ESCO

Kunde: Vallensbæk Kommune
Periode: 2008-2012
Areal: Ca. 100.000 m2
Antal bygninger: 41 i analysefasen 
Over 20 i entreprisefasen
Type bygninger: Skoler, Daginstitutioner, Kultur & Fritid

Dansk Energi Management & Esbensen har i perioden 2008-2012 været ESCO-leverandør for Vallensbæk Kommune, hvor der er gennemført omfattende energianalyser og renoveringsarbejder samt en række brugeradfærdskampagner med det formål, at reducere energiforbruget og CO2-udslippet i samtlige af kommunens ejendomme. 

Efterfølgende er energiforbruget blevet overvåget for at sikre, at kommunen opnår en energibesparelse på de garanterede 31 %. 

I forlængelse af energipartnerskabet med Vallensbæk Kommune, har Dansk Energi Management & Esbensen indgået aftale om energirenovering af yderligere 4 af kommunens ejendomme (ca. 13.000 m²).

esco-ref1

Kunde: Skanderborg Kommune
Periode: 2011-2013
Areal: 306.000 m2
Antal bygninger: 132
Type bygninger: Skoler, Daginstitutioner, Kultur & Fritid

I 2011 påbegyndte Dansk Energi Management & Esbensen et ESCO-projekt for Skanderborg Kommune i samarbejde med Glenco A/S (lead) og AURA (tidligere Lokalenergi). 

Her har vi foretaget energianalyser i alle 132 kommunale ejendomme og foreslået energirenoveringer med det formål, at reducere energiforbruget og CO2-udslippet i kommunens ejendomme. 

Herefter er 40 bygninger blevet udvalgt til at få udført energirenoveringsarbejdet. 

Investeringen betyder en årlig energibesparelse på 6,5 millioner kroner.

esco-ref2

Kunde: Helsingør Kommune
Periode: 2011-2013
Areal: 214.000 m2
Antal bygninger: 84
Type bygninger: Skoler, Daginstitutioner, Kultur & Fritid

I slutningen af 2011 indgik Dansk Energi Management & Esbensen en ESCO-kontrakt med Helsingør Kommune sammen med YIT A/S (lead) og OBH-Gruppen. 

Dansk Energi Management & Esbensen har stået for en stor del af energianalyserne i 84 udvalgte kommunale ejendomme, inklusiv udarbejdelse af projektforslag og indledende projektering. 

Endvidere har Dansk Energi Management & Esbsensen haft ansvaret for udarbejdelse og implementering af adfærdskampagner i udvalgte ejendomme.

esco-ref3

Kunde: Roskilde Kommune
Periode: 2014
Areal: 118.000 m2
Antal bygninger: 28
Type bygninger: Skoler, Daginstitutioner, Idrætshaller

Dansk Energi Management & Esbensens seneste ESCO-kontrakt blev indgået med Roskilde Kommune i starten af 2014 sammen med NCC (lead). 

Dansk Energi Management & Esbensen har deltaget i energiscreening og -analyse i 28 af kommunens ejendomme.

esco-ref4