Nybyggeri

Esbensen_Ref_Hadbjergparken

 

 

PLEJEBOLIGER, RISSKOV

Bygherre: Aarhus Kommune
Arkitekt: Arkitektgruppen Regnbuen
Entreprenør: Scandibyg
Areal: 8.500 m2
Projektsum: 99 mio. DKK
År: 2011-2013

Bebyggelsen, der indeholder 85 nye plejeboliger, er opført på Hedevej i Risskov nord for Aarhus. I forbindelse med opførelsen af de nye plejeboliger ønskede Aarhus Kommunen at afprøve potentialet i præfabrikeret byggeri samt skabe et moderne plejeboligmiljø integreret med nyeste velfærdsteknologi. I projektet har der generelt været stor fokus på sundhed og velvære for de kommende beboere, hvorfor der bl.a. er gennemført en række simuleringer af indeklimaet, bl.a. med fokus på optimering af dagslysforholdene.

Ift. bygningernes arkitektonske udtryk så giver naturskiferen på boligfacaderne et flot og homogent udtryk, og så er det samtidig et af tidens førstevalg som bæredygtigt materiale. Hele facaden i to etager er beklædt med skifer bortset fra karnapperne, som er beklædt med træ. De to materialer passer godt sammen med deres forskellige stofligheder og naturlige strukturer. Fløjene med boliger er koblet sammen i stueetagen med glasgange, hvor smalle træ­lameller er en fin detaljering, der giver plejeboligerne et sammenhængende og arkitektonisk udtryk. Indenfor er træ ligeledes et gennemgående materiale, der opleves som venligt og varmt. Det er således anvendt både i gangene og vinduesrammerne indvendigt.

Med plejeboligerne på Hedevej har Aarhus Kommune, som det første sted i Jylland, valgt at lave et forsøg med præfabrikerede moduler til plejeboliger. Med de præfabrikerede moduler lever boligerne også op til kommunens ønske om at opføre energirigtige og bæredygtige boliger. Ved fremstillingen af modulerne minimeres spild af materialer og energioptimerede løsninger er ‘indbygget’ i huset. Træ er brugt som bærende konstruktioner og er derved både et konstruktivt og æstetisk materiale i byggeriet. Boligerne er opført iht. Lavenergiklasse 2015, jf. BR10, og for at kunne imødekomme kravene til energiklassen har der været fokus på at udvikle en kompakt og velisoleret klimaskærm med optimal placering af vinduer i forhold til verdenshjørnerne. En øget dagslysudnyttelse medfører, at energiforbruget til belysning reduceres væsentligt.

Dansk Energi Management & Esbensen har stået for udviklingen af energikonceptet samt varetaget projekteringen af bygningsinstallationerne.

HANDICAP CENTER, HELSINGØR

Bygherre: Helsingør Kommune og Boligsels. af 1961
Arkitekt: KHS Arkitekter
Areal: 2.800 m2
Projektsum: 41 mill. DKK
År: 2010-2011

Det nye Helsingør Handicap Center, der er smukt beliggende i grønne, idylliske omgivelser, som bevidst er trukket med ind i bebyggelsen, indeholder 24 handicapegnede boliger tilegnet udviklingshæmmede borgere. Derudover indeholder centeret fællesarealer, et aktivitets- og samværstilbud, værested og forskellige fritidstilbud. Centeret rummer desuden base- og administrationslokaler til Socialpædagogisk Udviklingscenter, som er et af kommunens tilbud om pædagogisk støtte til borgere, der har nedsat funktionsevne – med den ambition at vedligeholde og fremme livskvalitet for den enkelte borger, så borgeren trives i sin dagligdag.

Helsingør Handicap Center er opført som Lavenergiklasse 1 og boligerne er landets første handicapboliger i denne klasse. Denne energiklasse opnås, jf. BR08, ved at benytte sig af en kombination af bl.a. en kompakthed i bygningsgeometrien, en højisoleret klimaskærm, bearbejdning af vinduesgeometrien for optimalt lysindfald uden overophedning af rummene samt energioptimerede og behovsstyrede ventilationsanlæg og energioptimerede belysningsanlæg.

Derudover er der etableret 175 kvm. solceller på taget og varmeforsyningsformen er ligeledes overvejet nøje, da det er valgt at koble bebyggelsen til fjernvarmenettet, men der er samtidig indgået en særlig aftale om afregning, idet det meste af varmebehovet kan dækkes med fjernvarmens returvand, der har en temperatur på ca. 45 grader.

Ventilationen til storkøkkenet i centerbygningen har været en energimæssig udfordring, idet energitabet ved det store luftskifte sprænger rammen for lavenergiklasse 1. Kommunen var indstillet på at tillade, at ventilationen i køkkenet blev holdt uden for energiberegningen som procesventilation. Men bygherren har i stedet valgt at kompensere for energitabet ved at etablere et solcelleanlæg, der yder 12.000 kWh pr. år. Dette betyder så, at bebyggelsens samlede energiregnskab bliver 18% bedre end kravet til lavenergiklasse 1.

Dansk Energi Management & Esbensen har stået for udvikling af bebyggelsens energikoncept samt varetaget projektering af VVS- og ventilationsinstallationer.

