Nybyggeri

Esbensen_Ref_Hadbjergparken

Esbensen_Ref_HelsingørHandicapCenter

Esbensen_Ref_PlejeboligerRisskov

PLEJEBOLIGER, RISSKOV

Bygherre: Aarhus Kommune
Arkitekt: Arkitektgruppen Regnbuen
Entreprenør: Scandibyg
Areal: 8.500 m2
Projektsum: 75 mio. DKK
År: 2011

Boligerne opføres iht. lavenergiklasse 2015. For at kunne imødekomme kravene til energiklassen har der været fokus på at udvikle en kompakt og velisoleret klimaskærm med optimal placering af vinduer i forhold til verdenshjørnerne. Desuden har der været stor fokus på sundhed og velvære for de kommende brugere af plejecenteret, hvorfor der er gennemført en række simuleringer af indeklimaet, bl.a. med fokus på optimering af dagslysforholdene. En øget dagslysudnyttelse medfører også, at energiforbruget til belysning reduceres væsentligt. Det er Aarhus Kommunes ønske at afprøve potentialet i præfabrikeret byggeri samt at skabe et moderne plejeboligmiljø med velfærdsteknologi. Dansk Energi Management & Esbensen har udviklet energikonceptet og varetager projektering af bygningsinstallationer.

Plejecenter tilst_stort

HANDICAP CENTER, HELSINGØR

Bygherre: Helsingør kommune
Arkitekt: KHS Arkitekter
Areal: 2.800 m2
Projektsum: 41 mill. DKK
År: 2009

Byggeriet opføres i lavenergiklasse 1 (jf. BR08). Nyopførelse af 24 handicapegnede boliger med bl.a. fællesarealer samt et aktivitets- og samværstilbud, værested og fritidstilbud. Centeret rummer desuden base- og administrationslokaler til Socialpædagogisk udviklingscenter. Der er stor fokus på at optimere bygningskroppen så lavenergi klasse 1 kan opnås uden brug af solceller bl.a. ved brug af integreret energidesign processen. De passive tiltag omfatter dels en god varmeisolering af bygningerne og dels gode dagslysforhold, således at behovet for el til belysning minimeres. Herudover er funktionen af ventilationsanlæggene optimeret for minimering af el-forbrug og varmetab. Varmeforsyning er planlagt gennemført med lavtemperatur fjernvarme. Dansk Energi Management & Esbensen bistår med integreret energidesign og projektering af VVS/ventilation.

handicap_center_helsingoer

DAGINSTITUTION ÆBLEHAVEN, FREDERIKSBERG

Bygherre: Frederiksberg kommune
Arkitekt: Tegnestuen Vandkunsten
Entreprenør: JDL/X-Con A/S og HUJ A/S
Areal: 1000 m2
Projektsum: 18 mio. DKK.
År: 2009

Nyopførelse af lavenergiklasse 1 (jf. BR08) daginstitution med et samlet energiforbrug på maksimalt 51 kWh/m2. Projektet kommer til at huse vuggestue såvel som børnehave. Konceptet er en robust, fleksibel og intelligent bygning med enkle løsninger, hvor der er lagt vægt på at få arkitektur og lavt energiforbrug til at indgå naturligt i de lokale forhold.
Der har været fokus på at opnå gode dagslysforhold samt et godt indeklima, og der er arbejdet med energi-optimeret bygningsdesign og høj udnyttelse af den passive solvarme. Derudover anvendes hybrid ventilation, højisoleret klimaskærm samt superlavenergivinduer. Dansk Energi Management & Esbensen yder energirådgivning og forestår projektering af bygningsinstallationer.

