Nybyggeri

MULTIARENA SOM HJERTET AF AKTIV CAMPUS AABENRAA

Projektnavn: Arena Aabenraa
Bygherre: Aabenraa Kommune
Arkitekt: GPP Arkitekter A/S og Kontur Arkitekter ApS
Øvrig: Bascon A/S
Areal: 6.600 m2
Projektsum: 75 mio. kr.
År: 2014-2017

Dansk Energi Management & Esbensen vandt i 2014 opgaven om opførelse af Arena Aabenraa, sammen med GPP Arkitekter m.fl. Arenaen er færdigopført og indviet i 2017.

Opførelsen af Arena Aabenraa tog afsæt i Aabenraa Kommunes Planstrategi 2012 og Vækstplan 2018, hvor målet er, at sundhed og bevægelse bliver en naturlig del af børn og unges hverdag. Arenaen er opført ved det eksisterende Aabenraa Svømme- og Idrætscenter, og byggeriet skal i høj grad ses i sammenhæng med projektet Aktiv Campus Aabenraa, der er en del af breddeidrætsprojektet ”Sundhed & læring i centrum”.

I projektet blev der bl.a. lagt stor vægt på ankomsten til Arena Aabenraa, som er tænkt som åben og inviterende. De nære udearealer er fulde af liv og bevægelse, mens forskydninger og tilbagetrækninger i bygningsvolumen skaber overskuelige og trygge ankomstområder tilpasset menneskets skala. Foyeren, som er centrets centrale ankomstrum og ”byens rum”, er tilgængeligt fra flere af bygningens sider og sammenbinder alle centrets funktioner. Alle tre haller – den nye dobbelthal, hal 1 og hal 2 – har alle direkte kontakt til dette levende knudepunkt. De store gulvflader og de mange nicher skaber plads til idrætsudfoldelse, social aktivitet og afslapning. I foyeren ses store dobbelthøje vinduespartier og asfaltlignende gulvbelægning, som er medvirkende til, at oplevelsen af de markante landskabelige karakteristika udenfor, bliver ført med ind i bygningen.
Ambitionen for Arena Aabenraa er tydelig; Et mødested for store såvel som små, hvor der summer af liv og aktivitet.

På energisiden opfylder byggeriet kravene til Lavenergiklasse 2015, men med 115 kvm. solceller opgraderes til 2020-kravene. Dansk Energi Management & Esbensen A/S har i projektfasen varetaget energirådgivning, bæredygtighed og indeklima samt installationer inden for CTS, belysning og el. Dansk Energi Management & Esbensen A/S har endvidere været ansvarlige for al byggeledelse under byggeriets opførelse.

ENERGIRIGTIGT UDSTILLINGS- OG KONFERENCECENTER I STAVANGER

Projektnavn: Stavanger Forum, Norge
Bygherre: Stavanger Kommune
Arkitekt: Arkitektkontoret GASA A/S og Askim/Lantto Arkitekter A/S, Oslo
Areal: 9.500 m2
År: 2009-2014

Stavanger Forum er et norsk konference- og messeområde, som er i grundlagt i 1981 tæt på Stavanger centrum og byens lufthavn. Samlet set har Stavanger Forum et bygningsareal på omkring 30.000 kvm. fordelt på en række bygninger/centre indeholdende fleksible haller og rum, som er egnet til både små og store møder, konferencer, udstillinger, koncerter og fester.
Stavanger Forum har siden grundlæggelsen gennemført en række nationale og internationale begivenheder, hvoraf det største er ONS-konferencen, som i daglig tale omtales Oljemessen, hvilket er en vigtig international messe for offshore industrien. Denne messe afholdes hvert andet år og tiltrækker over 60.000 besøgende, hvilket har medvirket til at gøre stedet et kendt, internationalt konference- og messeområde, som også tæller hoteller og sågar en ny hal til ishockey.
I 2009 vandt Dansk Energi Management & Esbensen A/S i team med norske arkitekter og ingeniører opgaven om opførelse af nyt udstillings- og konferencecenter ved Stavanger Forum. Byggeriet blev indviet i 2014.

Området for Stavanger Forum er tænkt som et forbillede indenfor energi og bæredygtighed med et lavt CO2-udslip, og hvor vedvarende energikilder prioriteres højt og energiforbruget derfor bliver minimalt. Dette har været med til at stille store krav til udformningen af det nye udstillings- og konferencecenter, der har et areal på 9.500 kvm. og kan rumme 4.000 personer til konferencer og op til 8.000 publikummer ifm. koncerter og lign. Ambitionen for byggeriet har været at skabe et forbillede med hensyn til energi, miljø og arkitektonisk kvalitet, samtidig med at det er en rationel og funktionel bygning.

