Måling og dokumentation

Gennem udbedring af skjulte fejl og mangler i bygninger og i installationer kan man opnå både et bedre indeklima og en energibesparelse.

Bygningsreglementet stiller krav om tætte huse. Tætheden kan måles ved en Blowerdoor test og utæthederne kan lokaliseres ved termografering, således udbedring kan foretages.

Dansk Energi Management & Esbensen kan både rådgive omkring udførelse af målinger, udføre databehandlingen af måletekniske opgaver og selv gennemføre målingerne. For at kunne udføre målingerne når bygningen er i brug, arbejder vi tæt sammen med leverandører af forbrugsregistreringer, beboere/brugere og bygningsejere.

Eksempler på ydelser er bl.a. kontrol af isolering i konstruktioner og på installationer, måling af overfladetemperaturer, lokalisering af utætte samlinger, kuldebroer, fugtskader, utætte rør, utætheder i ventilationssystemer og måling af skjulte strømforbrug i apparater og installationer.

Vi udfører også målinger på nyt lavenergibyggeri og energirenoveringer, således at man kan kortlægge om bygningen opfører sig som forudsat under projekteringen.

Vi tilbyder:

  • Fejlfinding ved termografering med InfraCAM detektor
  • Tæthedsmåling med Blowerdoor tests
  • Indeklimamålinger bl.a. temperatur, relativ luftfugtighed, CO2 og dagslys
  • Ydelsesmåling af forskellige typer solcelle- og solvarmeanlæg under faktiske klimatiske forhold.
  • Brugerundersøgelser for at evaluere beboernes/brugernes tilfredshed vedrørende ejendommens funktionalitet, indeklima og støjforhold.
  • Vejrdata indeholdende global solindstråling på vilkårlige flader, udetemperatur, relativ luftfugtighed, vindretning og vindhastighed.
  • Radonmålinger
Engelsby_340
Engelsby, Flensborg. Dansk Energi Management & Esbensen udførte et omfattende måleprojekt indeholdende bl.a registrering af energiforbrug, dagslys- og temperaturmålinger samt ydelsesmåling af solvarmeanlæg.
OLAF BRUUN JØRGENSEN
T : +45 88273302
E : obj@dem-esb.dk