Renovering

Esbensen_Ref_Henkel

Esbensen_Ref_PostDanmark

Esbensen_Ref_SønderborgKommune

POST DANMARK

Bygherre: Post Danmark Ejendomme
År: 2011

Post Danmark har igangsat en omfattende energirenovering af deres ejede og lejede bygninger. Dansk Energi Management & Esbensens opgave er dels udarbejdelse af strategi og målsætning for energirenovering og energibesparelser i Post Danmarks mange hundrede bygninger landet over. Dels en gennemgang af en række konkrete bygninger med henblik på at identificere og projektere energibesparende tiltag. Indtil videre gælder det Postterminalen i København (110.000 m2), Postcenteret i Frederiksværk, Postcenter Købmagergade, Postcenter Nakskov, Viborg og Brøndby. Bygningerne gennemgås med henblik på at finde energibesparelser indenfor fokusområderne: belysning, vand- og varmeinstallationer/-forsyning, ventilation og klimaskærm.

Post DK logo_stort

DANFOSS, NORDBORG

Bygherre: Danfoss A/S
Arkitekt: Schmidt, Hammer & Lassen
Projektsum: 200 mio. kr.
År: 2006

Projektet omfatter hhv. renovering og nybyggeri af hovedsæde for Danfoss A/S i perioden 2003-2010. Arbejderne som er udført er facaderenovering samt tilbygning af receptionen og en ombygning af de to øverste etager som huser direktions- og bestyrelsesfaciliteterne på den 11 etager høje bygning. De to etager indeholder bl.a. mødecenter med auditorier, konferencelokaler, biograf og restaurant. Endvidere omfattet arbejderne energirenovering af de øvrige 8 etager i bygningen. Dansk Energi Management & Esbensen har været energirådgiver, forestået projektering af alle bygningsinstallationer samt haft tilsyn med udførelsen.

Danfoss_nyt_stort

NVE, MIDDELTHUNSGATE 29, OSLO

Bygherre: Entra Eiendom
Arkitekt: Dark Arkitekter
År: 2009

Dansk Energi Management & Esbensen var energirådgiver på et forprojekt omhandlende renovering af Norges Vassdrag og Energidirektorats kontor (NVE) i Oslo. Kontoret med et samlet areal på 20.000 m² skal energirenoveres svarende til et energiforbrug, der er 25% lavere end gældende norske energikrav. I forprojektet blev der bl.a. udarbejdet udbudsmateriale. I projektet havde Dansk Energi Management & Esbensen ansvaret for energidesign, VVS, termisk indeklima og udvikling af designprincipper for dagslys og kunstlys. Beskrevne energitiltag er bl.a. facaderenovering med nye vinduer og ekstra isolering, bedre dagslysudnyttelse, ny ventilation og intelligent styring af solafskærmning og kunstlys

Middelthunsgate29

DOMICIL FOR STOREBRAND, LYSAKER PARK, OSLO

Bygherre: Storebrand Ejendom A/S
Arkitekt: Link Signatur and Link Landskab A/S
Øvrig: Rambøll Norge and Norconsult A/S
Areal: 55.000 m2
År: 2008

Projektet omfatter renovering af eksisterende kontorbyggeri til norsk energiklasse B. Dansk Energi Management & Esbensen har ydet energirådgivning. Bygningen er efterisoleret og udstyret med 3-lags lavenergivinduer. Dagslyset tilføres dybt i bygningen og kunstlyset zoneopdeles og styres kontinuerligt efter dagslysnivauet og bevægelsessensorer, så unødvendigt brug af kunstlys elimineres. En effektiv udvendig dynamisk solafskærmning bestående af lodrette transparente lameller med lav afskærmningsfaktor yder effektiv afskærmning mod overtemperaturer, så kølebehovet reduceres mest muligt. Den naturlige ventilation er brugt som supplement til den mekaniske ventilation til reduktion af energiforbruget, ikke mindst til reduktion af kølebehovet om sommeren. Lysaker Park er kåret som vinder af City Prisen 2010 i Oslo.

Storebrand_stort_business_renovation