Renovering

HOTEL HERMAN K

Kunde: Dansk Ejendoms Management
Periode: 2016-2018
Areal: ca. 1.825 m2

Dansk Ejendoms Management har købt DONG’s tidligere transformerstation beliggende på Bremerholm midt i København med Magasin som nabo og Christiansborg rundt om hjørnet, og som nu ombygges til et nyt 5-stjernet luksushotel med blot 31 værelser. Hotellet skal desuden indeholde lobby og barområde med 12 meter til loftet samt en ny restaurant.

Dansk Energi Management & Esbensen A/S forestår projektering af tekniske installationer samt energirenovering af bygningen som i dag fremstår i rå beton med ganske sparsom isolering. Ønsket om at lave en eksisterende meget rå betonbygning om til et 5-stjernet hotel har været særdeles spændende, men også udfordrende for de implicerede ingeniører.

En væsentlig faktor i projekteringen var, at føringsvejene for installationer nærmest var givet på forhånd og på ingen måde levede op til pladskravene for implementering af de forskellige installationstyper. Der blev endvidere stillet store krav til ventilation og køling for at opretholde et termisk indeklima, som matcher hotellets 5-stjernede standard.

Yderligere skulle der selvfølgelig tages hensyn til de mange myndighedskrav, der skal overholdes, hvilket har krævet en fokuseret indsats og dialog med myndigheder i forhold til specielt efterisolering, brandalarmering, varslingsanlæg, flugtveje og sprinkling.

Under hele byggeperioden varetages byggeledelse og arbejdsmiljøkoordinering af Dansk Energi Management & Esbensen, og vi glæder os til at se hotellet stå færdigt i 2018.

Illustration: Dansk Ejendoms Management

POST DANMARK

Kunde: Post Danmark Ejendomme
Periode: 2011

Post Danmark har igangsat en omfattende energirenovering af deres ejede og lejede bygninger. Dansk Energi Management & Esbensens opgave er dels udarbejdelse af strategi og målsætning for energirenovering og energibesparelser i Post Danmarks mange hundrede bygninger landet over. Dels en gennemgang af en række konkrete bygninger med henblik på at identificere og projektere energibesparende tiltag. Indtil videre gælder det Postterminalen i København (110.000 m2), Postcenteret i Frederiksværk, Postcenter Købmagergade, Postcenter Nakskov, Viborg og Brøndby. Bygningerne gennemgås med henblik på at finde energibesparelser indenfor fokusområderne: belysning, vand- og varmeinstallationer/-forsyning, ventilation og klimaskærm.

Post DK logo_stort

DANFOSS, NORDBORG

Kunde: Danfoss A/S
Arkitekt: Schmidt, Hammer & Lassen
Projektsum: 200 mio. kr.
Periode: 2006

Projektet omfatter hhv. renovering og nybyggeri af hovedsæde for Danfoss A/S i perioden 2003-2010. Arbejderne som er udført er facaderenovering samt tilbygning af receptionen og en ombygning af de to øverste etager som huser direktions- og bestyrelsesfaciliteterne på den 11 etager høje bygning. De to etager indeholder bl.a. mødecenter med auditorier, konferencelokaler, biograf og restaurant. Endvidere omfattet arbejderne energirenovering af de øvrige 8 etager i bygningen. Dansk Energi Management & Esbensen har været energirådgiver, forestået projektering af alle bygningsinstallationer samt haft tilsyn med udførelsen.

Danfoss_nyt_stort

NVE, MIDDELTHUNSGATE 29, OSLO

Kunde: Entra Eiendom
Arkitekt: Dark Arkitekter
Periode: 2009

Dansk Energi Management & Esbensen var energirådgiver på et forprojekt omhandlende renovering af Norges Vassdrag og Energidirektorats kontor (NVE) i Oslo. Kontoret med et samlet areal på 20.000 m² skal energirenoveres svarende til et energiforbrug, der er 25% lavere end gældende norske energikrav. I forprojektet blev der bl.a. udarbejdet udbudsmateriale. I projektet havde Dansk Energi Management & Esbensen ansvaret for energidesign, VVS, termisk indeklima og udvikling af designprincipper for dagslys og kunstlys. Beskrevne energitiltag er bl.a. facaderenovering med nye vinduer og ekstra isolering, bedre dagslysudnyttelse, ny ventilation og intelligent styring af solafskærmning og kunstlys

Middelthunsgate29

DOMICIL FOR STOREBRAND, LYSAKER PARK, OSLO

Kunde: Storebrand Ejendom A/S
Arkitekt: Link Signatur and Link Landskab A/S
Øvrig: Rambøll Norge and Norconsult A/S
Areal: 55.000 m2
Periode: 2008

Projektet omfatter renovering af eksisterende kontorbyggeri til norsk energiklasse B. Dansk Energi Management & Esbensen har ydet energirådgivning. Bygningen er efterisoleret og udstyret med 3-lags lavenergivinduer. Dagslyset tilføres dybt i bygningen og kunstlyset zoneopdeles og styres kontinuerligt efter dagslysnivauet og bevægelsessensorer, så unødvendigt brug af kunstlys elimineres. En effektiv udvendig dynamisk solafskærmning bestående af lodrette transparente lameller med lav afskærmningsfaktor yder effektiv afskærmning mod overtemperaturer, så kølebehovet reduceres mest muligt. Den naturlige ventilation er brugt som supplement til den mekaniske ventilation til reduktion af energiforbruget, ikke mindst til reduktion af kølebehovet om sommeren. Lysaker Park er kåret som vinder af City Prisen 2010 i Oslo.

Storebrand_stort_business_renovation