Byudvikling

BÆREDYGTIGHED I FOKUS PÅ DANMARKSHISTORIENS STØRSTE LEJR

Projektnavn: Spejdernes Lejr 2017
Ordregiver: Sønderborg Kommune
Samarbejdspartnere: Project Zero A/S
Areal: 420 hektar
Projektsum: 35 mio. kr.
År: 2016-2017

Spejdernes Lejr 2017 var, med ca. 40.000 deltagere fra ind- og udland, Danmarks største spejderlejr nogen sinde. Lejren blev afholdt fra d. 22. juli til d. 30. juli 2017 på Kær Vestermark ved Sønderborg.

Anlægsarbejdet på lejrområdet begyndte i juni 2016, hvor rør og ledninger blev gravet ned, og der blev anlagt grusveje samt Danmarks største sceneområde med plads til 100.000 publikummer. Cirka en måned før selve lejren begyndte der at komme gradvis flere spejdere til en etableringslejr, som skulle opbygge logistikken med de store telte til aktiviteter og bespisning.

Sønderborg Kommune satte bæredygtighed i fokus på Spejdernes Lejr 2017, og som vært for Lejren var det Sønderborg Kommunes mål i samarbejde med Spejderne at gøre lejren så bæredygtig som muligt igennem sjove aktiviteter og showcases og i samspil med lokale partnere.

Dansk Energi Management & Esbensen har forud for lejren udarbejdet en masterplan for, hvorledes lejren kunne blive CO2-neutral i drift og i forbindelsen med transport af lejrdeltagerne.
Ifølge beregninger ville transport udgøre langt den største belastning i CO2-udledningen fra lejren – nemlig hele 86 procent. Derfor blev der i Sønderborg Kommune udviklet et koncept, hvor muligheden for at vælge grøn transport til lejren blev markedsført over for alle lejrdeltagere.

Spejdernes Lejr 2017

BYUDVIKLING, ASKER

Bygherre: Asker Kommune and Asker Skiklubb
Arkitekt: Adept Arkitekter and Dark Arkitekter
Øvrig: ACT (DK), Rambøll (NO) og Bygganalyse (NO)
Areal: 110.000 m2
År: 2011

Planen omfatter en centrumsudvidelse således at området Føyka/Elvely fremstår som en levende, integreret bydel med tydelige urbane kvaliteter. Det eksisterende gadenet danner et U, som åbner sig mod vest. Ved at organisere det nye centrum som et tilsvarende U, som åbner sig mod øst, knyttes de to centrumsdele sammen til en cirkelbevægelse og danner – et loop! Området indeholder boliger, kontorer, erhverv og idrætsanlæg. Loopet samler områdets vigtigste offentlige rum som f.eks. elveparken, de store pladser og torvene. Byplanstrukturen medvirker til, at det er let at orientere sig, og at der er en god tilgængelighed til de primære offentlige zoner i centrum. Dansk Energi Management & Esbensen har været med til at gøre byplanen bæredygtig og har bl.a. foreslået et centralt placeret fjernvarmeværk, solvarme i udvalgte bygninger, passivhus byggeri med grønne tage.

Asker_stort

BYUDVIKLING, GOL

Bygherre: Gol Kommune
Arkitekt: AtelierOslo
År: 2011

Projektforslaget “Vi møtes på Gol” blev udpeget som vinder i byudviklingskonkurrence for Hallingmo i Gol. Byområdet Hallingmo i Gol blev udbygget i 1960’erne. Det var dengang et nyskabende kundskabs-, idræts- og kulturcenter, men området fremstår i dag som relativt nedslidt og ikke tilpasset dagens eller fremtidens behov. Kommunestyret i Gol har derfor igangsat et arbejde med at forny Hallingmo og skabe en bedre integration med det øvrige Gol. Juryen mente, at projektforslaget evner at formulere en stærk vision for Gol og Hallingmo-området. Energimæssigt ønsker kommunen bygninger med minimalt energiforbrug og omfattende brug af vedvarende energi (bl.a. passiv solenergi, bioenergi og varmepumper). Dansk Energi Management & Esbensen har bistået med udvikling af bæredygtighedsstrategier for området.

