Miljø-og klimaforhold

Klimaforandringer er en fundamental trussel mod en bæredygtig udvikling og bekæmpelse af global fattigdom.
Dansk Energi Management & Esbensen har en specialiseret enhed, der yder global rådgivning indenfor klimaændringer og reduktion af drivhusgasser. Vores klimaeksperter består af en gruppe specialiserede medarbejdere med stor erfaring i rådgivning til statslige organisationer samt private virksomheder, der har et behov for eller en særlig interesse i tiltag, der kan føre til en direkte reduktion i drivhusgas emissioner.
Vi rådgiver med kapacitetsanalyser, institutionel udvikling og vidensopbygning og teknisk assistance til udvikling, planlægning og implementering af foranstaltninger indenfor energieffektivitet og vedvarende energiløsninger, der medfører til reduktion af drivhusgasemissioner.

Miljø-og-klimaforhold-1

Dansk Energi Management & Esbensen var pionerer

I over 30 år har Dansk Energi Management & Esbensen leveret teknisk rådgivning og bistand indenfor omstilling til miljøvenlige og effektive energiforsyninger, implementering af energibesparelser og optimeret energiudnyttelse. Internationalt har Dansk Energi Management & Esbensen været involveret i aktiviteter, der bidrager til globale energibesparelser, og virksomhedens referenceliste indenfor klimaprojekter omfatter mere end 50 lande og over 100 projekter. Som virksomhed har Dansk Energi Management & Esbensen imødekommet ratificeringen af ​​Kyoto-protokollen ved at opbygge en stærk, intern kapacitet, der leverer rådgivning af højeste kvalitet i forbindelse med gennemførelsen af ​​protokollens fleksible mekanismer, nu i sin anden forpligtelsesperiode. Med udsigt til den internationale overenskomst 2015, som vil indbefatte juridiske og administrative forpligtelser ser Dansk Energi Management & Esbensen frem til at støtte vores kunder med opfyldelse de forpligtelser, der forventes at blive tiltrådt ultimo 2015.

Stærk regional ekspertise

Baseret på virksomhedens store erfaring i Sydøstasien, er Dansk Energi Management & Esbensen ofte blevet valgt af den danske regering til at bistå denne med sine bestræbelser på at støtte bæredygtige og høj profilerede Clean Development Mechanism (CDM) projekter i regionen. Virksomhedens mangeårige succes og store erfaring indenfor området bevirker, at vores CDM portefølje til stadighed vokser og også omfatter Kina, Indien og flere afrikanske lande.

Køb og salg af klimakreditter

Dansk Energi Management & Esbensen faciliterer samarbejder mellem de to CDM / Joint Initiative (JI) projektudviklere og klimakredit-købere. Med kontorer i en lang række af de lande, hvor potentialet for at udvikle og gennemføre CDM / JI-aktiviteter er stort set uudnyttet, repræsenterer Dansk Energi Management & Esbensen en stærk partner for både sælger og køber.

Til “sælger”, kan Dansk Energi Management & Esbensen give erfaren bistand vedrørende alle faser af projektets identifikation, formulering og implementering – fra konceptualisering af et potentielt CDM / JI-projekt til den endelige registrering hos UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change). Til “køber”, er vi i stand til at hjælpe med specifikke klimakredit-opkøb, porteføljestyring, projektovervågning og risikostyring samt sikring af levering af certificerede emissionsreduktioner (CER).

climate-change-1climate-change-2

 

KIRSTEN MARIAGER
T : +45 51720802
E : kma@dem-esb.dk