Renovering

Esbensen_Ref_PlejecentretFælledgården

OMSORGSCENTER FÆLLEDGÅRDEN, KØBENHAVN

Bygherre: Københavns kommune v/ Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og KAB Bygge- og Boligadministration
Arkitekt: JJW Arkitekter
Entreprenør: Jönsson a/s
Øvrig: Sloth Møller A/S
Areal: 16.500 m2
Projektsum: 200 mill DKK
År: 2011

Projektet omfatter totalrenovering af eksisterende omsorgscenter til at opfylde Lavenergiklasse 2015 jf. BR10. Renoveringen omfatter lejligheder, fællesområder, lokaler for dagtilbud og genoptræning samt haveområdet, som bl.a. vil indeholde sansehave og muligheder for udendørs genoptræning. Der er lagt vægt på en lavenergistrategi der benytter sig af kompakte bygningsvoluminer, en højisoleret klimaskærm, aktiv solafskærmning og energieffektiv behovstyret ventilation. Derudover er der arbejdet på at nedskære bygningens vandforbrug, og at skabe et grønt og bæredygtigt miljø omkring bygningen. Ombygningen vil give et minimalt energiforbrug, samtidig med at der skabes lyse rum af høj funktionalitet. Dansk Energi Management & Esbensen forestår projektering af energi, el, vvs og ventilation og udarbejder plan for miljøtiltag og energibesparende foranstaltninger til brug i driftsøjemed.

Fælledparken_stort

BOFÆLLESSKAB, TUBORGVEJ 90, GENTOFTE

Bygherre: Gentofte kommune
Arkitekt: BBP Arkitekter A/S
Øvrig: Sloth Møller A/S
Projektsum: 14 mill DKK
År: 2010

Ombygning af eksisterende ungdomshus. Huset bygges om til bofællesskab for unge med en autisme/spektrumforstyrrelse. Dansk Energi Management & Esbensen forestår projektering af bygningsinstallationer.

tuborgvej90

DØGNINSTITUTIONEN LÆRKELY, TØNNER

Bygherre: Sønderjyllands Amt
Arkitekt: Weile Arkitekter maa
Projektsum: 7 mill DKK
År: 2006

Renovering, om- og tilbygning af eksisterende plejehjem til dagcenter samt boliger for 6 personer med varig nedsat funktionsevne. Dansk Energi Management & Esbensen har forestået projektering af bygningsinstallationer.

doegninstitution_laerkely

DØGNINSTITUTION FLINTHOLM, NORDBORG

Bygherre: Sønderjyllands Amt
Arkitekt: Weile Arkitekter maa
Øvrig: Sloth Møller A/S
Projektsum: 17 mill. DKK
År: 2006

Projektet omfatter renovering, om- og tilbygning af eksisterende døgninstitution med 20 plejeboliger for fysisk og psykisk handicappede personer samt tilknyttede servicearealer. Dansk Energi Management & Esbensen har forestået projektering af bygningsinstallationer.

doegninstitution_flintholm

RICHTENS PLEJECENTER, TØNDER

Bygherre: Tønder Kommune
Arkitekt: KSØ Arkitekter
Projektsum: 35 mill. DKK
År: 2005

Projektet omfatter ombygning af 18 boliger, tilbygning af 38 boliger, fællesfaciliteter med bl.a.opholdsrum, service-, administrationsfaciliteter samt ombygning af centralkøkken. Dansk Energi Management & Esbensen har forstået projektering af bygningsinstallationer. Ombygningen svarer til 2930 m2 og tilbygning udgør 3170 m2.

richtens_plejecenter