Gol_stort

MASTERPLAN, KØGE KYST

Bygherre: Køge Kyst P/S
Arkitekt: Tegnestuen Vandkunsten
Øvrig: Sloth Møller A/S, Tyréns AB, ICP A/S, Kunstakademiets Arkitektskole, Albæk Byggerådgivning, Claus Bech Danielsen (SBi) og Lise Gamst
Areal: 240.000 m2
År: 2010

Søndre Havn blev grundlagt som havneområde i begyndelsen af 1900-tallet og er i dag kendetegnet ved områdets industrielle spor og havneaktiviteter, kombineret med et aktivt kultur- og byliv. Alt dette har Køge Kyst bygget videre på, dels ved at bevare udvalgte eksisterende bygninger og andre elementer fra områdets havnefunktion, og dels gennem bevidste og bæredygtige valg af variation og mangfoldighed i former, farver og materialer i den nye bebyggelse.

Området er præget af sin nærhed til vandet, både i form af arealer langs havnekajerne og Søndre Strand. Udover den brede sandstrand byder Søndre Havn også andre friarealer til ophold, leg og bevægelse, som skal fremme mulighederne for social kontakt og sund livsstil. Disse består af grønne byrum, almindingerne, boligbyggeriernes gårdrum og taghaver samt den hævede promenade, Engkanten, der fungerer som forbindelse for fodgængere og cyklister og som klimasikring mod kommende havvandsstigninger.

Den fysiske plan er i sig selv et væsentligt bidrag til bæredygtigheden pga. bebyggelsestætheden, den stationsnære beliggenhed, grønne og blå elementer, bebyggelsens orientering i forhold til sol, vind mv. Derudover skal der løbende udvikles nye miljø- og energiløsninger på ”byniveau”. Det nye CO2-neutrale boligområde vil komme til at rumme omkring 4000 indbyggere og forbindes med byens eksisterende bymidte gennem nye trafikale forbindelser. I foråret 2017 flyttede de første beboere ind og tanken er, at mange forskellige befolkningsgrupper skal kunne finde deres bolig i området, og friarealerne skal fremme mulighederne for social kontakt og sund livsstil.

Dansk Energi Management & Esbensen A/S har til projektet stået for udarbejdelse af strategien for energi- og bæredygtighedstiltag og har efterfølgende fungeret som bygherrerådgiver for Køge Kyst indenfor planlægning og bygninger vedr. energioptimering af prospekter for forskellige udbygningsetaper.

Køge kyst_stort

RESTAURERING OG OMBYGNING AF HISTORISK KLOSTER

Bygherre: Ministero per i Beni Culturali –
Det Italienske Kulturministerium
Areal: 2000 m2
År: 2007-2010

Certosa e Museo di San Martino er et historisk munkekloster i Napoli fra 1325, som i dag rummer et museum indeholdende bl.a. en omfattende samling af spansk- og Bourbon-æra artefakter, fantastiske lofts- og vægmalerier, mosaikker samt krybber og diverse scener fra Fødselskirken i Betlehem. San Martino-museet har en fantastisk beliggenhed i et prestigefyldt område på en høj med udsigt over Napoli, vulkanen Vesuv og Napolibugten.

Projektet tog udgangspunkt i en gennemgribende renovering og nyindretning af et middelalderområde på den nederste etage af det storslåede bygningsværk, som på daværende tidspunkt var et areal, som ikke var i anvendelse og derfor stod tomt med de oprindelige mure og hvælvinger, som danner de fysiske rammer. Opgaven var således at renovere og indrette nødvendige publikumsfaciliteter med blandt andet restaurant, café, toiletter i tilknytning til museet og samtidig komme med forslag til, hvordan museet kunne udnytte det resterende areal med henblik på nye udstillings- og anvendelsesmuligheder for fremtiden.