DAGINSTITUTION ÆBLEHAVEN, FREDERIKSBERG

Bygherre: Frederiksberg kommune
Arkitekt: Tegnestuen Vandkunsten
Entreprenør: JDL/X-Con A/S og HUJ A/S
Areal: 1000 m2
Projektsum: 18 mio. DKK.
År: 2009

Nyopførelse af lavenergiklasse 1 (jf. BR08) daginstitution med et samlet energiforbrug på maksimalt 51 kWh/m2. Projektet kommer til at huse vuggestue såvel som børnehave. Konceptet er en robust, fleksibel og intelligent bygning med enkle løsninger, hvor der er lagt vægt på at få arkitektur og lavt energiforbrug til at indgå naturligt i de lokale forhold.
Der har været fokus på at opnå gode dagslysforhold samt et godt indeklima, og der er arbejdet med energi-optimeret bygningsdesign og høj udnyttelse af den passive solvarme. Derudover anvendes hybrid ventilation, højisoleret klimaskærm samt superlavenergivinduer. Dansk Energi Management & Esbensen yder energirådgivning og forestår projektering af bygningsinstallationer.

Æblehaven_stort

MODULBØRNEHAVER, OSLO

Bygherre: Oslo Kommune v/Omsorgsbygg Oslo KF
Arkitekt: Momenta Arkitekter AS
Entreprenør: Willa Nordic AB
Areal: 4300 m2
År: 2010

Etablering af to miljørigtige børnehaver. Projektet omfatter projektering og opførelse af to modulbørnehaver beliggende i Oslo, hhv. Rodeløkka og Lilleaker. I projekterne er der lagt vægt på bæredygtighed som bl.a. gode indemiljøer med dagslys og lavt energiforbrug. Der er også strenge krav til fremkommelighed for funktionshæmmede. Dansk Energi Management & Esbensen er energi- og miljørådgiver på projektet. Konkurrencen var udbudt af Oslo Kommune som totalentreprisekonkurrence. Samlet skulle der udvælges 3 projektteams til opførelse af 14 konkrete børnehaver, med samlet ca. 3.500 pladser. Projektet på Lilleaker, Hullebergmyra Barnehage, blev færdigstillet i 2009 og projektet på Rodeløkka forventes færdigstillet i 2010.

Modulbørnehave_stort

DAY CARE CENTER BERNTS HAVE, HOLBÆK

Bygherre: Holbæk Kommune
Arkitekt: Henning Larsen Arkitekts
Areal: 1.350 m2
Projektsum: 28 million. DKK.
År: 2009

Opførelse af ny integreret daginstitution med fokus på indeklima og bæredygtighed. Institutionen i Bernts have er en integreret daginstitution med plads til 56 vuggestue- og 80 børnehavebørn. Dansk Energi Management & Esbensen har forestået ydet energirådgivning. Huset består af et længdesnit, der indeholder vuggestue i en fløj, børnehave i en anden og et multirum, der forbinder de to afdelinger. Institutionen har en særlig glasoverdækket klimazone hvor der er etableret væksthuse, hvor dyrkning af blomster og planter er muligt. Samtidig fungerer væksthusene som solafskærmning og som tilskud til for- og opvarmning af stuerne.

daginstitution_bernts_have

BØRNEUNIVERS, KVÆRS

Bygherre: Sønderborg Kommune
Arkitekt: ZENI arkitekter A/S
Øvrig: Sloth Møller A/S
Areal: 420 m2
Projektsum: 35 mio. DKK.
År: 2008

Opførelse af integreret daginstitution med vuggestue, børnehave og fritidshjem som lavenergiklasse 1 byggeri. Daginstitutionen er udstyret med bl.a. 40m2 solceller på taget og jordvarmeanlæg. Til trods for klassificeringen som lavenergiklasse 1 er bygningen udformet med isoleringstykkelser svarende til passivhusstandard for at minimere energiforbruget til opvarmning. Bygningen ventileres med et mekanisk ventilationsanlæg med varmegenvinding. Solcellerne vil producere ca. 1/3 af bygningens elforbrug. Energibehovet bundet i byggematerialer er kvantificeret og tilbagebetales indenfor bygningens levetid. Varmen i bygningen produceres vha. en jordvarmepumpe, som er et bæredygtigt og særlig rentabelt alternativ til opvarmning. Bygningen er udstyret med superlavenergivinduer og har tillige et højt dagslysniveau.

Kværs børneunivers_stort

BØRNEHAVE SOFIEHAVEN, HOLBÆK

Bygherre: Holbæk Kommune
Arkitekt: Arkitektgruppen Holbæk
Øvrig: Anders Jensen A/S
Areal: 1050 m2
År: 2008

Integreret daginstitution i Holbæk med plads til ca. 100 børn. Der har været fokus på bæredygtighed og indeklima, og der hovedsageligt er anvendt bæredygtige og CO2-neutrale materialer. Bygningen er naturligt ventileret og er opført med en tung mur mod syd til ophobning af passiv solvarme. Dansk Energi Management & Esbensen har været energirådgiver.

Sofiehaven_stort

PLEJECENTER, DYBBØL

Bygherre: Sønderborg kommune
Arkitekt: Weile arkitekter maa
Entreprenør: Fagentrepriser
Areal: 5.000 m2
Projektsum: 34 mill. DKK
År: 2008

Projektet omfattet nybyggeri med 40 handicapvenlige plejeboliger med tilknyttede fællesarealer. Dansk Energi Management & Esbensen har forestået projektering af bygningsinstallationer – el, vvs og ventilation samt ydet energirådgivning.

dybboel_plejecenter