Nybyggeri

FUNKTIONELT OG MODERNE BOTILBUD

Projektnavn: Elbæk Allé, Hadbjergparken
Bygherre: Favrskov Kommune
Periode: 2014-2016
Projektsum: 74 mio. DKK
Areal: 5.400 m2
Udbudsform/tildeling: Totalrådgiverudbud med prækvalifikation
Samarbejdspartnere: Link Arkitektur (tidligere Aarhus Arkitekterne), Frandsen & Søndergaard Rådg. Ing. og LABLAND Architects
Øvrige samarbejdspartnere: Jakobsen & Blindkilde A/S
Egne ydelser: Udvikling af koncept for energi og indeklima samt projektering af bygningsinstallationer. Byggeledelse.

Dansk Energi Management & Esbensen A/S har i perioden 2014-2016 fungeret som rådgivende ingeniører på opførelsen af et nyt botilbud og aktivitetscenter til udviklingshæmmede og handicappede på Elbæk Allé i Hadsten.

I Hadbjergparken er opført 39 almene boliger, herunder seks aflastningsboliger, samt service- og fællesfaciliteter og et aktivitetscenter inklusive lokaler til STU (SpecialTilbud for Udviklingshæmmede).

Udgangspunktet for byggeriet har været, at alle mennesker både har et behov for at være sig selv og samtidig har et individuelt behov for at tilhøre et fællesskab, hvor oplevelser, fortællinger og aktiviteter kan deles med andre og nye venskaber kan opstå. Med afsæt i Favrskov Kommunes vision om MML (Mest Muligt i eget Liv), søgte projektet den optimale arkitektoniske balance mellem hensynet til individets behov for både enerum og fællesskab.

I ønsket om at skabe beskyttede og oplevelsesrige uderum mellem boligerne, er de 33+6 boliger organiseret i en organisk struktur, med et centralt placeret og samlende gaderum. Gaderummets udformning betyder, at beboerne har visuel kontakt til aktiviteterne i og omkring gaden. Denne umiddelbare nærhed og klare visuelle tilstedeværelse af uformelt fællesskab er skabt for at forstærke det individuelle tilhørsforhold og ønsket om, at beboerne har muligheden for at til- og fravælge fællesskabet.

Byggeriet er opført iht. Lavenergiklasse 2015, som overholdes uden supplerende vedvarende energiformer. Fokus er på udnyttelse af bygningernes passive egenskaber med god dagslysudnyttelse, varmeakkumulering i bygningskonstruktionerne og delvis udnyttelse af naturlig ventilation. Boligerne ventileres med nyudviklede decentrale ventilationsenheder, som monteres i ydervægge og har indbygget effektiv varmegenvindingsfunktion i selve enheden.

Foto: Link Arkitektur

FRA MODULER TIL BOLIGER I BÆREDYGTIGE MATERIALER

Projektnavn: Plejeboliger, Risskov
Bygherre: Aarhus Kommune
Periode: 2011-2013
Projektsum: 99 mio. DKK
Areal: 8.500 m2
Arkitekt: Arkitektgruppen Regnbuen
Entreprenør: Scandibyg
Egne ydelser: Dansk Energi Management & Esbensen har stået for udviklingen af energikonceptet samt varetaget projekteringen af bygningsinstallationerne.

Bebyggelsen, der indeholder 85 nye plejeboliger, er opført på Hedevej i Risskov nord for Aarhus. I forbindelse med opførelsen af de nye plejeboliger ønskede Aarhus Kommunen at afprøve potentialet i præfabrikeret byggeri samt skabe et moderne plejeboligmiljø integreret med nyeste velfærdsteknologi. I projektet har der generelt været stor fokus på sundhed og velvære for de kommende beboere, hvorfor der bl.a. er gennemført en række simuleringer af indeklimaet, bl.a. med fokus på optimering af dagslysforholdene.

Ift. bygningernes arkitektoniske udtryk så giver naturskiferen på boligfacaderne et flot og homogent udtryk, og så er det samtidig et af tidens førstevalg som bæredygtigt materiale. Hele facaden i to etager er beklædt med skifer bortset fra karnapperne, som er beklædt med træ. De to materialer passer godt sammen med deres forskellige stofligheder og naturlige strukturer. Fløjene med boliger er koblet sammen i stueetagen med glasgange, hvor smalle træ­lameller er en fin detaljering, der giver plejeboligerne et sammenhængende og arkitektonisk udtryk. Indenfor er træ ligeledes et gennemgående materiale, der opleves som venligt og varmt. Det er således anvendt både i gangene og vinduesrammerne indvendigt.

