F&U projekter

DIGITALT VÆRKTØJ – ENERGIBESPARELSER I EKSISTERENDE KONTOREJENDOMME

Bygherre: Slots- og ejendomsstyrelsen, DATEA og Albertslund kommune
Arkitekt: Henning Larsen Arkitekts
Øvrig: NHL Data
År: 2010

Det digitale værktøjet giver ejere og lejere af eksisterende kontorbyggeri beslutningsgrundlag for valg af bygningsmæssige tiltag til opnåelse af energibesparelser. Som f.eks. hvilke tiltag bør prioriteres, hvilke tiltag giver de største CO2-besparelser ift. investeringen, hvordan opnår man en klasse B-bygning osv. Dansk Energi Management & Esbensen er energirådgiver, projektleder og facilitator for processen. Værktøjet skal være enkelt at betjene og kræver et minimum af indtastning. Desuden skal det generelt inspirere til gennemførelsen af energibesparende foranstaltninger.

Slots-og ejendomsstyrelsen_stort

NVVK – NATURLIG VENTILATION MED VARMEGENVINDING OG BÆREDYGTIG KØLING

Bygherre: Energistyrelsens EFP-midler
Øvrig: Teknologisk Institut, Aalborg Universitet/SBI og IKM A/S
År: 2010

Udviklingsprojekt om naturlig ventilation med varmegenindvinding og bæredygtig køling (NVVK). Projektet har eftervist, at det er muligt at genanvende varmen i afkastluften fra naturlig ventilation samt at køle på indtagsluften og anvende varmen herfra til opvarmning af brugsvand. NVVK har i forhold til konventionelle ventilationssystemer et besparelsespotentiale på op til 40 % på energiforbrug, 30 % på driftsøkonomi og 25 % på CO2-udledning. Derudover stiller konceptet ikke krav til nedhængte lofter og kan udføres som skjulte installationer. Projektet er støttet af Energistyrelsens EFP-midler. På basis af de gode resultater er der nu opbygget et demonstrationsanlæg i sportshallen ”Diamanten” i Fynshav på Als.

Diamenten_stort_ref_research

SUNTILES – ENERGIGARDIN

Bygherre: Byggeriets Innovation, København
Arkitekt: Designer Astrid Krogh, Smith Hammer Lassen
Øvrig: Kvadrat Tekstilfabrik, Risø DTU
År: 2010

Grundidéen er, at udnytte at et gardin hænger i et vindue, hvor der genereres enormt meget energi, som ikke udnyttes. Den danske designer Astrid Krogh har stået fordesign af det nye gardin SUNTILES© sammen med et omfattende innovationsteam. Gardinet producerer strøm samtidig med, at det skærmer for solen eller kulden og lagrer strøm til direkte og senere brug. På den måde reduceres energiforbrug til belysning og køling, og brugeren bevarer udsyn til verden udenfor. Gardinet har indeklimamæssigt og varmeteknisk de samme egenskaber som kendes fra mere traditionelle solafskærmningsteknologier. Dansk Energi Management & Esbensen har stået i spidsen for analyse og dokumentation af de teoretiske egenskaber for produktet og bistår konsortiet med beslutningsgrundlag til at tage skridtet frem mod kommercialisering af de konkrete produkter.

Suntiles_stort_ref_research

I-HOUSE, INDIEN

Bygherre: Byggeriets Innovation, Real Dania
Arkitekt: Mette Lange, Spacefab
År: 2010

Udvikling af bæredygtigt boligkoncept tilpasset det ekspanderende indiske marked. I koncpetet er der bl.a. fokus på energitiltag, som skal reducere energiforbruget i boligerne med ca. 40%. Tiltag er bl.a. isolering, energivinduer, udnyttelse af dagslys, solafskærmning som reducerer behovet for køling og styringssystemer af indeklima tilpasset brugerens behov. Boligerne opføres af præfabrikerede moduler, som medfører en kort opførelsestid på byggeplads. Dansk Energi Management & Esbensen har stået for udvikling af energikonceptet.

I-house_stort_ref_research

LAVENERGIBYGGERI, THAILAND

Bygherre: Danidas Partnership Facility Programme
Entreprenør: Thai Gypsum Building Systems
Øvrig: EnergiMidt
År: 2009

De udviklede lavenergiboligerne forbruger 40 % mindre energi end et standard thailandsk hus og har et mere komfortabelt indeklima. Huskonstruktionen er baseret på præfabrikerede elementer fra Thai-Gypsum Building Systems. Elementerne er produceret i fiberbeton og har en god ventilation. Derudover er der under taget lagt reflektorer ind, som kaster solvarmen tilbage. Der er valgt 2-lags ruder overalt og dører og vinduer er placeret i forhold til lysindfald. Husene orienteres strategisk på grunden. Der medfølger også en liste til huskøberen over anbefalede energieffektive el- og husholdningsapparater. Dansk Energi Management & Esbensen bistår med udvikling af lavenergikonceptet.

Thailand_stort_ref_research

EU BUILD HEALTH – ENERGIRIGTIGE SYGEHUSE

Bygherre: EU Commission
År: 2009

EU projektet har til formål at skabe en mere energieffektiv sygehussektor. Projektet gennemføres i samarbejde med hospitaler i England, Italien, Moldova og teknologipartnere i Polen og Sverige. Sammen skal de søge at nå frem til konkrete demonstrationsmodeller, og på den måde inspirere sundhedsvæsenet i de enkelte medlemslande til at indføre nye og innovative energiløsninger. Dansk Energi Management & Esbensen forestår overordnet projektledelse og energidesign bl.a. energioptimering, optimering af dagslys, nye lysstyringssystemer, implementering af solceller og solfangersystem. Endelig vil man også arbejde med anvendelsen af miljørigtige byggematerialer. Projektet og energistrategierne varierer lidt fra hospital til hospital, men samlet omfatter det reducering af energiforbruget til en besparelse på op til 1/3.

BUILD Health_stort_ref_research

EU HOSPITALS – ENERGIEFFEKTIVT SYGEHUSBYGGERI

Bygherre: EU Commission
År: 2007

Udviklingsprojektet har til formål at demonstrere de betydelige reduktioner som kan opnåes i energiforbruget i sygehussektoren i Europa. Projektet har testprojekter i Aabenraa Danmark, Bredstedt Nordtyskland, Torun Polen, Firenze Italien og Deventer Holland. Dansk Energi Management & Esbensen har forestået projektledelse, formidling og energirådgivning. I projekterne fokuseres på innovative tiltag som fører til energibesparelser, bla. bygningsintegreret solenergi, energieffektiv opvarmnings- ventilations- og kølingssystemer med styringssystemer, øget dagslysudnyttelse, hybrid ventilation, lavenergivinduer og miljøvenlige isoleringsmaterialer. Energitiltagene skal samtidig resultere i store forbedringer i termisk komfort og lysforhold for patienter og ansatte, og som igen medfører at patienter kommer sig hurtigere og ansatte arbejder mere effektivt.

EU Hospitals_stort_ref_research