Byudvikling

Esbensen_Ref_AskerCentrum

Esbensen_Ref_ByensHavnSønderborg

Esbensen_Ref_CityInBetweenAalborg

Esbensen_Ref_FredericiaC

Esbensen_Ref_KøgeKyst

BYUDVIKLING, ASKER

Bygherre: Asker Kommune and Asker Skiklubb
Arkitekt: Adept Arkitekter and Dark Arkitekter
Øvrig: ACT (DK), Rambøll (NO) og Bygganalyse (NO)
Areal: 110.000 m2
År: 2011

Planen omfatter en centrumsudvidelse således at området Føyka/Elvely fremstår som en levende, integreret bydel med tydelige urbane kvaliteter. Det eksisterende gadenet danner et U, som åbner sig mod vest. Ved at organisere det nye centrum som et tilsvarende U, som åbner sig mod øst, knyttes de to centrumsdele sammen til en cirkelbevægelse og danner – et loop! Området indeholder boliger, kontorer, erhverv og idrætsanlæg. Loopet samler områdets vigtigste offentlige rum som f.eks. elveparken, de store pladser og torvene. Byplanstrukturen medvirker til, at det er let at orientere sig, og at der er en god tilgængelighed til de primære offentlige zoner i centrum. Dansk Energi Management & Esbensen har været med til at gøre byplanen bæredygtig og har bl.a. foreslået et centralt placeret fjernvarmeværk, solvarme i udvalgte bygninger, passivhus byggeri med grønne tage.

Asker_stort

BYUDVIKLING, GOL

Bygherre: Gol Kommune
Arkitekt: AtelierOslo
År: 2011

Projektforslaget “Vi møtes på Gol” blev udpeget som vinder i byudviklingskonkurrence for Hallingmo i Gol. Byområdet Hallingmo i Gol blev udbygget i 1960’erne. Det var dengang et nyskabende kundskabs-, idræts- og kulturcenter, men området fremstår i dag som relativt nedslidt og ikke tilpasset dagens eller fremtidens behov. Kommunestyret i Gol har derfor igangsat et arbejde med at forny Hallingmo og skabe en bedre integration med det øvrige Gol. Juryen mente, at projektforslaget evner at formulere en stærk vision for Gol og Hallingmo-området. Energimæssigt ønsker kommunen bygninger med minimalt energiforbrug og omfattende brug af vedvarende energi (bl.a. passiv solenergi, bioenergi og varmepumper). Dansk Energi Management & Esbensen har bistået med udvikling af bæredygtighedsstrategier for området.

Gol_stort

MASTERPLAN, KØGE KYST

Bygherre: Køge Kyst P/S
Arkitekt: Tegnestuen Vandkunsten
Øvrig: Sloth Møller A/S, Tyréns AB, ICP A/S, Kunstakademiets Arkitektskole, Albæk Byggerådgivning, Claus Bech Danielsen (SBi) og Lise Gamst
Areal: 240000 m2
År: 2010

Forslaget ”Den Røde Løber” er udpeget som bedste forslag i konkurrencen om en ny bæredygtig bydel i Køge – ”Køge Kyst”. Af dommerbetænkningen fremgår det at forslaget udmærker sig ved bl.a. et stærkt helhedsgreb, arbejdet parallelt og tværfagligt med alle visionspunkter og en gennemarbejdet og overbevisende borger- og interessentinddragelse. Derudover om bæredygtighed, at forslaget ”udmærker sig ved en meget tydelig og veldokumenteret energiløsning, hvilket også gælder løsningerne på affald og adfærd” samt at ”holdet får en samlet score på 4,0, hvilket giver en 1. plads til hold Vandkunsten, som også er bedst på alle tre bæredygtighedsdimensioner”.

Køge kyst_stort

MASTERPLAN, SØNDERBORG HAVN

Bygherre: Sønderborg Havneselskab A/S
Arkitekt: Frank Gehry
År: 2009

Masterplan for Sønderborg Havn er en del af ProjektZero visionen og inkluderer alle aspekter af energi og miljø. Planen for Sønderborg Havn er et led i Sønderborgs Project Zero-mål om at være CO2-neutral i år 2029. Dansk Energi Management & Esbensen har medvirket til at gøre planen energirigtig og bæredygtig. Projektet skal bl.a. indeholde boligbebyggelser, kontorer, et kunstmuseum, en idræts- og udstillingshal, en biograf samt en lagerbygning, alt sammen bygget til at overholde lavenergiklasse 1. Der benyttes innovative lavenergi og vedvarende energiteknikker bl.a. alle aspekter af solvarme, solceller, varmepumpeløsninger, samt optimering af dagslys, LED belysning, vakuum isolering og naturligventilation med varmegenvinding og PCM vægge. Dansk Energi Management & Esbensen er desuden dybt involveret i hele ProjectZero planen for Sønderborg kommune.

soenderborg_havn

BÆREDYGTIG ENERGIFORSYNING, FREDERICIA

Bygherre: Fredericia fjernvarme A.m.b.a
Øvrig: Dansk fjernvarmes projektselskab
År: 2009

