Nybyggeri

BÆREDYGTIG ARKITEKTUR FRA CRADLE-TO-CRADLE

Projektnavn: Green Solution House I Rønne
Bygherre: Hotel Ryttergården
Arkitekt: 3XN Architects
og Williams McDonough Architects
Areal: 10.000 m2
År: 2012-2013

Green Solution House er et videns- og konferencecenter beliggende i Rønne, hvor man tilbyder virksomheder, turister og bornholmere et nyt bæredygtigt koncept for eco-turisme. Målet er at inspirere de besøgende til at agere mere bæredygtigt i deres dagligdag, og konceptet tager højde for miljømæssig-, sundhedsmæssig- og social bæredygtighed og danner dermed grundlag for en langsigtet økonomisk bæredygtighed. Green Solution House er således opført efter principperne fra Cradle-To-Cradle og AktivHus.

Projektet er tænkt på en måde, hvor genanvendelse og minimering af affald har været betydelige designparametre – både under selve byggeprocessen og i det færdige byggeri. Resultatet er et industrielt økosystem, hvor byggematerialerne ved f.eks. renoveringer eller ombygninger ikke er endt med at blive kørt til deponi. I dette økosystem bringes materialerne i kredsløb i det, der kaldes for cirkulær bæredygtighed.

Projektets ambition har været at vise nye grønne løsninger – ikke kun i dag, men også fremover. Derfor er al overskud blevet reinvesteret i Green Solution House til løbende at vise state-of-the-art bæredygtige løsninger. Det betyder, at Green Solution House konstant vil præsentere de nyeste løsninger inden for grøn teknologi, bygningsdesign og tænkning. Det medfører, at alle naturgivne ressourcer bevares, at byggematerialer vælges med omhu og omtanke for såvel miljø som drift/vedligehold, at solen bidrager til energiforsyningen, at affald udnyttes maksimalt og at regnvand opsamles og brugsvand genanvendes.

Derudover er alt fra gulvtæpper til gardiner og tekstiler på sofaer valgt med omtanke for at give det bedste indeklima. Byggematerialer i det nybyggede konferencecenter er så vidt muligt certificerede anerkendte mærkningsordninger og i alle rum, bades man i dagslys. Også maden i Green Solution House er bæredygtig og restauranten tilbyder lokale og økologiske råvarer, som er dyrket i den tilstødende have/park, Green Footprints.

Dansk Energi Management & Esbensen A/S har til dette projekt stået for udviklingen af energikoncept og strategien for bæredygtige tiltag i tæt samarbejde med Cradle-To-Cradle-forfatteren William McDonough.

ENERGIMÆSSIGT FYRTÅRN SÆTTER NYE STANDARDER

Projektnavn: Syd Energi, Esbjerg
Bygherre: Syd Energi A/S
Arkitekt: GPP Arkitekter A/S
Entreprenør: Hoffmann A/S
Øvrig: Sloth Møller A/S
Areal: 13.500 m2
År: 2011-2013

Dansk Energi Management & Esbensen A/S vandt i 2010 (sammen med GPP Arkitekter, Hoffmann A/S og Sloth Møller Rådgivende Ingeniører A/S) konkurrencen om nyt domicil for Syd Energi i Esbjerg.
I bedømmelsen blev det fremhævet, at ”En smuk arkitektur og en banebrydende sammensætning af energiløsninger” var prioriteret højt ved valget af dette konkurrenceforslag.

Domicilet for Syd Energi er Danmarks største erhvervsbyggeri i passivhus-standard, og med sin organiske form og specielle landskabelige placering står det som et vartegn ved energimetropolens port. Endvidere er bygningen det første projekt i det, der over tid skal blive til Next Step City – en ny erhvervspark i Esbjerg, der skal understøtte byens ambition om at være Danmarks energimetropol.
Det cirkelrunde byggeri med de stræbende linjer signalerer åbenhed og imødekommenhed og domicilet associerer til Syd Energis stærke og positive identitet, hvor udvikling, vidensdeling, kompetenceudvikling og fællesskab er nøgleværdier.