Med plejeboligerne på Hedevej har Aarhus Kommune, som det første sted i Jylland, valgt at lave et forsøg med præfabrikerede moduler til plejeboliger. Med de præfabrikerede moduler lever boligerne også op til kommunens ønske om at opføre energirigtige og bæredygtige boliger. Ved fremstillingen af modulerne minimeres spild af materialer og energioptimerede løsninger er ‘indbygget’ i huset. Træ er brugt som bærende konstruktioner og er derved både et konstruktivt og æstetisk materiale i byggeriet. Boligerne er opført iht. Lavenergiklasse 2015, jf. BR10, og for at kunne imødekomme kravene til energiklassen har der været fokus på at udvikle en kompakt og velisoleret klimaskærm med optimal placering af vinduer i forhold til verdenshjørnerne. En øget dagslysudnyttelse medfører, at energiforbruget til belysning reduceres væsentligt.

Dansk Energi Management & Esbensen har stået for udviklingen af energikonceptet samt varetaget projekteringen af bygningsinstallationerne.

LANDETS FØRSTE HANDICAPBOLIGER I LAVENERGIKLASSE 1

Projektnavn: Handicapcenter, Helsingør
Bygherre: Helsingør Kommune og Boligselskabet Domea
Periode: 2009-2011
Projektsum: 41 mill. DKK
Areal: 2.900 m2
Arkitekt: KHS Arkitekter
Egne ydelser: Dansk Energi Management & Esbensen har stået for udvikling af bebyggelsens energikoncept samt varetaget projektering af VVS- og ventilationsinstallationer.

Det nye Helsingør Handicap Center, der er smukt beliggende i grønne, idylliske omgivelser, som bevidst er trukket med ind i bebyggelsen, indeholder 24 handicapegnede boliger tilegnet udviklingshæmmede borgere. Derudover indeholder centeret fællesarealer, et aktivitets- og samværstilbud, værested og forskellige fritidstilbud. Centeret rummer desuden base- og administrationslokaler til Socialpædagogisk Udviklingscenter, som er et af kommunens tilbud om pædagogisk støtte til borgere, der har nedsat funktionsevne – med den ambition at vedligeholde og fremme livskvalitet for den enkelte borger, så borgeren trives i sin dagligdag.

Helsingør Handicap Center er opført som Lavenergiklasse 1 og boligerne er landets første handicapboliger i denne klasse. Denne energiklasse opnås, jf. BR08, ved at benytte sig af en kombination af bl.a. en kompakthed i bygningsgeometrien, en højisoleret klimaskærm, bearbejdning af vinduesgeometrien for optimalt lysindfald uden overophedning af rummene samt energioptimerede og behovsstyrede ventilationsanlæg og energioptimerede belysningsanlæg.

Derudover er der etableret 175 kvm. solceller på taget og varmeforsyningsformen er ligeledes overvejet nøje, da det er valgt at koble bebyggelsen til fjernvarmenettet, men der er samtidig indgået en særlig aftale om afregning, idet det meste af varmebehovet kan dækkes med fjernvarmens returvand, der har en temperatur på ca. 45 grader.

Ventilationen til storkøkkenet i centerbygningen har været en energimæssig udfordring, idet energitabet ved det store luftskifte sprænger rammen for lavenergiklasse 1. Kommunen var indstillet på at tillade, at ventilationen i køkkenet blev holdt uden for energiberegningen som procesventilation. Men bygherren har i stedet valgt at kompensere for energitabet ved at etablere et solcelleanlæg, der yder 12.000 kWh pr. år. Dette betyder så, at bebyggelsens samlede energiregnskab bliver 18% bedre end kravet til lavenergiklasse 1.

Dansk Energi Management & Esbensen har stået for udvikling af bebyggelsens energikoncept samt varetaget projektering af VVS- og ventilationsinstallationer.

DAY CARE CENTER BERNTS HAVE, HOLBÆK

Bygherre: Holbæk Kommune
Arkitekt: Henning Larsen Arkitekts
Areal: 1.350 m2
Projektsum: 28 million. DKK.
År: 2009

Opførelse af ny integreret daginstitution med fokus på indeklima og bæredygtighed. Institutionen i Bernts have er en integreret daginstitution med plads til 56 vuggestue- og 80 børnehavebørn. Dansk Energi Management & Esbensen har forestået ydet energirådgivning. Huset består af et længdesnit, der indeholder vuggestue i en fløj, børnehave i en anden og et multirum, der forbinder de to afdelinger. Institutionen har en særlig glasoverdækket klimazone hvor der er etableret væksthuse, hvor dyrkning af blomster og planter er muligt. Samtidig fungerer væksthusene som solafskærmning og som tilskud til for- og opvarmning af stuerne.

daginstitution_bernts_have