Fredericias østlige havnedel (Kemira grunden) omdannes til et bæredygtigt byområde med boliger, erhverv og kultur. Dansk Energi Management & Esbensen er engageret til at udvikle koncept for en bæredygtig energiforsyning for det nye havneområde baseret på fjernkøleanlæg, havkøleanlæg og lavtemperatur fjernvarme kombineret med solvarmeanlæg. Dele af byggeriet skal overholde hhv. lavenergiklasse 1 og lavenergiklasse 2. Udviklingen af Fredericia havn er et stort projekt, som i alt kommer til at løbe over 20 til 25 år. Det er et byudviklingsprojekt, som handler om at skabe en ny bydel i Fredericia – med vægten lagt på de mennesker, der skal bo, arbejde og leve i bydelen. Den nye bydel kommer til at indeholde 50 procent boliger, 40 procent erhverv og 10 procent kulturtilbud.

fredericia_fjernvarme

PROJECT ZERO, SØNDERBORG

Bygherre: Project Zero A/S Sønderborg
År: 2009

Masterplanen for ProjectZero der skal gøre Sønderborg 100 % CO2-neutral inden år 2029. Med ProjectZero går Sønderborg foran i energimæssig sammenhæng Det sker ved deltagelse af kommunens institutioner, de lokale virksomheder, uddannelsesstederne, forsyningsselskaberne og privatpersoner. I projektet indgår bl.a. byggeri og renoveringer af bygninger der minimum skal overholde lavenergiklasse 1, bæredygtig byudvikling, bæredygtig affaldshåndtering, energibesparelsesindsats mod offentlige og erhvervslivet, vandbesparelser, bæredygtig transport mv. Dansk Energi Management & Esbensen er stærkt involveret i udvikling af hele ProjectZero masterplanen. Læs mere på www.projectzero.dk

Project_Zero

MASTERPLAN, CAMPUS HILLERØD

Bygherre: Hillerød kommune, DSb Ejendomsudvikling og Freja Ejendomme
Arkitekt: Holscher Arkitekter A/S
Areal: 30.000 m2
År: 2009

Området på ca. 30.000 m² mellem Hillerød station og Carlsbergvej skal udvikles til bl.a. uddannelse, vidensbaseret erhverv og boliger. Masterplanens intention er at skabe en tæt og kompakt bydel, der bindes sammen af et stræde, der væver sig ind imellem de forskellige bebyggelser og skaber mødesteder. Dansk Energi Management & Esbensen bistår med at konkretisere energi- og miljøtiltag, som skal fungere som ramme for planlægningsarbejdet indenfor Stationszonen. Bygningerne skal på centrale steder opføres med afrundede hjørner og skabe de rammer, der kan forene byliv med studiemiljø. Opgaven blev vundet i projektkonkurrence. Forslaget til masterplanen vil være udgangspunkt for det videre planlægningsarbejde, der efter planerne skal resultere i vedtagelsen af en lokalplan for området sommeren 2010.

Campus_Hilleroed

MASTERPLAN, CO2 NEUTRALT AMAGER FÆLLED BYKVARTER, KØBENHAVN

Bygherre: Københavns kommune
Areal: 300.000 m2
År: 2009

Udvikling af bæredygtigt masterplan for området. Projektet Amager Fælled Bykvarter skal udvikles til et bæredygtigt CO2 neutralt område, der indeholder en kombination af boliger og erhverv. Ved fuld udbygning i 2020 skal området være beboet af ca. 4.300 personer og yderligere 4.300 skal arbejde i området. Dansk Energi Management & Esbensen deltager som overordnet rådgiver og koordinator for fagområderne adfærd, planlægning, affald, vand, trafik og energi. Herudover omfatter arbejdet kvalitetssikring af de udarbejdede forslag/virkemidler med fokus på CO2-neutralitet og bæredygtighed. Endvidere er Dansk Energi Management & Esbensen tovholder for energi med henblik på at udvikle en sammenhængende energiforsyning baseret på vedvarende energi. Projektet blev præsenteret på Klimatopmødet i København i 2009.

Amager_faelled

MASTERPLAN, CARLSBERG-OMRÅDET I VALBY, KØBENHAVN

Bygherre: Carlsberg Ejendomme A/S
Arkitekt: Entasis
Areal: 600.000 m2
År: 2008

Carlsberg-området i København skal udvikles til ny bæredygtig CO2-neutral bydel. Dansk Energi Management & Esbensen har bistået med udvikling af energi- og bæredygtighedsstrategier. Det 600.000 m² store område skal indeholde over 3.000 boliger, forretninger, institutioner, kulturbygninger og byrum. Alle nye boliger udføres i henhold til dansk lavenergiklasse 1 (pr. 2008). En del af de eksisterende bygninger bibeholdes enten i sin nuværende stand eller renoveres, hvilket medfører sociale, kulturelle, økonomiske og miljømæssige kvaliteter i området. Når bydelen er 100 % udbygget, skal den forsynes udelukkende med vedvarende energikilder.

masterplan_carlsberg