Pladser og parker

LITAUENS PLADS, KØBENHAVN

Bygherre: Københavns kommune, Teknik og Miljøforvaltningen
Arkitekt: Preben Skaarup Landskabsarkitekter
Øvrig: Sloth Møller, Armsrock
Projektsum: 3 mio. kr.
År: 2011-2013

Københavns Kommune har anlagt 14 nye lommeparker, og Litauens Plads på Vesterbro er nr. to i rækken.

Parken består af en grøn del til afslapning og ophold, og en rød sportsafdeling til de mere aktive med mulighed for både streetbasket, fodbold, bordfodbold, bordtennis og stangtennis. Desuden er der etableret en torveplads, som bruges til både markeder, optræden og cafè.

Mange af pladsens gamle træer trivedes ikke, og der er plantet en hel del nye træer, både høje og lysåbne, men også mindre, blomstrende træer. Den danske kunstner Armsrock har smykket pladsen med en stor lys-installation.

Dansk Energi Management & Esbensen har medvirket til at gøre pladsen optimal i forhold til sol, skygge, dagslys og vind samt projekteret en energieffektiv og bæredygtig pladsbelysning.

Lituaens PArk_stort

SØNDERMARKEN, FREDERIKSBERG

Bygherre: Sloths- og Ejendomsstyrelsen
Arkitekt: GHB Landskabsarkitekter
Projektsum: 6 mio. DKK
År: 2011

Liv og Lys er et projekt som giver Søndermarken et samlet kvalitetsløft. Projektet har et samlet budget på ca. 20 mill. og gennemføres i tre faser. Første fase er etablering af en innovativ og interaktiv motionsrute på 2,5 km med indbygget belysning og digitale funktioner, samt 4 tilhørende aktivitetspunkter til fremme af bevægelse og leg. Desuden omfatter projektet en fornyelse af de fire indgange til Søndermarken samt ny belysning. Den valgte belysning er LED belysning og tilgodeser både motionister og almindelige gæster i parken. På aktivitetsstederne vil der blive mulighed for opbevaring af tøj og tasker. Dansk Energi Management & Esbensen varetager projektering af de tekniske installationer, bl.a. belysning på stien og de tekniske installationer på aktivitetspladserne, belysning af kulturhistoriske elementer samt drifts- og vedligeholdelsesplan.

Søndermarken_aktivitet_stort

TORVE OG PLADSER, ALBERTSLUND

Bygherre: Albertslund Kommune
Arkitekt: Bisgaard Landskabsarkitekter ApS
Øvrig: Henning Larsen Arkitekts
Areal: 9000 m2
Projektsum: 13 mio. kr.
År: 2011

Projektet omfatter renovering af Bytorvet, Kanaltorvet og området foran teateret, hvor en ny plads, Teaterpladsen, etableres. Overordnet skaber projektet én samlende flade, som forbinder hele bycenteret. Dansk Energi Management & Esbensen er rådgiver på el-arbejder og VVS. Arbejdet omfatter bl.a. projektering af nye belysningsanlæg inkl. styring og tavler. Beskrivelse af omlægning og demontering af eksisterende belysning på de berørte pladser. Samt el-projektering af elevator og demontering af eksisterende rulletrappe. VVS ydelsen omfatter bl.a. beskrivelse og beregning af linieafvanding og kloakomlægning.

Pladser Albertslund_stort_alt2

KALVEBOD BØLGE, KØBENHAVN

Bygherre: Københavns kommune
Arkitekt: KLAR og JDS Arkitekts
Øvrig: Sloth Møller
Areal: 4500 m2
Projektsum: 28 mio. DDK.
År: 2011

Kalvebod Bølge skal løfte Kalvebod Brygge og forene det urbane og maritime miljø. Anlægget er et af Københavns Kommunes Metropolzone-projekter. Intentionen er at skabe et kreativt areal på vandet bag Hotel Merriot og Nykredit. De to bølger, der er forbundet af stier, giver to åbne bassiner, som er tænkt anvendt af kajaksejlads. På de brede arealer er tiltænkt andre rekreative aktiviteter, skuespil mm. I lommerne under de øverste dæk vil der blive placeret containere der kan lejes ud til f.eks. caféer og små butikker. Dansk Energi Management & Esbensen har bl.a. været involveret i design af belysning. Formålet med belysningen har været at angive sikre ruter hen over de to bølger. Dette samtidig med at arkitekturen understreges om aftenen. En af de store udfordringer var at undgå for meget lys i vandet, der hurtigt tager al opmærksomhed fra anlæggets arkitektur og flader.

Kalvebod Bølge_Stort