Projektet udsprang af en international arkitektkonkurrence, hvor et nordisk team med CFM og Dansk Energi Management & Esbensen vandt 1. præmien. Ifølge dommerbetænkningen blev konkurrencen blandt andet vundet på grund af forslagets nytænkende idéer kombineret med respekt for stedets specielle stemning og en fin minimalistisk indretning, der overlod opmærksomheden til de historiske rammer. Arkitektonisk har projektet forenklet en tidligere labyrintisk struktur i rummene på en nænsom og diskret måde, der respekterer det oprindelige kloster – og med det minimalistiske greb og en skandinavisk enkelthed i indretningen er stedets specielle stemning bevaret.

Dansk Energi Management & Esbensen har til dette projekt forestået projektering af VVS og ventilation, hvor der bl.a. er benyttet hybrid ventilation og varmepumper. Udfordringer har været at projektere ventilationsanlæg, der sikrede et godt indeklima og en bevarelse af de fredede bygningskonstruktioner. Endvidere har Dansk Energi Management & Esbensen stået for at sikre, at føringsveje for VVS og ventilation blev udført i respekt for arkitekturen i det fredede bygningsværk.

MASTERPLAN, SØNDERBORG HAVN

Bygherre: Sønderborg Havneselskab A/S
Arkitekt: Frank Gehry
År: 2009

Masterplan for Sønderborg Havn er en del af ProjektZero visionen og inkluderer alle aspekter af energi og miljø. Planen for Sønderborg Havn er et led i Sønderborgs Project Zero-mål om at være CO2-neutral i år 2029. Dansk Energi Management & Esbensen har medvirket til at gøre planen energirigtig og bæredygtig. Projektet skal bl.a. indeholde boligbebyggelser, kontorer, et kunstmuseum, en idræts- og udstillingshal, en biograf samt en lagerbygning, alt sammen bygget til at overholde lavenergiklasse 1. Der benyttes innovative lavenergi og vedvarende energiteknikker bl.a. alle aspekter af solvarme, solceller, varmepumpeløsninger, samt optimering af dagslys, LED belysning, vakuum isolering og naturligventilation med varmegenvinding og PCM vægge. Dansk Energi Management & Esbensen er desuden dybt involveret i hele ProjectZero planen for Sønderborg kommune.

soenderborg_havn

BÆREDYGTIG ENERGIFORSYNING, FREDERICIA

Bygherre: Fredericia fjernvarme A.m.b.a
Øvrig: Dansk fjernvarmes projektselskab
År: 2009

Fredericias østlige havnedel (Kemira grunden) omdannes til et bæredygtigt byområde med boliger, erhverv og kultur. Dansk Energi Management & Esbensen er engageret til at udvikle koncept for en bæredygtig energiforsyning for det nye havneområde baseret på fjernkøleanlæg, havkøleanlæg og lavtemperatur fjernvarme kombineret med solvarmeanlæg. Dele af byggeriet skal overholde hhv. lavenergiklasse 1 og lavenergiklasse 2. Udviklingen af Fredericia havn er et stort projekt, som i alt kommer til at løbe over 20 til 25 år. Det er et byudviklingsprojekt, som handler om at skabe en ny bydel i Fredericia – med vægten lagt på de mennesker, der skal bo, arbejde og leve i bydelen. Den nye bydel kommer til at indeholde 50 procent boliger, 40 procent erhverv og 10 procent kulturtilbud.

