Nybyggeri

Esbensen_Ref_DAHLAdvokatfirma

Esbensen_Ref_HKØstjylland

Esbensen_Ref_SydEnergi

Esbensen_Ref_UdbetalingDanmark

SYD ENERGI, ESBJERG

Bygherre: Syd Energi A/S
Arkitekt: GPP Arkitekter
Entreprenør: Hoffmann A/S
Øvrig: Sloth Møller A/S
Areal: 13.500 m2
År: 2011

Det nye domicil bliver et vartegn med sin organiske form og specielle landskabelige placering. Samtidig bliver det et fyrtårn inden for lavenergi byggeri og anvendelse af alternative energikilder. Bygningen skal certificeres som passivhus og med bl.a. eftermonteringen af 1.800 m² energiproducerende solceller, bliver bygningen Danmarks største plusenergihus, med Danmarks næststørste solcelleanlæg. Energitiltak for at imødekomme kravene til passivhus-byggeri er bl.a. at bygningen har en optimeret klimaskærm, som gør at den varmeafgivende overflade bliver så lille som mulig. I bygningen er der optimal dagslysudnyttelse og der anvendes passiv køling via 10 km jordslanger, overskudsvarme fra serverrummet anvendes til opvarmning af varmt brugsvand vha vandpumper. Endvidere benyttes energieffektiv ventilation i form af naturlig/hybrid og fortrængningsventilation. Kontorbygningen skal stå færdig i 2013 og skal da huse ca. 350 ansatte. Dansk Energi Management & Esbensen har udviklet energikonceptet og skal varetage projektering af bygningsinstallationer.

Syd Energi_stort

ATP CENTER, HADERSLEV

Bygherre: ATP
Arkitekt: Arkitema
Areal: 6.000 m2
Projektsum: 80 mio. kr.
År: 2011

Kontorbygning skal opfylde kravene til lavenergiklasse 2015. Ved planlægning af det nye kontorbyggeri har der været stor fokus på optimal indeklimakomfort for at skabe komfortable og attraktive arbejdspladser, kombineret med bevidst udvælgelse af miljørigtige materialer og optimeret dagslysadgang. En gevinst ved de optimale dagslysforhold er endvidere en reduktion af energiforbruget, som i et traditionelt kontorbyggeri udgøres af el til kunstig belysning, ventilation og køling. En reduktion i energiforbruget som følge af dagslysudnyttelse medvirker her til opnåelse af lavenergiklasse 2015. Der etableres et solcelleanlæg på ca 600 m2 på taget af bygningen, som et led i opnåelse af lavenergiklasse 2015. For at få plads til så mange solceller som muligt, er der planlagt et fladt solcelleanlæg, således at solcellepanelerne ikke skygger for hinanden, og at der i fremtiden er mulighed for montering af flere solceller. Dansk Energi Management & Esbensen har udarbejdet energikoncept for bygningen og skal varetage projektering af bygningsinstallationer.

ATP_stort

HK ØSTJYLLAND, BRABRAND

Bygherre: HK Østjylland
Arkitekt: Sahl Arkitekter
Areal: 3.300 m2
Projektsum: 60 mio. kr.
År: 2011

Kontorhuset opføres i to etager og har et atrium i centrum af bygningen. Atriet medvirker til et attraktivt miljø for ansatte og for medlemmer. Huset udføres som lavenergiklasse 2015 med bl.a. følgende energitiltag: kompakt udformning af bygningskroppen, hvilket bidrager til et minimeret klimaskærmsareal og dermed et lavt varmetab, velisoleret bygningskrop med vinduer med lav U-værdi. Udforming sikrer ligeledes gode dagslysforhold i kombination med atriet, som sikrer dagslystilførsel til de indeliggende rum. Dagslysudnyttelsen er vigtig både i forhold til elbesparelse i drift, men også i forhold til et behageligt arbejdsmiljø. Atriet bidrager også til at optimere effekten af naturlig ventilation. Der monteres 200m2 solceller, som bidrager til produktion af 20 kWh/år. Dansk Energi Management & Esbensen har udarbejdet energikoncept og varetager projektering af bygningsinstallationer.