Domicilet for Syd Energi består ud over den runde hovedbygning med fire etager over jorden og en enkelt underjordisk etage, også af en værksteds- og lagerbygning, der ligesom resten af byggeriet er forsynet med solceller på taget. Der er monteret ikke færre end 1.954 m2 energiproducerende solceller, hvilket er med til at gøre bygningen til Danmarks største plusenergihus. Andre energitiltag, der er lavet for at imødekomme kravene til passivhusbyggeri, er bl.a. at bygningen har en optimeret klimaskærm, som gør at den varmeafgivende overflade bliver så lille som mulig.
I bygningen er der optimal dagslysudnyttelse og der anvendes passiv køling via 10 km. jordslanger. Overskudsvarme fra serverrummet anvendes til opvarmning af varmt brugsvand vha. varmepumper. Endvidere benyttes energieffektiv ventilation i form af naturlig/hybrid og fortrængningsventilation. Der er i det hele taget tænkt på de ansattes velbefindende og målet har været at skabe en god fornemmelse af plads, lys og luft når man bevæger sig rundt i bygningen.

Byggeriet stod færdigt i 2013. Domicilet har et samlet bruttoareal på ca. 13.500 m2, og huser dagligt ca. 350 medarbejdere.
Dansk Energi Management & Esbensen A/S har til dette projekt udviklet energikonceptet og har varetaget projektering og tilsyn af bygningsinstallationer.

Syd Energi_stort

ENERGIBEVIDST OFFENTLIG ADMINISTRATIONSBYGNING

Projektnavn: ATP Center, Haderslev
Bygherre: ATP
Arkitekt: Arkitema Architects A/S
Areal: 6.000 m2
Projektsum: 90 mio. kr.
År: 2011-2013

Da ATP i 2012 overtog udbetalingen af folke- og førtidspension, boligstøtte og andre offentlige ydelser, ønskede organisationen at opføre et nyt udbetalingscenter på Havnen i Haderslev. Bygherren ønskede et domicil med fleksible indretningsmuligheder og et lavt energiforbrug.
Bygningen er tegnet som en blomst med støvdrageren i centrum påhæftet tre kronblade. Støvdrageren er indrettet til fællesbrug med bl.a. reception og en spatiøs trappe, mens kronbladene fungerer som kontorklynger, én i stueetagen og tre på hver af de øverste to etager. Fra kontorer og møderum er der en inspirerende udsigt til hele havnerummet. Mellem de tre blokke er der indrettet haverum til ophold.

I projektet har der været et stort fokus på optimal indeklimakomfort for at skabe komfortable og attraktive arbejdspladser kombineret med bevidst udvælgelse af miljørigtige materialer og optimeret dagslysadgang. En gevinst ved de optimale dagslysforhold er en markant reduktion af energiforbruget, som i et traditionelt kontorbyggeri udgøres af el til kunstig belysning, ventilation og køling. En reduktion i energiforbruget som følge af dagslysudnyttelse yder et væsentligt bidrag til opnåelse af lavenergiklasse 2015, hvilket var målet ved projektopstarten.

Der er etableret et solcelleanlæg på 600 m2. på taget af bygningen. For at få plads til så mange solceller som muligt er der bygningsintegreret et fladt solcelleanlæg, således at solcellepanelerne ikke skygger for hinanden. Der er etableret et hybrid ventilationsanlæg, en kombination af naturlig ventilation uden brug af ventilatorer og et mekanisk ventilationsanlæg i de perioder, hvor den naturlige ventilation ikke kan opfylde de stillede krav til luftkvaliteten.

Dansk Energi Management & Esbensen A/S har udarbejdet energikonceptet for bygningen og har varetaget projektering og tilsyn med bygningsinstallationerne indenfor ventilation, VVS, el, svagstrøm, belysning og energiforsyning.

ATP_stort

DANFOSS, GRÅSTEN

Bygherre: Danfoss A/S
Arkitekt: Smith Hammer Lassen
Øvrig: Rambøll
Areal: 5.100 m2
Projektsum: 85 mio. kr.
År: 2011

Den nye administrationsbygning udformes som en randbebyggelse på ydersiden af det eksisterende produktionsanlæg. Arkitektens vision er at skabe et moderne ”fæstningsanlæg” præget af åbenhed og transparens. Bæredygtighed er et af nøgleordene i bygningsanlæggets design, og såvel passive som aktive tiltag vil sikre det mindst mulige energiforbrug. De passive tiltag medfører ligeledes et behageligt og robust indeklima, f.eks. medfører udformningen med hældende glasfacader et særdeles højt dagslysniveau. Kunstlys styres automatisk efter dagslysniveauet. Desuden vil der blive anvendt energieffektive teknologier som integreres i en helhedløsning, som omfatter hensynet til det enkelte individ i bygningen, økonomien, og ikke mindst miljøet. Dansk Energi Management & Esbensen varetager udvikling af energikoncept og projektering af vvs og ventilation.

