Vedvarende energi

Dansk Energi Management & Esbensen har i mere end 40 år ydet teknisk rådgivning indenfor vedvarende energiløsninger. Rådgivningen dækker alt lige fra mindre vedvarende energianlæg til store og komplekse energisystemer samt fjernvarmeværker og transmissionsnet.

Vi yder teknisk og økonomisk rådgivning indenfor alle projektfaser: planlægning, projektering, udbud, tilsyn, måling og dokumentation. Vi har en lang tradition for deltagelse i forsknings- og udviklingsprojekter samt innovative demonstrations- og forsøgsprojekter. Internationale best practice løsninger underbygges og dokumenteres med detaljerede energi-modelleringsværktøjer. Vores kernekompetenceområder er indenfor solenergi (termisk solvarme og solceller), vind, biomasse og varmepumpeløsninger samt udnyttelse af biomasse og sol i fjernvarmeværker.

Firmaet har gennem mange års arbejde været med til at fremme udbredelsen af blandt andet solvarme i Danmark. Vi er hele tiden på forkant med udviklingen inden for de forskellige teknologier og kan derfor tilbyde rådgivning og projektering af driftssikre og æstetiske løsninger, der yder det optimale. I udlandet har vi igennem flere årtier assisteret adskillige regeringer og lokale institutioner i udvikling og implementering nationale strategier for vedvarende energi samt implementering af off-grid løsninger i landområder.

Vi tilbyder:

  • Udvikling af konceptuelle strategier for alternative energiforsyninger og -systemer lige fra ejendomsniveau til nationalt reform niveau
  • Design, projektering og tilsyn af solceller, solvarme, jordvarme, varmepumpesystemer, grundvandskøling, vindmøller samt transmissions- og distributionsnet.
  • Måling og dokumentation af anlægsydelser
  • LCA (liv cyklus analyser) og LCCA (livs cyklus cost analyser)
Vedvarende-energi1
Hvidebæk Fjernvarmeforsynings varmeproduktion kommer primært fra halmfyring og solvarme. Solvarmen, der dækker ca. 20 % af den samlede varmeproduktion leveres af det 12.000 m2 store solvarmeanlæg.
OLAF BRUUN JØRGENSEN
T : +45 88273302
E : obj@dem-esb.dk