Reguleringslovgivning

Lovgivning og regulering giver det juridiske grundlag for gennemførelsen af ​​de fleste politikker. Det første skridt for mange lande er at vedtage lovgivning, der indeholder de ønskede energirelaterede mål. Denne lovgivning vil se lidt forskellig ud fra land til land, men vil sandsynligvis indeholde sammenfaldende komponenter. Disse komponenter omfatter grundlæggende definitioner og identifikation af roller og ansvar. For at nå implementeringsmålene, skal reglerne udvikles på nationalt plan for at fortælle interessenterne, hvordan de skal bidrage, og måske også hvad sanktionen vil være, hvis reglerne ikke efterleves.

Mange lande har et betydeligt potentiale for både energieffektivitet og vedvarende energi. For at skabe en pro-energieffektivitet og/eller et pro-vedvarende energimiljø har regeringen forskellige instrumenter og indgreb til fremmelse af indsatsen. Det være sig økonomiske og lovgivningsmæssige midler, oprettelse af instrumenter til gennemførelse og opstilling af mål.

Dansk Energi Management & Esbensen assisterer med at sætte rammerne for hvorledes målsætningerne indenfor energi skal nås, og en række faktorer, der kan styres til at lede i den “rigtige” retning tages i anvendelse. Vores ydelser dækker alle områder – typisk ved hjælp af en holistisk tilgang.

Reguleringen består ofte af følgende fire rammer:

  1. De retslige rammer
  2. Den finansielle ramme
  3. De finanspolitiske rammer
  4. De institutionelle rammer

De retslige rammer udgør primært krav, regulering og forpligtelser. Det er af stor betydning, at de retslige rammer er gennemsigtige og at krav, regulering og forpligtelser håndhæves.

De finansielle rammer skal sikre adgang til finansiering for energieffektivitet og vedvarende energiprojekter.

De finanspolitiske rammer vil bestå af de finanspolitiske incitamenter i overensstemmelse med en energieffektivicerings- eller vedvarende energipolitik. Dette kunne være i form af f.eks grønne afgifter / CO2-afgifter, skattefradrag, institutionelle investor-incitamenter, afgiftsfritagelser, momsnedsættelser mv.

De institutionelle rammer har til formål at sikre den nødvendige institutionelle støtte til at gennemføre politikkerne. Det tager typisk form af støttende organer og institutioner (statslige og ikke-statslige), universiteter og andre uddannelsesinstitutioner, adfærdskampagner, politik og planlægning, uddannelse og organisationsudvikling og mobilisering af ressourcer.

Reguleringslovgivning-1
Teknisk og juridisk bistand til udvikling og implementering nye energi bestemmelser for bygninger på Mauritius.

Reguleringslovgivning-2

KIRSTEN MARIAGER
T : +45 51720802
E : kma@dem-esb.dk