Totalrådgivning

Kunde: Tønder Kommune
Periode: 2013-2016
Areal: Ca. 250.000 m2
Antal bygninger: Ca. 150

Dansk Energi Management & Esbensen påbegyndte i 2013, i samarbejde med AURA (tidligere Lokalenergi), et energispareprojekt for Tønder Kommune vedrørende energibesparelser fra diverse energirenoveringstiltag i alle kommunens ejendomme. 

Energispareprojektet drejer sig om ca. 250.000 m² fordelt på 150 ejendomme.
Projektet omfatter energimærkning, analyse, identificering af energibesparelser, projektering og udbud samt tilsyn og monitorering.
Ved projektets afslutning skal kommunen have garanti for estimerede energibesparelser fra diverse energirenoveringstiltag.
Projektet kan følges her http://energi.toender.dk/

Totalradgivning1

Kunde: Helsingør Kommune
Periode: 2014-2017
Areal: Ca. 180.000 m2
Antal bygninger: 68
Type bygninger: Biblioteker, Brandvæsen, Idræts- og Svømmehaller, Skoler, Daginstitutioner, Kontor og Administration

Dansk Energi Management & Esbensen har i samarbejde med Bascon indgået en aftale om totalrådgivning og energirådgivning vedrørende energirenovering af 68 kommunale ejendomme i Helsingør Kommune.

Projektet med energirenovering af kommunens ejendomme er et led i kommunens klimaplan, som blev vedtaget i 2009. Helsingør Kommune ønsker at spare 2% på CO2-udledningen hvert år, frem til år 2025.
De udvalgte ejendomme omfatter primært kultur & idræt, skoler og daginstitutioner, og renoveringerne udføres i fagentrepriser.

Udover almindelig byggeteknisk totalrådgivning (inkl. screening, projektering, udbud og fagtilsyn), vil rådgivningen også omfatte byggeledelse. arbejdsmiljøkoordinering, styring af idriftsættelse, oplæring af driftspersonale, energistyring og opfølgning på energibesparelser.

Totalradgivning2