Æblehaven_stort

MODULBØRNEHAVER, OSLO

Bygherre: Oslo Kommune v/Omsorgsbygg Oslo KF
Arkitekt: Momenta Arkitekter AS
Entreprenør: Willa Nordic AB
Areal: 4300 m2
År: 2010

Etablering af to miljørigtige børnehaver. Projektet omfatter projektering og opførelse af to modulbørnehaver beliggende i Oslo, hhv. Rodeløkka og Lilleaker. I projekterne er der lagt vægt på bæredygtighed som bl.a. gode indemiljøer med dagslys og lavt energiforbrug. Der er også strenge krav til fremkommelighed for funktionshæmmede. Dansk Energi Management & Esbensen er energi- og miljørådgiver på projektet. Konkurrencen var udbudt af Oslo Kommune som totalentreprisekonkurrence. Samlet skulle der udvælges 3 projektteams til opførelse af 14 konkrete børnehaver, med samlet ca. 3.500 pladser. Projektet på Lilleaker, Hullebergmyra Barnehage, blev færdigstillet i 2009 og projektet på Rodeløkka forventes færdigstillet i 2010.

Modulbørnehave_stort

DAY CARE CENTER BERNTS HAVE, HOLBÆK

Bygherre: Holbæk Kommune
Arkitekt: Henning Larsen Arkitekts
Areal: 1.350 m2
Projektsum: 28 million. DKK.
År: 2009

Opførelse af ny integreret daginstitution med fokus på indeklima og bæredygtighed. Institutionen i Bernts have er en integreret daginstitution med plads til 56 vuggestue- og 80 børnehavebørn. Dansk Energi Management & Esbensen har forestået ydet energirådgivning. Huset består af et længdesnit, der indeholder vuggestue i en fløj, børnehave i en anden og et multirum, der forbinder de to afdelinger. Institutionen har en særlig glasoverdækket klimazone hvor der er etableret væksthuse, hvor dyrkning af blomster og planter er muligt. Samtidig fungerer væksthusene som solafskærmning og som tilskud til for- og opvarmning af stuerne.

daginstitution_bernts_have

BØRNEUNIVERS, KVÆRS

Bygherre: Sønderborg Kommune
Arkitekt: ZENI arkitekter A/S
Øvrig: Sloth Møller A/S
Areal: 420 m2
Projektsum: 35 mio. DKK.
År: 2008

Opførelse af integreret daginstitution med vuggestue, børnehave og fritidshjem som lavenergiklasse 1 byggeri. Daginstitutionen er udstyret med bl.a. 40m2 solceller på taget og jordvarmeanlæg. Til trods for klassificeringen som lavenergiklasse 1 er bygningen udformet med isoleringstykkelser svarende til passivhusstandard for at minimere energiforbruget til opvarmning. Bygningen ventileres med et mekanisk ventilationsanlæg med varmegenvinding. Solcellerne vil producere ca. 1/3 af bygningens elforbrug. Energibehovet bundet i byggematerialer er kvantificeret og tilbagebetales indenfor bygningens levetid. Varmen i bygningen produceres vha. en jordvarmepumpe, som er et bæredygtigt og særlig rentabelt alternativ til opvarmning. Bygningen er udstyret med superlavenergivinduer og har tillige et højt dagslysniveau.

Kværs børneunivers_stort

BØRNEHAVE SOFIEHAVEN, HOLBÆK

Bygherre: Holbæk Kommune
Arkitekt: Arkitektgruppen Holbæk
Øvrig: Anders Jensen A/S
Areal: 1050 m2
År: 2008

Integreret daginstitution i Holbæk med plads til ca. 100 børn. Der har været fokus på bæredygtighed og indeklima, og der hovedsageligt er anvendt bæredygtige og CO2-neutrale materialer. Bygningen er naturligt ventileret og er opført med en tung mur mod syd til ophobning af passiv solvarme. Dansk Energi Management & Esbensen har været energirådgiver.

Sofiehaven_stort

PLEJECENTER, DYBBØL

Bygherre: Sønderborg kommune
Arkitekt: Weile arkitekter maa
Entreprenør: Fagentrepriser
Areal: 5.000 m2
Projektsum: 34 mill. DKK
År: 2008

Projektet omfattet nybyggeri med 40 handicapvenlige plejeboliger med tilknyttede fællesarealer. Dansk Energi Management & Esbensen har forestået projektering af bygningsinstallationer – el, vvs og ventilation samt ydet energirådgivning.

dybboel_plejecenter