Nybyggeri

ALMENT BYGGERI SOM 0-ENERGIHUS I ENERGIKLASSE 2025

Projektnavn: Ungdomsboliger, Aarhus Havn
Bygherre: Boligforeningen Ringgården
Arkitekt: Arkitema A/S
Entreprenør: Myhlenberg Byg A/S
Øvrig: Niras A/S
Areal: 4900 m2
Projektsum: 112 mio. kr.
År: 2011-2012

Nyopførelse af 99 almene ungdomsboliger, iht. energiklasse 2025, hvor visionen var at opføre et lavenergihøjhus i 12 etager i bedst mulig energiklasse (2025), hvilket energimæssigt betyder, at bygningen er energineutral, dvs. bruger 0 kWh til driften.
En række passive og aktive tiltag medvirker til en reduktion af bygningens energibehov.

Passive energitiltag er bl.a. en kompakt og højt isoleret tæt bygning, optimale forhold for naturlig ventilation, korte føringsveje og dagslys i boligerne. De fleste boliger er to-rumsboliger, der får dagslys ind via vinduer proportioneret i forskellige størrelser og placeret i varierede mønstrer, hvilket bidrager til en jævn fordeling af lys i rummet.

Aktive energitiltag er varmegenvinding af spildevandet og installering af ca. 150 m2 solfangere og ca. 700 m2 solceller. Solfangerne og solcellerne er monteret på taget og desuden er der integreret solceller i facaden.

Boligerne er organiseret omkring en opgangskerne med kun en sikkerhedstrappe samt elevator, hvilket giver flere kvm. til den enkelte ungdomsbolig. I bygningens “indskæringer” hænger der på hver anden etage en fælles udendørs opholdsterrasse, som er orienteret imod vest og eftermiddags-/aftensolen. Her har de unge fra to etager mulighed for uformelt at møde hinanden og skabe sammenhold etagerne imellem. I bygningens bund, hvor alle beboerne ankommer til huset, ligger fællesrummet i kombination med det fælles vaskeri og med udgang til den store hævede terrasse, som ligeledes er orienteret imod vest.

Dansk Energi Management & Esbensen A/S har udviklet det samlede energikonceptet og varetaget projekteringen af bygningsinstallationer.

Byggeriet var nomineret til Den Grønne Betonpris i 2013.

Ungdomsbolighøjhus_Århus_stort

LERVIG BRYGGE, STAVANGER

Bygherre: Boligforeningen Bo1 AS
Arkitekt: AtelierOslo og Lund Hagem Arkitekter
Areal: 19000 m2
År: 2011

Nyopførelse af fire lavenergihøjhuse på den kunstige anlagte ø – Lervig i Stavanger. Bygningerne har et energibudget på 115 kWh/m2 pr. år iht NS 3031 og skal opfylde kravene til energimærke B. Højhusene har 12–18 etager, rummer i alt 159 boliger og står på en sokkel med ca. 150 parkeringspladser. Energi- og indeklimastrategi for boligerne består i minimering af varmetab og udnyttelse af bygningens passive egenskaber dvs. dagslys til belysning, passiv solvarme og naturlig ventilation. Desuden benyttes varmepumper til opvarmning og bygningerne får energieffektiv ventilation. Bygningerne er udformet således, at alle lejligheder får maksimal sol og udsigt. Vinduesandelen udgør mellem 45-50 % af facaden og der opnås gode dagslysforhold hele vejen rundt i bygningen med brug af gulv til loftvinduer. Dansk Energi Management & Esbensen har udviklet energikonceptet og varetager projektering af bygningsinstallationer.

Lervig_stort

ALMENBOLIG+ 3, KØBENHAVN

Bygherre: Boligforeningen KAB
Arkitekt: Tegnestuen Vandkunsten
Entreprenør: GVL Entreprise og BM Tag
Øvrig: Sloth Møller A/S
År: 2011

Nyopførelse af ca. 100 boliger i henhold til lavenergiklasse 2015. Boligerne er mellem 85 – 125 m² og skal opføres på Danmarksgrunden i hhv. Rødovre og Irishaven i Smørumnedre. Byggesystemet er baseret på bygningsmoduler, som produceres på fabrik og monteres på byggepladsen. Boligerne får en god tilførsel af dagslys, idet de er dobbeltsidigt belyste og har en stor andel af høje vinduer i facaderne. Som udgangspunkt får boligerne egen varmeforsyning med to varmepumper, der forsyner boligen med hhv. rumvarme og varmt brugsvand. Formålet med AlmenBolig+ er at etablere en ny generation billige almene boliger. Huslejen i de nye boliger søges sænket som en kombination af nye måder at bygge, finansiere og drive almene boliger på. Dansk Energi Management & Esbensen har udviklet energikonceptet og varetager projektering af bygningsinstallationer.