Danfoss Gråsten_stort

UDSTILLINGSHAL, STAVANGER

Bygherre: Stavanger kommune
Arkitekt: GASA AS og Askim/Lantto Arkitekter AS
Areal: 7.500 m2
Projektsum: 240 mio. NOK
År: 2011

Design af ny udstillingshal i Stavangers messe- og udstillingsområde, Forum. Hallen får et sammenhængende udstillingsareal på ét plan på ca. 5000 kvadratmeter, som ved behov kan deles i to mindre arealer. Hallen skal kunne rumme ca. 4000 besøgende ved anvendelse til udstillinger, men kapaciteten vil være 8000 mennesker ved koncerter og lignende arrangementer. Stavanger Forum skal være et område med lavt CO2-udslip. Vedvarende energikilder prioriteres og energiforbruget skal minimum være en reduktion på 50 % i forhold til dagens praksis. Ved udforming af bygningen udnyttes bygningens passiv egenskaber. Dansk Energi Management & Esbensen er overordnet energirådgiver og varetager projektering af strategier for vand, varme, køling og ventilation.

stavanger_forum

KONTORHUS FOR STATOILHYDRO, OSLO

Bygherre: IT-Fornebu Holdning A/S
Arkitekt: A-lab Arkitekter, Oslo
Areal: 60.000 m2
År: 2009

Det nye kontorhus opføres på Fornebu, den tidligere lufthavn i Oslo. Bygningen består af fem fløje sammensat i stjerneform. Energiforbruget er 25 % lavere end krævet i henhold til norske energibestemmelser. Dansk Energi Management & Esbensen var overordnet energirådgiver og facilitator i energidesign. Projektet blev vundet sammen med det norske arkitektfirma A-lab. Fra de tidligste stadier i projektet har arkitekter og ingeniører arbejdet tæt sammen for at optimere arkitekturen og gøre bygningen energirigtig. Projektet fokuserer på at minimere energiforbruget, bl.a. bygningens varmetab er minimeret ved brug af 3-lags energirude samt at minimere energiforbruget til ventilation ved at optimere føringsveje, med decentrale anlæg og korte kanallængder. Igennem hele projektet er der lagt vægt på at optimere dagslysforholdene i alle kontorområder på alle etager.

StatoilHydro

NYT HOVEDKONTOR FOR DAHL ADVOKATER, VIBORG

Bygherre: Dahl Advokater
Arkitekt: Spacefab
Entreprenør: Raunstrup Entreprise
Øvrig: Sloth Møller A/S
Areal: 3.600 m2
Projektsum: 45 mio. kr.
År: 2009

Dansk Energi Management & Esbensen har været energirådgiver og forestået projektering af bygningsinstallationer. I det nye hovedkontor har der været særlig fokus på lavenergi, bl.a. gennem dagslysudnyttelse med lavt elforbrug til følge bl.a. ved anvendelse af dagslysstyring. Dertil kommer implementering af varmepumpeteknologi til varmeproduktion og bevist anvendelse af styret naturlig ventilation, både via termisk opdrift og vindpåvirkning. Mellem bygningskroppene dannes et overdækket atrium, som sikrer den visuelle forbindelse mellem de åbne balkoner og etagerne og understøtter ideen om et stort virksomhedsfællesskab. Bygningen er udstyret med fleksible kontormoduler.

Dahl

NYT HOVEDKONTOR FOR SYDBANK, AABENRAA

Bygherre: Sydbank A/S
Arkitekt: Oesten
Areal: 6.000 m2
Projektsum: 400 mio. Dkr.
År: 2007

Dansk Energi Management & Esbensen har i den forbindelse har været energirådgiver og forestået projektering af ventilation, VVS, EL og belysningsanlæg. Kontoret indeholder bl.a. center med auditorium og konferencelokaler og 5.000 m2 dealersal til valutahandel. Dealersalen indeholder bl.a. et avanceret ventilationskoncept. Senere har Dansk Energi Management & Esbensen bistået med nybyggeri af reception, foyer og møderum samt renovering og nybyggeri af indkvartering, undervisning, kantine og køkken.

Sydbank