Energieffektivisering / Energirådgivning

Kunde: Billund Kommune
Periode: 2013
Areal: Ca. 60.000 m2
Antal bygninger: 4
Type bygninger: Kommunale ejendomme

Dansk Energi Management & Esbensen indgik i 2013 en aftale med Billund Kommune om energirådgivning af en bygningsmasse på ca. 60.000 m². 

Dansk Energi Management & Esbensens opgave var at kortlægge og foreslå energibesparende tiltag for udvalgte ejendomme. 

Selve udvælgelsen og implementeringen af energieffektiviseringen indebar procesrådgivning, energianalyse, identificering af energibesparelser, energirenovering, projektering og udbud.

Energieffektivisering1

Kunde: Region Sjælland samt 12 af regionens kommuner (REEEZ)
Periode: 2012-2016
Areal: N/A – Rammeaftale
Type bygninger: Kommunale bygninger

Dansk Energi Management & Esbensen indgik i 2012, i samarbejde med OBH-Gruppen, en 4-årig rammeaftale med Region Sjælland om teknisk rådgivning og bistand til forbedring af energieffektiviteten i regionens og de 12 kommuners bygninger.

Under rammeaftalen er foreløbig gennemført
– et projekt vedrørende nyt varmeanlæg til Ringsted Hallen inklusiv forundersøgelse, projektering, udbud og tilsyn.
– en teknisk gennemgang af 27 ejendomme i Holbæk Kommune for fastlæggelse af mulighederne for etablering af solcelleanlæg og omfanget af disse samt efterfølgende udbud.
– udførelse af projektering og udbud af energirenovering af skoler og daginstitutioner i Holbæk Kommune.
– udførelse af projektering og udbud af energirenovering af skoler og daginstitutioner i Roskilde Kommune.
– energiscreening af 4 ejendomme for Køge Kommune.
– Rådgivende bistand til idrætsfaciliteter i Solrød Kommune.

Energieffektivisering2

Kunde: Aarhus Kommune
Periode: 2013-2017
Areal: N/A – Rammeaftale
Type bygninger: Kontor/Administration. Skoler/Daginstitutioner.
Svømmehaller/Idrætsanlæg.

Som en del af indsatsen for at blive CO2-neutral i 2030 har Aarhus Kommune en målsætning om, at der fremover bygges og renoveres op til kravene i lavenergiklasse 1 eller derunder. 

Dansk Energi Management & Esbensen har i 2013 indgået to 4-årige rammeaftaler med Aarhus Kommune om energirådgivning og -mærkning af alle typer kommunale bygninger.

Dansk Energi Management & Esbensen har – med Bascon og AURA (tidligere Lokalenergi) som underrådgivere til rammeaftalen – stillet eksperter til rådighed indenfor følgende områder: Energirådgivning, energiscreening og –analyse, energimærkning, uddannelse af teknisk driftspersonale, livscyklusvurdering, byggestyring, udbud og vedligeholdelsesplaner.

Energieffektivisering3

Kunde: Hvidebæk Fjernvarmeforsyning
Periode: Opstartet i 1991 – kører fortsat
Areal: N/A
Type bygninger: Fjernvarmeværk

Dansk Energi Management & Esbensen er medejer af Hvidebæk Fjernvarmeforsyning, http://www.varmevaerk.dk/, og har ydet rådgivning til etablering og videreudvikling af værket. 

Dette indbefatter blandt andet udviklingen af et af landets første fjernaflæsningssystemer hos forbrugerne i området.
Systemet er igennem tiden blevet videreudviklet for at opnå de bedste muligheder for indsamling, behandling og formidling af energidata til fjernvarmeforsyningen.

I 2012 er der desuden etableret et termisk solvarmeanlæg på ca. 12.000 m2 inklusiv en 2.500 m3 akkumuleringstank med en årlig produktion på ca. 6.150 MWh dækkende ca. 23 % af den samlede varmeproduktion.

Energieffektivisering4

Kunde: Region Midtjylland samt 11 af regionens kommuner
(CeDEPI – Central Denmark – Energy Planning and Investment)
Periode: 2015-2019
Areal: N/A – Rammeaftale
Type bygninger: Alle typer af offentlige bygninger

Dansk Energi Management & Esbensen har, i samarbejde med KPF Arkitekter, DRIAS Rådgivende Ingeniører og AURA, indgået en 4-årig rammeaftale vedr. energieffektivisering af offentlige bygninger for Region Midtjylland og 11 af regionens kommuner.

Effektiviseringen omhandler bl.a. klimaskærme, installationer, systemer og anlæg samt investeringer i solcelleanlæg – dertil skal der udføres energiscreeninger, projektering samt energimærkninger.

Rammeaftalen har indtil videre medført kontrakt med Ringkøbing-Skjern Kommune om energioptimering af Tarm Skole, samt med Horsens Kommune om konvertering af varmeforsyningen i 6 ejendomme.

Energieffektivisering5