Almenbolig_RA3_stort

LAVENERGIBOLIGER, HASSELAGER

Bygherre: Brabrand Boligforening
Arkitekt: Arkitema
Øvrig: Sloth Møller
Areal: 8000 m2
Projektsum: 80 mio. kr.
År: 2011

Nyopførelse af 75 boliger af højstyrkebeton i lavenergiklasse 2015. Boligerne opføres som et forsøgsprojekt for at demonstrere, at det er muligt at opføre attraktive lavenergiboliger af højstyrkebetonelementer uden at overskride rammebeløbet for almene boliger. Som følge af isoleringskravet har lavenergibyggeri typisk meget tykke ydervægge for at kunne overholde energirammen. Anvendelse af højstyrkebeton i ydervæggene medfører, at mængden af beton kan minimeres uden at isoleringsevnen forringes. Resultatet er et bedre brutto/nettoforhold. Bygningerne har energieffektiv ventilation og der etableres solcelleanlæg på alle tagflader. Endvidere er der planlagt benyttet dybdeboret jordvarme knyttet til et centralt varmepumpeanlæg. Dansk Energi Management & Esbensen har udviklet energikonceptet og varetager projektering af bygningsinstallationer samt bereginger på boligernes termiske indeklima og energiramme.

Hasselager_stort

FREMTIDENS BÆREDYGTIGE BOLIG ER ET PLUSENERGIHUS

Projektnavn: Bolig for Livet, Aarhus
Bygherre: Velfac A/S, Velux A/S
Arkitekt: Aart Architects A/S
Øvrig: Sloth Møller A/S, konstruktionsingeniør
Projektsum: 5 mio. kr.
År: 2007-2009

Visionen med udviklingsprojektet Bolig for Livet var at kombinere energioptimering med komfort og æstetik, ud fra det formål at skabe en energiproducerende bolig (aktivhus) baseret på vedvarende energi. Opgaven blev løst gennem et tæt samarbejde mellem førende rådgivningsfirmaer og forskningsmiljøer som bl.a. Arkitektskolen i Aarhus, Ingeniørhøjskolen i Aarhus og Alexandra Instituttet, hvilket har gjort det muligt at udforske de muligheder, der ligger i at udvikle fremtidens energirigtige byggeri i et helhedsorienteret perspektiv.

Huset benytter kun vedvarende energi i form af solenergi og er således også CO2-neutralt.
Solfangere (7m2) producerer varmt brugsvand, en nyudviklet solvarmepumpe producerer varmt brugsvand og rumvarme, solceller (50m2) laver strøm og energioptimerede vinduer med lav u-værdi sikrer tilførsel af passiv varme. I huset anvendes intelligent styring af bl.a. varme og ventilation vha. rumfølere, og lys styres bl.a. af tilstedeværelsesmeldere.
Desuden er der automatisk styring af udvendig solafskærmning, af indvendige gardiner i tagvinduer samt åbne- og lukketider for vinduer.

Det har været tydeligt at se, at synergien mellem bygningens design, automatik og brugernes interaktion har påvirket indeklimaet i en positiv retning; i forhold til overophedning ligger alle de målte opholdsrum inden for indeklimakategori 1, fremgår det af den evalueringsrapport, som Dansk Energi Management & Esbensen bl.a. står bag. Målingerne af det gode indeklima (som opfylder kravet til den bedste kategori inden for indeklima, et hus kan få), bekræftes at være korrekte af ejerne af huset. Det ekstraordinært gode indeklima er opnået med en energiramme, der er lavere end de forventede krav til boliger fra år 2020, og samtidig er lysindfaldet næsten dobbelt så stort som i de fleste andre boliger. De seneste målinger foretaget i 2011 taler deres eget tydelige sprog om godt indeklima: Det lave CO2-indhold er udtryk for luftens friskhed, og det termiske indeklima med begrænsede temperaturudsving er også på plads i Bolig for Livet. De mange vinduer er således ikke ensbetydende med overophedning, så længe der arbejdes med effektiv solafskærmning, ligesom der er gjort i dette tilfælde.

Klassificeringsmæssigt er Bolig For Livet opført som et Lavenergiklasse 1-byggeri, men man har valgt betegnelsen Aktivhus, fordi huset selv producerer den CO2-neutrale energi, det bruger; huset har aktive facader, som bl.a. sikrer dagslys og et godt indeklima; og huset er bygget af bæredygtige materialer.

Dansk Energi Management & Esbensen A/S har til dette projekt, der har vundet Bo Grønt Prisen i 2009 og Green Good Design Award i 2010, udviklet det fremtidsrettede energikoncept og varetaget projekteringen af bygningsinstallationerne.

BoligForLivet

ALMENBOLIG+ 2, KØBENHAVN

Bygherre: Housing association KAB
Arkitekt: Vandkunsten
Entreprenør: Pihl & Søn, JDL / X-Con
Øvrig: Sloth Møller A/S
Projektsum: 211 mio. Dkr.
År: 2009

Nyopførelse af 250 boliger iht lavenergiklasse 1. Boligerne udføres som modulbyggeri, med præfabrikerede lette moduler, der samles på fabrikken og monteres på pladsen. Det udviklede byggesystem er udført i højisolerede konstruktioner med særlig fokus på minimering af kuldebroer. Boligerne får energieffektive varme- og ventilationsanlæg. AlmenBolig+ er et nyt koncept, som KAB har udviklet, og som er godkendt af Velfærdsministeriet. Projektet har til formål at etablere en ny generation af billige almene familieboliger henvendt til selvhjulpne aktive beboere samt en ny generation af plejeboliger. Beboerne i familieboliger skal selv stå for rumopdeling ved indflytning og for renholdelse og vedligeholdelse. Dansk Energi Management & Esbensen har udviklet energikonceptet og varetager projektering af bygningsinstallationer.

Almenboligplus