Energiledelse

Kunde: Forsvaret
Periode: 2015-2016
Areal: Ca. 40.000 m2
Type bygninger: Hangarer, værkstedsbygninger, infirmeri, cafeteria mv.
Forsvaret ønsker indenfor nærmeste fremtid at implementere Energiledelse jf. ISO 50001-standarden på tre af deres etablissementer.

I den forbindelse har Dansk Energi Management & Esbensen fået til opgave at udføre energigennemgang af en særligt udvalgt Flyvestation med fokus på efterfølgende implementering af et certificeret energiledelsessystem.

Opgaven omfatter energigennemgang af 16 særligt energiforbrugende bygninger med blandet anvendelse, herunder diverse hangarer, infirmeri, værkstedsbygninger mv.

Gennemgangen omfatter bl.a. kortlægning af energiforsyning, bygnings- og procesenergi samt kortlægning af brugeradfærd på flere niveauer.

På baggrund af bygningsgennemgangen fastlægges baseline for nuværende energiforbrug og forslag til nedbringelse af energiforbruget. Dernæst opstilles alle relevante indikatorer for energipræstation, som kan anvendes til fremtidig evaluering af energiforbruget.
Kortlægningen består m.a.o. af både en teknisk gennemgang og en kortlægning af brugeradfærd samt hvorledes de daglige operationer påvirker energiforbruget på flyvestationen.

Kunde: Aarhus Universitet
Periode: 2012-2014
Areal: Ca. 700.000 m2
Type bygninger: Undervisning og forskning, inkl. laboratorier

Dansk Energi Management & Esbensen har i samarbejde med MOE implementeret energiledelse på Aarhus Universitet.

Universitet dækker ca. 700.000 m2 og har ca. 370 medarbejdere beskæftiget med bygningsservice.

Opgaven var at udarbejde et system til kortlægning af energiforbruget, og at udarbejde energiledelsesredskaber til Universitet. 
Desuden skulle der udarbejdes en uddannelsesplan i energiledelse for relevante medarbejdere.
Projektet blev effektueret som to pilotprojekter, på henholdsvis Tandlægeskolen og BSS, med fokus på optimering af energiforbrug samt reducering af energiforbrug ud fra adfærdsregulering.

Det er muligt at læse mere om projektet på AU’s hjemmeside samt på De Grønne Ambassadørers Facebook-side.

Energiledelse1