Solceller

Dansk Energi Management & Esbensen har gennem de mere end 20 år arbejdet med solceller og har været involveret i udførelsen af mere end 200 anlæg og deltaget i en lang række forsknings- og udviklingsprojekter indenfor solceller.

Alene de sidste 2 år har Dansk Energi Management & Esbensen udarbejdet udbudsmateriale, afholdt udbud samt varetaget byggeledelse, opfølgning og tilsyn for mere end 75 anlæg fordelt på både offentlige bygherre og større erhvervskunder. Solcelleanlæggene har været tagmonterede-, tagintegrerede-, facadeintegrerede- og terrænplaceret anlæg og har i størrelse varieret fra mindre anlæg på kun ca. 30 m2 til også at omfatte nordens største offentlige solcelleanlæg for Forsvaret på 7.872m².

Kunde: Aarhus Kommune
Periode: 2013-2015
Areal: Ca. 12.000 m2
Antal bygninger: 18
Type bygninger: Folkeskoler

Dansk Energi Management & Esbensen har i samarbejde med Bascon og Aarhus Kommunes AA+ afdeling, udarbejdet udbudsmateriale og forestået tilsyn og opfølgning i forbindelse med udførslen af i alt ca. 1,5 MW solcelleanlæg fordelt på 18 skoler.

Opgaven var at udarbejde et paradigme for hele processen i forbindelse med etablering af solcelleanlæg. Helt fra screening og rentabilitet, analyser til udbud, tilsyn og aflevering/dokumentation. Projektet blev effektueret på en meget stram tidsplan, idet krav for fritagelse fra selskabsdannelse krævede at alle anlæg blev net-tilsluttet inden den 30. april 2015.

Solceller1

Kunde: Sønderborg Kommune
Periode: 2014-2015
Areal: Ca. 18.000 m2
Antal bygninger: 36
Type bygninger: Folkeskoler, daginstitutioner, plejehjem og kulturinstitutioner

Dansk Energi Management & Esbensen har udarbejdet udbudsmateriale og forestået tilsyn og opfølgning i forbindelse med udførslen af i alt ca. 1,8 MW solcelleanlæg fordelt på 36 kommunale bygninger.
Opgaven var at udarbejde et paradigme for hele processen i forbindelse med etablering af solcelleanlæg. Processen omfattede screening og rentabilitetsvurdering, analyser til udbud, tilsyn og aflevering/ dokumentation. Projektet blev effektueret efter en meget stram tidsplan, idet krav for fritagelse fra selskabsdannelse krævede at alle anlæg blev net-tilsluttet inden den 30. april 2015.

Sønderborg--Kommune

Kunde: Helsingør Kommune
Periode: 2014-2015
Areal: Ca. 2.500 m2
Antal bygninger: 6
Type bygninger: Skoler, bibliotek og idrætshal

Dansk Energi Management & Esbensen har i samarbejde med Bascon, udarbejdet udbudsmateriale, forestået EU-udbud og udført byggeledelse, tilsyn og opfølgning i forbindelse med udførslen af i alt ca. 300 kWpeak solcelleanlæg fordelt på 4 skoler, et bibliotek og en idrætshal. Solcelleanlæggene er en kombination af tagintegrerede og tagmonterede anlæg.

Helsingør-Kommune-1

Helsingør-Kommune-2

Kunde: Forsvaret
Periode: 2013-2014
Areal: Ca. 20.000 m2
Antal anlæg: 5
Type anlæg: Terrænplaceret

Dansk Energi Management & Esbensen har stået i spidsen for etableringen af 5 større terrænplacerede solcelleanlæg på Forsvarets 4 kaserner Flystation Skrydstrup (3.936m²), Antvorskov Kaserne (3.936m²), Almegårds Kaserne (2.038m²), Oksbøl (2000m²) samt nordens største offentlige solcelleanlæg på 7.872m² på Flyvestation Karup.

Forsvaret