fredericia_fjernvarme

PROJECT ZERO, SØNDERBORG

Bygherre: Project Zero A/S Sønderborg
År: 2009

Masterplanen for ProjectZero der skal gøre Sønderborg 100 % CO2-neutral inden år 2029. Med ProjectZero går Sønderborg foran i energimæssig sammenhæng Det sker ved deltagelse af kommunens institutioner, de lokale virksomheder, uddannelsesstederne, forsyningsselskaberne og privatpersoner. I projektet indgår bl.a. byggeri og renoveringer af bygninger der minimum skal overholde lavenergiklasse 1, bæredygtig byudvikling, bæredygtig affaldshåndtering, energibesparelsesindsats mod offentlige og erhvervslivet, vandbesparelser, bæredygtig transport mv. Dansk Energi Management & Esbensen er stærkt involveret i udvikling af hele ProjectZero masterplanen. Læs mere på www.projectzero.dk

Project_Zero

MASTERPLAN, CAMPUS HILLERØD

Bygherre: Hillerød kommune, DSb Ejendomsudvikling og Freja Ejendomme
Arkitekt: Holscher Arkitekter A/S
Areal: 30.000 m2
År: 2009

Området på ca. 30.000 m² mellem Hillerød station og Carlsbergvej skal udvikles til bl.a. uddannelse, vidensbaseret erhverv og boliger. Masterplanens intention er at skabe en tæt og kompakt bydel, der bindes sammen af et stræde, der væver sig ind imellem de forskellige bebyggelser og skaber mødesteder. Dansk Energi Management & Esbensen bistår med at konkretisere energi- og miljøtiltag, som skal fungere som ramme for planlægningsarbejdet indenfor Stationszonen. Bygningerne skal på centrale steder opføres med afrundede hjørner og skabe de rammer, der kan forene byliv med studiemiljø. Opgaven blev vundet i projektkonkurrence. Forslaget til masterplanen vil være udgangspunkt for det videre planlægningsarbejde, der efter planerne skal resultere i vedtagelsen af en lokalplan for området sommeren 2010.

Campus_Hilleroed

MASTERPLAN, CO2 NEUTRALT AMAGER FÆLLED BYKVARTER, KØBENHAVN

Bygherre: Københavns kommune
Areal: 300.000 m2
År: 2009

Udvikling af bæredygtigt masterplan for området. Projektet Amager Fælled Bykvarter skal udvikles til et bæredygtigt CO2 neutralt område, der indeholder en kombination af boliger og erhverv. Ved fuld udbygning i 2020 skal området være beboet af ca. 4.300 personer og yderligere 4.300 skal arbejde i området. Dansk Energi Management & Esbensen deltager som overordnet rådgiver og koordinator for fagområderne adfærd, planlægning, affald, vand, trafik og energi. Herudover omfatter arbejdet kvalitetssikring af de udarbejdede forslag/virkemidler med fokus på CO2-neutralitet og bæredygtighed. Endvidere er Dansk Energi Management & Esbensen tovholder for energi med henblik på at udvikle en sammenhængende energiforsyning baseret på vedvarende energi. Projektet blev præsenteret på Klimatopmødet i København i 2009.

Amager_faelled

MASTERPLAN, CARLSBERG-OMRÅDET I VALBY, KØBENHAVN

Bygherre: Carlsberg Ejendomme A/S
Arkitekt: Entasis
Areal: 600.000 m2
År: 2008

Carlsberg-området i København skal udvikles til ny bæredygtig CO2-neutral bydel. Dansk Energi Management & Esbensen har bistået med udvikling af energi- og bæredygtighedsstrategier. Det 600.000 m² store område skal indeholde over 3.000 boliger, forretninger, institutioner, kulturbygninger og byrum. Alle nye boliger udføres i henhold til dansk lavenergiklasse 1 (pr. 2008). En del af de eksisterende bygninger bibeholdes enten i sin nuværende stand eller renoveres, hvilket medfører sociale, kulturelle, økonomiske og miljømæssige kvaliteter i området. Når bydelen er 100 % udbygget, skal den forsynes udelukkende med vedvarende energikilder.

masterplan_carlsberg