HK Østjylland_stort

DANFOSS, GRÅSTEN

Bygherre: Danfoss A/S
Arkitekt: Smith Hammer Lassen
Øvrig: Rambøll
Areal: 5.100 m2
Projektsum: 85 mio. kr.
År: 2011

Den nye administrationsbygning udformes som en randbebyggelse på ydersiden af det eksisterende produktionsanlæg. Arkitektens vision er at skabe et moderne ”fæstningsanlæg” præget af åbenhed og transparens. Bæredygtighed er et af nøgleordene i bygningsanlæggets design, og såvel passive som aktive tiltag vil sikre det mindst mulige energiforbrug. De passive tiltag medfører ligeledes et behageligt og robust indeklima, f.eks. medfører udformningen med hældende glasfacader et særdeles højt dagslysniveau. Kunstlys styres automatisk efter dagslysniveauet. Desuden vil der blive anvendt energieffektive teknologier som integreres i en helhedløsning, som omfatter hensynet til det enkelte individ i bygningen, økonomien, og ikke mindst miljøet. Dansk Energi Management & Esbensen varetager udvikling af energikoncept og projektering af vvs og ventilation.

Danfoss Gråsten_stort

UDSTILLINGSHAL, STAVANGER

Bygherre: Stavanger kommune
Arkitekt: GASA AS og Askim/Lantto Arkitekter AS
Areal: 7.500 m2
Projektsum: 240 mio. NOK
År: 2011

Design af ny udstillingshal i Stavangers messe- og udstillingsområde, Forum. Hallen får et sammenhængende udstillingsareal på ét plan på ca. 5000 kvadratmeter, som ved behov kan deles i to mindre arealer. Hallen skal kunne rumme ca. 4000 besøgende ved anvendelse til udstillinger, men kapaciteten vil være 8000 mennesker ved koncerter og lignende arrangementer. Stavanger Forum skal være et område med lavt CO2-udslip. Vedvarende energikilder prioriteres og energiforbruget skal minimum være en reduktion på 50 % i forhold til dagens praksis. Ved udforming af bygningen udnyttes bygningens passiv egenskaber. Dansk Energi Management & Esbensen er overordnet energirådgiver og varetager projektering af strategier for vand, varme, køling og ventilation.

stavanger_forum

DOMICIL FOR GRONTMIJ/CARL BRO RÅDGIVENDE INGENIØRER, BALLERUP

Bygherre: Grontmij/Carl Bro Rådgivende Ingeniører
Arkitekt: Vilhelm Lauritzen Arkitekter
Entreprenør: NCC
Areal: 19.000 m2
År: 2010

Opgaven omfattet udarbejdelse af projektforslag til nyt ca. 19.000 m² lavenergiklasse 1 domicil for Grontmij/Carl Bro Rådgivende Ingeniører. Dansk Energi Management & Esbensen er ansvarlig for energikonceptudvikling, design af bæredygtige tiltag og bygningsinstallationer i tæt samarbejde med totalentreprenør og arkitekt.

CarlBroDomicil

KONTORHUS FOR STATOILHYDRO, OSLO

Areal:60.000 m2

Bygherre: IT-Fornebu Holdning A/S
Arkitekt: A-lab Arkitekter, Oslo
År: 2009

Det nye kontorhus opføres på Fornebu, den tidligere lufthavn i Oslo. Bygningen består af fem fløje sammensat i stjerneform. Energiforbruget er 25 % lavere end krævet i henhold til norske energibestemmelser. Dansk Energi Management & Esbensen var overordnet energirådgiver og facilitator i energidesign. Projektet blev vundet sammen med det norske arkitektfirma A-lab. Fra de tidligste stadier i projektet har arkitekter og ingeniører arbejdet tæt sammen for at optimere arkitekturen og gøre bygningen energirigtig. Projektet fokuserer på at minimere energiforbruget, bl.a. bygningens varmetab er minimeret ved brug af 3-lags energirude samt at minimere energiforbruget til ventilation ved at optimere føringsveje, med decentrale anlæg og korte kanallængder. Igennem hele projektet er der lagt vægt på at optimere dagslysforholdene i alle kontorområder på alle etager.

