Renovering

Esbensen_Ref_Heimdalsvej

Esbensen_Ref_Kjærslund

Esbensen_Ref_Langkærparken

Esbensen_Ref_Renovering1

KJÆRSLUND, VIBY

Bygherre: Boligforeningen ALBOA
Arkitekt: Nova 5 Arkitekter, Sahl Arkitekter
Contractor: Enemærke og Petersen
Øvrig: Sloth Møller A/S
År: 2011

Renoveringen af de almene boliger i Kjærslund omfatter klimaskærm og ventilation. De eksisterende betonelementer efterisoleres og beklædes med lys facadetegl, vinduer udskiftes og erstattes med lavenergiruder og der etableres store glaspartier i opgangsområderne. Renovering af ventilation omfatter bl.a. rensning af eksisterende, lodrette ventilationskanaler, nye energibesparende ventilatorer placeret på tagene, nye kontrolventiler inkl. indregulering i de enkelte boliger samt nye emfang i køkkener. Hensigten er, at byggeriet skal udføres således at unødigt energiforbrug undgås, og målet er endvidere at være at minimere ressourceforbrug og skadelige miljøpåvirkninger. Opgaven støttes af Landsbyggefonden. Dansk Energi Management & Esbensen varetager projektering af bygningsinstallationer.

Kjærslund_perspektiv_stort

KLIMAPROJEKT LANGKÆRPARKEN, TILST

Bygherre: AL2Bolig
Arkitekt: NOVA 5 Arkitekter
Øvrig: Sloth møller A/S
Projektsum: 40 mio. Dkr.
År: 2009

Energirenovering af boligblok, hvor der i 1. etape projekteres fire varianter af de 24 boliger. Varianterne er hhv. BR08 Standard, lavenergiklasse 2, lavenergiklasse 1 og passivhus standard. I renoveringen er der speciel fokus på ekstra isolering af klimaskærmen, anvendelse af superlavenergi vinduer, implementering af solceller og solvarme, lavtemperatur varmesystemer og vandbesparende armaturer. Projektet er et pilotprojekt og resultatet vil kunne bruges til energirenovering af samme type af bygninger i hele landet. Godt 40 % af landets energiforbrug går til opvarmning af bygninger og ca. 1/5 af dem er almene boliger, dermed ligger der et stort potentiale i energirenovering af disse. Projektet blev vundet i konkurrence i 2009. Dansk Energi Management & Esbensen er energirådgiver og projekterer bygningsinstallationer.

Langkaerparken

HEIMDALSVEJ, FREDERIKSSUND

Bygherre: Domea and the Housing Association Rosenvænget
Arkitekt: Mangor & Nagel Arkitektfirma
Contractor: Sloth Møller
Areal: 3000 m2
Projektsum: 60 mio. kr.
År: 2010

Energirenovering af 4 etageboligblokke til lavenergiklasse 1 jf BR08. De eksisterende facader erstattes af nye højisolerede facader med ca. 425 mm isolering. Udover energibesparelser vil de nye facader bidrage til et bedre indeklima, idet eksisterende kuldebroer og træk fra utætheder elimineres. Udskiftningen vil desuden sikre at eksisterende problemer med fugt og skimmelsvamp fjernes. Der efterisoleres tilsvarende i andre dele af klimaskærmen. Vinduer udskiftes overalt til højisolerende energivinduer, U = 0,9 W/m²K. Der etableres et nyt ventilationsanlæg med behovsstyring, hvilket giver størst mulige energibesparelser og bedst mulige indeklima. Dansk Energi Management & Esbensen forestår projektering af de tekniske installationer.

Heimdalsvej_nyt_stort

C. A. THYREGODSVEJ, ÅBYHØJ

Bygherre: AL2Bolig
Arkitekt: Sahl Arkitekter
Øvrig: Sloth Møller A/S
År: 2010

Energirenovering af boligblok omfattende facaderenovering samt etablering af boligventilation. Den eksisterende blok er fra 1974 og indeholder 28 lejemål fordelt på 2 opgange og tre etager. Projektet tager udgangspunkt i ønsket om at omdanne det eksisterende byggeri til et byggeri af høj arkitektonisk kvalitet med fokus på bæredygtighed, indeklima og energiforbrug. De bæredygtige tiltag omfatter blandt andet ekstra isolering af klimaskærmen, indbygning af 3-lags lavenergivinduer og udskiftning af eksisterende ventilationsanlæg med nyt anlæg til balanceret mekanisk ventilation med varmegenvinding. Dansk Energi Management & Esbensen forestår projektering af de tekniske installationer.

Thyregodsvej

SKODSBORG STRANDVEJ 300, SKODSBORG

Bygherre: Stones Invest A/S
Arkitekt: C. F. Møller A/S
Øvrig: Sloth Møller A/S
Projektsum: 22 mio. kr.
År: 2005

Projektet omfattet renovering og modernisering af bevaringsværdig villa tegnet af Arne Jakobsen i 1955. Dansk Energi Management & Esbensen forestod projektering af bygningsinstallationer. Ejendommen er et godt eksempel på den moderne skandinaviske arkitektur som Arne Jacobsen er verdensberømt for. Ejendommen ligger tilbagetrukket fra Skodsborg Strandvejen på en 8.500 m2 stor grund, direkte til Øresund med bl.a. stort ankomstparti, tennisbane, badebro og mange skønne have- og terrassemiljøer. Hovedejendommen består af 4 bygningskroppe.

SkodsborgStrandvej