Kvalitetssikring

Kunde: Erhvervs- & Byggestyrelsen 
og Energistyrelsen
Periode: 2006-2010
Antal revisioner: 978

Fra 2006–2010 udførte Dansk Energi Management & Esbensen teknisk revision af huseftersynsordningen for Erhvervs- og Byggestyrelsen og af energimærknings- og en række tekniske eftersynsordninger for Energistyrelsen i ét fælles sekretariat.
Formålet var at vurdere kvaliteten af energimærkninger og tilstandsrapporter.

I forbindelse med opgaven udviklede Dansk Energi Management & Esbensen og Dansk ICT Management i samarbejde et elektronisk sags- og dokumenthåndteringssystem til at organisere og kvalitetssikre de tekniske revisionsrapporter.

Kvalitetssikring1

Kunde: Energistyrelsen
Periode: 2014-2018
Antal revisioner: Ca. 215 årligt

I samarbejde med Alectia, Vores Bureau og en række underleverandører udfører Dansk Energi Management & Esbensen Teknisk Revision af energimærkningsrapporter, udtaget til kvalitetskontrol af Energistyrelsen.

Energimærkerne udtages til teknisk revision enten som led i kvalitetssikringen af Energimærkningsordningen eller i forbindelse med klager, og formålet med teknisk revision er at sikre, at forbrugerne kan have tillid til den information, der gives gennem energimærkningsordningen.

Dansk Energi Management & Esbensen er i kontraktens løbetid (2014-2018) ansvarlig for træning af tekniske revisorer ved implementering af nye regler og værktøjer for energimærkningsordningen.

I forlængelse af dette udføres også intern kvalitetssikring af revisionsrapporter for at sikre ensartethed samt at rapporterne lever op til gældende regler.

Endelig har Dansk Energi Management & Esbensen udviklet og leveret det Elektroniske Sags- og Dokumenthåndteringssystem (ESDH), der anvendes til administration af den omfattende revisionsordning.

Kvalitetssikring1