Solceller

I solcelleteknologien udnyttes solens energi til produktion af elektricitet. Solceller kan anvendes både i nybyggeri og ved renovering af eksisterende byggeri og er en af de eneste vedvarende energikilder, som kan skabe energi, af høj kvalitet, direkte i bymæssig sammenhæng.Solceller kan forekomme enten fritstående, bygningsapplikerede eller bygningsintegrerede. For at sikre et optimalt udbytte af solcelleanlægget, anbefales det, at dette indtænkes i projektet i en tidlig fase. Særligt ved bygningsintegrerede løsninger, som f.eks. ved integration i facaden, tilrådes en tidlig dialog mellem arkitekt, ingeniør og bygherre, idet der ofte er mange geometriske og el-tekniske bindinger. Især behandling af skyggegivere for solcellerne skal have prioritet i denne fase.

Vi tilbyder:

  • Udvikling af solenergikoncepter baseret på aktiv solenergi ved hjælp af processen Integreret Energidesign.
  • Generel rådgivning om solceller, herunder valg af solcelletype, anlæg, vejledning om placering og ydelse mv.
  • Totaløkonomiske beregninger for solcelleanlæg
  • Udarbejdelse af udbudsmateriale
  • El-teknisk dimensionering og projektering af solcelleanlæg
  • Analyse, optimering og dokumentation af mulige design og konfigurationer for solcelleanlæg i en given situation. vha. af værktøjet PVSyst.
  • Måling og dokumentation for solcelleanlæg.
Boligplus_altan_250
Bolig+, Ålborg. Facadeintegrerede solceller på altanbrystning. Illustration: Arkitema
MIKKEL FELLAND GUNNLØGSSON
T : +45 40818302
E : mfg@dem-esb.dk