/S udarbejdet energi- og indeklimakonceptet for hele projektet og har projekteret ventilationsanlæg, VVS-anlæg, belysning, el- og CTS anlæg samt udarbejdet udbudsmaterialet og i udførelsesfasen ført fagtilsyn ifm. hermed. Målet for Dansk Energi Management & Esbensen A/S har været at minimere forbruget af energi og vand mest muligt af hensyn til miljøbelastning og driftsøkonomi gennem integreret energidesign, hvor de tekniske anlæg og deres regulering/styring, bygningens klimaskærm og resulterende indeklima indgår.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPEKTFULD UDVIDELSE AF FREDET GYMNASIUM

Projektnavn: Tilbygning til Aarhus Statsgymnasium
Bygherre: Aarhus Kommune
Arkitekt: GPP Arkitekter A/S
Øvrig: Sloth Møller A/S og NCC Construction A/S
Areal: 3.540 m2
Projektsum: 43 mill. DKK
År: 2011-2013

Aarhus Statsgymnasium, som oprindeligt er tegnet af arkitekterne Arne Gravers Nielsen og Johan Richter, blev indviet i 1958 og senere tilbygget i 1971. I 2003 blev skolen, der med sin stramme og kubiske udformning er klart og enkelt komponeret i planløsningen, med en række rum omkring to grønnegårde, fredet af Kulturstyrelsen under begrundelsen ”særligt fremragende arkitektoniske værdier, der kan begrunde en fredning af en bygning, der er under 50 år gammel.”

Da behovet for en udvidelse af gymnasiet opstod små ti år senere, sendte Aarhus Kommune den forestående ombygning af Aarhus Statsgymnasium i udbud som totalentreprise. Projektet omfattede en ny undervisningsbygning på 2.570 m2 vest for det eksisterende gymnasium, med henblik på en sammenbygning med den fredede bygning, samt en renovering af kantinen på 970 m2. Opgaven omfattede desuden landskabsbearbejdning af de indre grønnegårde og det nære udeareal omkring nybygningen.

Med udvidelsen af Aarhus Statsgymnasium har ambitionen været at skabe et optimalt arbejds- og studiemiljø for studerende såvel som ansatte på skolen ved bl.a. at lægge stor vægt på udnyttelse af mest muligt dagslys, således at der skabes et behageligt miljø at færdes i, samtidig med at der spares på det elektriske lys i lokalerne.
Det har ligeledes været et mål, at de karakterbærende arkitekturtræk fra de eksisterende bygninger blev videreført i den nye tilbygning, således at gymnasiet fortsat vil fremstå som et homogent anlæg. Overgangen mellem det eksisterende byggeri og tilbygningen er etableret som en gennemlyst forbindelsesgang med grønnegården på den ene side og to mindre lysgårde med hhv. spejlbassin og arbejdsgård på den anden side.
Og med etableringen af den nye tilbygning med ti nye undervisningslokaler, to billedkunstlokaler, et studieområde, tre grupperum samt et dobbelthøjt fællesområde med amfitrappe er gymnasiet nu klar til at imødekomme fremtidens behov.

Dansk Energi Management & Esbensen A/S har til dette projekt stået for udviklingen af energikonceptet samt projektering og tilsyn af bygningsinstallationerne.

RENOVERING OG UDVIDELSE AF KØBENHAVNS ÆLDSTE SKOLE

Projektnavn: Sølvgades Skole, København
Bygherre: Københavns Kommune
Samarbejdspartnere: Arkitektfirmaet C.F. Møller og Sloth Møller A/S
Udbudsform/tildeling: Totalrådgiverudbud med prækvalifikation
Areal: 4.500 m2
Projektsum: 52 mill. DKK
År: 2009-2012
Egne ydelser Udarbejdelse af energikoncept og projektering af bygningsinstallationer

Der opføres en ny skolebygning i skolens nuværende gård og den fredede skolebygning fra 1847 renoveres. Projektet opføres i henhold til lavenergiklasse 2 og efter Københavns Kommunes seneste retningslinjer for miljøvenligt byggeri. Der er lagt vægt på optimeret dagslys og der udføres hybrid ventilation i samtlige undervisningslokaler, med undtagelse af gymnastiksalen. Ventilationssystemet er behovstyret efter CO2 koncentrationen.

Dansk Energi Management & Esbensen har ansvar for energi, indeklima og projektering af bygningsinstallationer.

Sølvgade skole_nyt_stort

ÅBENT OG INTELLIGENT UDDANNELSESCENTER

Projektnavn: Zealand Business College i Næstved
Bygherre: Handelsskolen Sjælland Syd
Arkitekt: BBP Arkitekter A/S
Øvrig: Sloth Møller A/S, konstruktionsingeniør
Børge Jacobsen & Søn Byggefirma ApS
Projektsum: 55 mill. DKK
Areal: 5000 m2
År: 2006-2010

Opførelse af ny 5-etagers bygning med undervisningsfaciliteter, kantine og auditorium med 250 siddepladser samt ombygning af eksisterende bygninger.

Projektet tog afsæt i den eksisterende struktur og nybygningen er placeret, så den danner et centralt overdækket torv, hvortil alle fællesfaciliteter er tilknyttet. Et centralt atrium skaber sammenhæng mellem alle etager, hvor der findes åbne studieområder på forskudte balkoner ud til det attraktive centralrum. Bygningen er designet med henblik på anvendelse af naturlig/hybrid ventilation.

Dansk Energi Management & Esbensen har været energirådgiver og forestået projektering af bygningsinstallationer.

Handelsskolen Næstved_ny_stort

SYDDANSK UNIVERSITET, ALSION, SØNDERBORG

Bygherre: Universitets- og Bygningsstyrelsen, Forskerparken Syd A/S
Arkitekt: 3xN Arkitekter
Øvrig: Strunge og Hartvigesen A/S, Sloth Møller A/S
Projektsum: 535 mill. DKK
År: 2007

Opførelse af nye bygninger for Syddansk Universitet, Alsion, som er placeret ved Alssund og har en markant arkitektonisk værdi. Ingeniørrådgivning til universitetsbygning med auditorier, café, køkkenfaciliteter og møderum. Projektet er skabt på baggrund af, at Syddansk Universitet, Bitten & Mads Clausens Fond og Sønderborg Kommune i 2000 blev enige om at skabe et unikt byggeprojekt, der i særlig grad skulle skabe sammenhæng mellem uddannelse og forskning, have en markant arkitektonisk værdi og være et fælles projekt mellem det offentlige og det private erhvervsliv.

sdu_alsion