I projektet har Dansk Energi Management & Esbensen A/S stået for udviklingen af det overordnede energikoncept for bygningen med det karakteristiske 1.000 kvm. store græstag. Der har således været stort fokus på udnyttelse af bygningens passive egenskaber, hvilket har betydet, at energiforbruget er reduceret med mere end 50% ift. dagens praksis. Dansk Energi Management & Esbensen har stået for projektering af vand, varme, køling og ventilation, og herunder skabt et koncept for hybrid ventilation, som giver en effektiv varmegenvinding på kolde dage og brug af naturlig ventilation på varme dage. Desuden er der lagt vægt på en bevidst brug af lavenergivinduer og god isolering.

DET BÆREDYGTIGE, CO2-NEUTRALE KLUBHUS

Projektnavn: Klubhus, Lystrup
Bygherre: Aarhus Kommune
Arkitekt: CEBRA
Øvrig: Sloth Møller A/S, konstruktionsingeniør
Areal: 460 m2
År: 2010-2013

Dansk Energi Management & Esbensen har i 2010, sammen med CEBRA arkitekter m.fl., vundet konkurrencen om et nyt CO2-neutralt klubhus i Lystrup i Århus Kommune.
Klubhuset er opført så byggeriets CO2-footprint er så lille som muligt, altså at den daglige drift er 100 % CO2-neutral.
Ambitionen med projektet var at skabe ny viden om nye lavemissions byggemetoder, som efterfølgende kunne være med til at påvirke både fremtidig adfærd og lovgivning, samt vise, hvordan bæredygtige løsninger med innovativt design kan integreres. Projektet er således baseret på en ligelig andel af både høj- og lavteknologiske løsninger.

Ved at indføre simple elementer såsom varmelagrende sand, et drænlag af muslingeskaller, papiruld som isolering og anvendelsen af tagudhæng til beskyttelse af facaden og forhindre overophedning og behovet for køling, har man ved brug af intelligent design kunnet forbedre bygningens driftsøkonomi betragteligt. Endvidere har man, da bygningen primært bruges i løbet af sommeren, valgt, at al trafik mellem bygningens rum foregår ude under taget. Dette reducerer væsentligt det samlede areal samt varme, lys og vedligeholdelsesomkostninger. Om vinteren er del af bygningen lukket ned for at reducere behovet for opvarmning.
Ovennævnte initiativer er passive foranstaltninger, men der er også indført flere teknologiske løsninger. For eksempel er alle vinduer trelags termoglas med komposit-rammer, taget er delvis dækket med solceller, der producerer el nok til bygningens forbrug, solfangere sørger for varmt vand til de mange brusere og den overskydende varme lagres som nævnt i sandlageret under bygningen, hvilket minimerer varmetab og opvarmer det kolde vand, mens de fleste indvendige skillevægge er skabt af genbrugsmaterialer – fortrinsvist genbrugstegl – ud fra Cradle-to-Cradle-principperne.

Aarhus Kommunes visioner for klubhuset var, at det skulle være et demonstrationsprojekt, hvor byggeriet kunne tjene som inspiration og være retningsgivende for kommunens grønne profil, med henblik på at medvirke til opfyldelse af Aarhus Kommunes målsætning om CO2-neutralitet i 2030.

Dansk Energi Management & Esbensen A/S har til dette projekt stået for udviklingen af energikonceptet og varetaget projekteringen af bygningsinstallationer.

Klubhus_Lystrup_stort

MUSIKKENS HUS, AALBORG

Bygherre: Kulturministeriet
Arkitekt: Coop Himmelb(l)au
Øvrig: Cowi
Areal: 17.500 m2
År: 2009

Kulturministeriet har valgt Dansk Energi Management & Esbensen som lejerådgiver for Nordjydsk Musikkonservatoriums ifm. deres nye domicil i Musikkens Hus. Musikkens Hus er tegnet af det internationalt kendte arkitektfirma Coop Himmelb(l)au fra Wien. Dansk Energi Management & Esbensens opgaver har fokus på indeklima, minimering af energiforbrug bl.a. gennem naturlig ventilation, udnyttelse af solenergi via solceller og tekniske installationer. Musikkens hus er et spektakulært byggeri og visionen er, at det skal styrke musiklivet i Nordjylland. Med sin arkitektur og mange aktiviteter vil huset være med til at skabe synergi mellem borgere, uddannelsessteder og kulturinstitutioner.

musikkenshus_aalborg