VVS, Ventilation & Køl

God ventilation er en vigtig forudsætning for oplevelsen af et godt og behageligt indeklima. Ventilationsprincippet er ofte mekanisk og bidrager væsentligt til en bygnings samlede energiforbrug. Hvis man fra starten i designfasen overvejer en bygnings placering og dens funktioner i forhold til sol og vind og udnytter bygningens passive egenskaber, kan naturlig ventilation bidrage til reducerede driftsomkostninger.Projektering af VVS og ventilation har udgjort kernen i Dansk Energi Management & Esbensens projekteringsydelser gennem mere end 40 år. Vi har en omfattende viden i alle faser af byggeriet – fra byggeprogram over projektering, udbud, tilsyn og efterfølgende opstilling af driftsplaner.

Dansk Energi Management & Esbensen ser et stort potentiale for at videreudvikle ventilationsområdet for at skabe bedst muligt indeklima med lavest mulige energiforbrug. Vi har bl.a. erfaring med projektering af hybride ventilationsløsninger, som kombinerer traditionel mekanisk ventilation med mulighederne for udnyttelse af naturlig ventilation. På den måde opnås dels besparelser i mængden af tekniske installationer, dels besparelser på driftsenergibehovet for bygningen.

Vi tilbyder rådgivning

Vi medvirker til at lave energi- og miljørigtige byggerier ved at projektere varme-, køle-, brugsvands- og sanitetsanlæg baseret på varmepumper, solvarme og regnvandsopsamling. Vi har betydelig erfaring med at omsætte nyudviklede koncepter inden for energi og miljø til praktisk gennemførlige og driftssikre løsninger.
Vore ydelser kan også indeholde målinger for at sikre opfyldelse af funktion og optimal drift af anlæg.

  • Naturlige-, hybride og mekaniske ventilationsløsninger (ved hjælp af bla. multi-zone og CFD – Computional Fluid Dynamics)
  • Varme-, køle-, brugsvands- og sanitetsanlæg
  • Energiberegninger (ved hjælp af B06, Bsim osv.), energibesparende foranstaltninger og energimærkninger
  • Installationer for solvarmeanlæg
  • Varmepumpeanlæg
  • Regnvandsgenbrug
Dagslys_Dahl_Viborg
Nyt kontor for Dahl Advokater, Viborg. Dansk Energi Management & Esbensen har været energirådgiver og forestået projektering af bygningsinstallationer. Foto: Dansk Energi Management & Esbensen.
ERVIN BERGHOLT
T : +45 73423114
E : eb@dem-esb.dk

Nyt energibesparende ventilationskoncept

Naturlig Ventilation med Varmegenvinding og Køling – NVVK – er et nyskabende ventilationskoncept, der giver mulighed for at nedsætte energiforbruget i bygninger. Konceptet er udviklet af Dansk Energi Management & Esbensen, Teknologisk Institut, Aalborg Universitet samt IKM A/S og er støttet af Energistyrelsen gennem EFP-programmet.