Totalrådgivning

HELHEDSORIENTERET ENERGIRENOVERING OG INDEKLIMAOPTIMERING AF TEKNISKE ANLÆG

Kunde: Egedal Kommune
Periode: 2017-2020
Areal: 178.000 m2
Antal ejendomme: 80
Type bygninger: Børnehuse, fritidsklubber, skoler, dagplejer, vuggestuer, idrætsfaciliteter og klubhuse

Egedal Kommune har igangsat programmet ”Parat til fremtiden”, der skal sikre kommunen fortsat økonomisk råderum gennem planlagte effektiviseringer over de kommende år. Samtidig skal effektiviseringer danne et solidt fundament, så kommunen også i fremtiden fremstår som et attraktivt sted at bosætte sig, med en sund kommunal økonomi.

Ét af initiativerne i programmet er energirenoveringsprojektet ”Energirenovering af tekniske anlæg”, hvor 80 ejendomme inden for kategorierne børnehuse, fritidsklubber, skoler, dagplejer, vuggestuer, idrætsfaciliteter og klubhuse er ved at blive energirenoveret ud fra fastsatte, identificerede løsningsforslag til energi- og indeklimaforbedringer.

Projektet løber til 2020, hvor Dansk Energi Management & Esbensen A/S vil projektere og udbyde energirenoveringerne i hovedentreprise med baggrund i screeningsrapporter fra projektets foranalyse (udført i 2015-2016, se reference nedenfor). Derudover håndterer Dansk Energi Management & Esbensen A/S ligeledes byggeledelsen, fagtilsyn og idriftsætter de tekniske anlæg for at sikre et energieffektivt og indeklimaoptimeret samlet teknisk system på den enkelte ejendom.

Målet med projektet er en samlet energibesparelse på 5,0 mio. kr. årligt, hvilket vil svare til henholdsvis en besparelse på 15 % af varmeforbruget og 22 % af elforbruget. Udover energibesparelser vil indeklimaforbedrende tiltag blive koordineret i projektet af hensyn til at fremtidssikre kommunens bygningsmasse.

Ganløse Skole, Egedal Kommune

100 EJENDOMME SKAL BIDRAGE TIL AT GØRE AARHUS KOMMUNE CO2-NEUTRAL INDEN 2030

Kunde: Aarhus Kommune
Periode: 2017-2018
Areal: 50.000 m2
Antal ejendomme: 100
Type bygninger: Daginstitutioner

Dansk Energi Management & Esbensen A/S udfører totalrådgivning for Aarhus Kommune i forbindelse med energirenovering af 100 ejendomme. Projektet er en del af kommunens ambitiøse målsætning om at reducere CO2-udledningen for at være med til at opnå kommunens overordnede målsætning om at være CO2-neutral i 2030.

Projektet omhandler primært daginstitutioner, klubber og legepladser. I projektet håndterer Dansk Energi Management & Esbensen A/S – udover projektledelsen – også hele processen fra udførelse af energiscreening, brugerinddragelse, projektering og implementering af de bedste totaløkonomiske løsningsforslag. Udførelsen af energisparetiltagene udføres på ejendomme, der samtidig er i drift, hvilket fordrer en tæt dialog med både Aa+ projektsekretariatet samt brugerne på de enkelte ejendomme.

I forbindelse med implementeringen af energisparetiltagene har Dansk Energi Management & Esbensen A/S ansvaret for byggeledelsen, og fører fagtilsyn. Derudover sørger Dansk Energi Management & Esbensen A/S for at de tekniske anlæg bliver idriftsat korrekt for at sikre energibesparelserne og indeklimaet på den enkelte ejendom.

Tidligere i Aa+ projektet har Dansk Energi Management & Esbensen A/S ligeledes været bygherrerådgiver for Aarhus Kommune, og været med til at udfordre den gængse måde at tænke energirenoveringsprojekter på ved bl.a. at udvikle en økonomisk model, som Aarhus Kommune har implementeret i projektet.

Idrætsinstitutionen Tumlehøjen, Aarhus

TOTALRÅDGIVNING OG ENERGIRÅDGIVNING I HELSINGØR KOMMUNE

Kunde: Helsingør Kommune
Periode: 2014-2017
Areal: Ca. 180.000 m2
Antal bygninger: 68
Type bygninger: Biblioteker, Brandvæsen, Idræts- og Svømmehaller, Skoler, Daginstitutioner, Kontor og Administration

Dansk Energi Management & Esbensen har i samarbejde med Bascon indgået en aftale om totalrådgivning og energirådgivning vedrørende energirenovering af 68 kommunale ejendomme i Helsingør Kommune.

Projektet med energirenovering af kommunens ejendomme er et led i kommunens klimaplan, som blev vedtaget i 2009. Helsingør Kommune ønsker at spare 2% på CO2-udledningen hvert år, frem til år 2025.
De udvalgte ejendomme omfatter primært kultur & idræt, skoler og daginstitutioner, og renoveringerne udføres i fagentrepriser.

Udover almindelig byggeteknisk totalrådgivning (inkl. screening, projektering, udbud og fagtilsyn), vil rådgivningen også omfatte byggeledelse. arbejdsmiljøkoordinering, styring af idriftsættelse, oplæring af driftspersonale, energistyring og opfølgning på energibesparelser.

Totalradgivning2
Grønnehave Station, Helsingør

ENERGISPAREPROJEKT FOR TØNDER KOMMUNE

Kunde: Tønder Kommune
Periode: 2013-2016
Areal: Ca. 250.000 m2
Antal bygninger: Ca. 150

Dansk Energi Management & Esbensen påbegyndte i 2013, i samarbejde med AURA (tidligere Lokalenergi), et energispareprojekt for Tønder Kommune vedrørende energibesparelser fra diverse energirenoveringstiltag i alle kommunens ejendomme. Energispareprojektet drejer sig om ca. 250.000 m² fordelt på 150 ejendomme.
Projektet omfatter energimærkning, analyse, identificering af energibesparelser, projektering og udbud samt tilsyn og monitorering.
Ved projektets afslutning skal kommunen have garanti for estimerede energibesparelser fra diverse energirenoveringstiltag.
Projektet kan følges her http://energi.toender.dk/

Totalradgivning1
Møgeltønder Skole