Rammekontrakter

Danish Management er, i samarbejde med Dansk Energi Management & Esbensen, konsortieleder på EU-rammekontrakter

Danish Management administrerer lige nu tre rammekontrakter indgået med Europakommissionen. Danish Management har vundet disse kontrakter i samarbejde med konsortiepartnere, vores globale netværk af lokale partnere og en lang række dygtige freelancekonsulenter.

Vores nuværende rammekontrakter er:

 1. FWC COM 2011 – EuropeAid/129783/C/SER/Multi, Lot 2: Communication and Training
 2. FWC BENEF 2013 – EuropeAid/132633/C/SER/Multi, Lot 3: Telecommunications and Information Technologies
 3. FWC BENEF 2013 – EuropeAid/132633/C/SER/Multi, Lot 4: Energy and Nuclear Safety

EU-rammekontrakternes fokusområder
COM 2011, Lot 2: Communication and training

Opgaverne består typisk i at assistere Europakommissionen til fordel for 3. lande til EU inden for:

 • E-learning
 • Træning og kapacitetsopbygning
 • Kommunikation, events og kampagner
 • Multimedie-materialer
 • Produktion af diverse publikationer
 • Udvikling af kommunikationsstrategier

BENEF 2013, Lot 3: Telecommunications and Information Technologies

 • Telekommunikation, inkl. Datatransmission, multimedienetværk, navigationssystemer
 • Jordobservation
 • Informationsteknologi, inkl. Platform, applikationer, informationssystemer osv.

BENEF 2013, Lot 4: Energy and Nuclear Safety

 • Fossile brændstoffer (Olie, gas, kul)
 • Hydraulik
 • Vedvarende energi (termisk solenergi, PV, hydro, vind, biomasse, biobrændsel, geotermisk, bølge, hav)
 • Strømforsyningsnetværk – nationale, regionale, på tværs af landegrænser, mini-netværk, ’smart grids’
 • Udvikling af energimarkedet
 • Institutionelle rammer for energiledelse
 • Studier af energisektoren/statistik/indikatorer
 • Elektrificering af landområder
 • Kernekraft & sikkerhed

Andre relevante rammekontrakter

Danish Management leverer desuden ydelser inden for følgende internationale rammekontrakter:

 1. European Investment Bank (EIB) VP-1082  Lot 4 Vedvarende energi
 2. European Investment Bank (EIB) VP-1082  Lot 5 Energieffektivisering
 3. Finlands udenrigsministerium (FORMIN); “Framework Agreement on the performance of meta-evaluations, syntheses, reviews, pre-reviews, and peer reviews of evaluations”
 4. DANIDA, “Danida Framework Agreement for technical assistance to identify, formulate, appraise, and review development programmes and projects” (som konsortiepartner)

På det danske marked leverer Dansk Energi Management & Esbensen ydelser inden for rammekontrakter med det danske Forsvarsministerium, Region Midtjylland og Aarhus Kommune.

PRASHANTH PATTABIRAMAN
T : +45 71379977
E : prp@dem-esb.dk