StatoilHydro

NYT HOVEDKONTOR FOR DAHL ADVOKATER, VIBORG

Bygherre: Dahl Advokater
Arkitekt: Spacefab
Entreprenør: Raunstrup Entreprise
Øvrig: Sloth Møller A/S
Areal: 3.600 m2
Projektsum: 45 mio. kr.
År: 2009

Dansk Energi Management & Esbensen har været energirådgiver og forestået projektering af bygningsinstallationer. I det nye hovedkontor har der været særlig fokus på lavenergi, bl.a. gennem dagslysudnyttelse med lavt elforbrug til følge bl.a. ved anvendelse af dagslysstyring. Dertil kommer implementering af varmepumpeteknologi til varmeproduktion og bevist anvendelse af styret naturlig ventilation, både via termisk opdrift og vindpåvirkning. Mellem bygningskroppene dannes et overdækket atrium, som sikrer den visuelle forbindelse mellem de åbne balkoner og etagerne og understøtter ideen om et stort virksomhedsfællesskab. Bygningen er udstyret med fleksible kontormoduler.

Dahl

FLINTHOLM BUSINESS CENTER, FREDERIKSBERG

Bygherre: NCC – Projektudvikling
Arkitekt: Vilhelm Lauritzen Arkitekter
Areal: 27.500 m2
År: 2009

Udvikling af nyt businesscenter som skal rumme 20.000 m² kontorer og 7.500 m² butiksarealer. Dansk Energi Management & Esbensen er energirådgiver ift. optimering og evaluering af energitiltag. Byggeriet skal opføres som et lavenergibyggeri. Det betyder, at virksomheder i centeret får lavere udgifter til energiforbrug i bygningen og får mulighed for at signalere ansvarlighed i forhold til miljø og bæredygtighed over for kunder og medarbejdere. Centeret er placeret i et trafikknudepunkt for S-tog og Metro og giver gode adgangsforhold fra nord, vest og øst med. Der bliver direkte adgang til centrets dagligvarebutikker fra perronniveau.

Flintholm_business_center

LEMAN TRANSPORT, GREVE

Bygherre: Leman A/S
Arkitekt: Skala Arkitekter
Øvrig: Dirks Rådgivende Ingeniører
Areal: 14.000 m2
Projektsum: 125 mio. Dkr.
År: 2008

Nybyggeri af 11.000 m2 lagerfaciliteter og 3.000 m2 administration. Dansk Energi Management & Esbensen har bistået med projektering af bl.a. el og vvs installationer og ventilationsanlæg med varmegenvinding.

Leman_transport

NYT HOVEDKONTOR FOR SYDBANK, AABENRAA

Bygherre: Sydbank A/S
Arkitekt: Oesten
Areal: 6.000 m2
Projektsum: 400 mio. Dkr.
År: 2007

Dansk Energi Management & Esbensen har i den forbindelse har været energirådgiver og forestået projektering af ventilation, VVS, EL og belysningsanlæg. Kontoret indeholder bl.a. center med auditorium og konferencelokaler og 5.000 m2 dealersal til valutahandel. Dealersalen indeholder bl.a. et avanceret ventilationskoncept. Senere har Dansk Energi Management & Esbensen bistået med nybyggeri af reception, foyer og møderum samt renovering og nybyggeri af indkvartering, undervisning, kantine og køkken.

Sydbank