Bæredygtighed

Bæredygtighed er et begreb som i dag bruges i utallige sammenhænge og med mange forskellige fortolkninger. I Brundtlandrapporten (1987), der blev en forgænger på området global bæredygtighed, defineres bæredygtighed som det, der “skaffer menneskene og miljøet det bedste uden at skade fremtidige generationers mulighed for dække deres behov”.

Dansk Energi Management & Esbensen arbejder primært med miljømæssig bæredygtighed bl.a. gennem udvikling af bæredygtige bygninger og byområder med integration af aspekter angående social og økonomisk bæredygtighed. I relation til social bæredygtighed arbejdes der fx med aktiv brugerinddragelse fra projektets tidlige fase.

Som en del af at bygge bæredygtigt udfører vi blandt andet

  • Passivhusbyggeri
  • Energineutralt byggeri
  • Økonomiske vurderinger af bæredygtighed
  • Vurderinger af miljøbelastning fra materialer

Dansk Energi Management & Esbensen tilbyder konsulentydelser i forhold til DGNB.
DGNB-Denmark er en certificeringsordning, der har til formål at skabe et fælles afsæt for måling og vurdering af bæredygtigt byggeri.
DGNB systemet omtales ofte som et andengenerationssystem i forhold til LEED og BREEAM, og er kendetegnet ved at rumme en metodefrihed og dermed en fleksibilitet, der giver plads til at bruge egne kreative og innovative tiltag og idéer inden for systemets rammer.

Dansk Energi Management & Esbensen har desuden kompetencer inden for de to miljømærkningsordninger LEED (US) og BREEAM (UK). De to ordninger har det tilfælles, at de begge giver en samlet vurdering af et byggeris standard med hensyn til bæredygtighed og miljø ved at vægte en række områder så som energi, vand og materialer.

Vi tilbyder:

  • Udvikling, planlægning og projektering af bæredygtige bygninger og bydele
  • Facilitering i forbindelse med workshops omkring bæredygtighed
  • Foredrag og kursusvirksomhed
Bæredygtighed_Carlsberg_Masterplan
Masterplan, Carlsberg: Carlsbergområdet i København skal udvikles til ny bæredygtig CO2-neutral bydel. Illustration: Entasis
OLAF BRUUN JØRGENSEN
T : +45 88273302
E : obj@dem-esb.dk