Bygherrerådgivning

Aa+ /BYGHERRERÅDGIVNING TIL AARHUS KOMMUNE

Kunde: Aarhus Kommune
Periode: 2013-2019
Areal: 1,4 mio. m2
Antal bygninger: 650
Type bygninger: Kommunale ejendomme

Dansk Energi Management & Esbensen, i konsortium med Bascon, har i 2013 indgået aftale om bygherrerådgivning til Aarhus Kommune i forbindelse med energirenovering af ca. halvdelen af Aarhus Kommunes bygningsportefølje svarende til ca. 650 ejendomme / 1,4 mio. m².
Opgaven omfatter bl.a. bygherrerådgivning i forbindelse med energirenoveringsprojektets 5 faser:

1. Opstartsfasen, hvor der fastlægges rammer for proces- og styringsgrundlag.
2. Udbudsfasen, hvor udbudsmetode og krav til leverandører fastlægges, og energiscreeningerne samt entrepriseopgaverne sættes i rammeudbud.
3. Udførelsesfasen, hvor der gennemføres miniudbud og bygherretilsyn.
4. Overdragelsesfasen, inkl. traditionelle overdragelsesopgaver eller commissioning.
5. Driftsfasen, hvor energibesparelserne skal monitoreres og verificeres.

Opgaven omfatter endvidere bygherrerådgivning i forbindelse med etablering af solcelleanlæg, læringsprocesser og kompetenceudvikling, kommunikation, kvalitetssikring og økonomistyring.

Det er muligt at følge projektet via linket http://www.aarhus.dk/aaplus.

Bygherreradgivning-2

BYGHERRERÅDGIVNING TIL ODENSE KOMMUNE

Kunde: Odense Kommune
Periode: 2013-2014
Areal: 56.000 m2
Antal bygninger: 11
Type bygninger: Skoler, Daginstitutioner, Kultur & Fritid

Dansk Energi Management & Esbensen udførte i 2013 bygherrerådgivning til Odense Kommune i forbindelse med gennemførelsen af et pilotprojekt vedrørende processen for energirenoveringen af kommunens ejendomme (Energy Lean).

Dansk Energi Management & Esbensens opgave var, at komme med anbefalinger til, hvordan kommunen fremover skal gennemføre energirenovering af hele deres bygningsmasse, således at Odense Kommune, målrettet og effektivt kan udvælge de energisparetiltag, hvor der opnås størst udbytte af den økonomiske investering.

Endvidere har Dansk Energi Management & Esbensen haft ansvaret for udarbejdelse og implementering af adfærdskampagner i udvalgte ejendomme.

Bygherreradgivning-1