Lavenergibyggeri

Bygningers energiforbrug udgør en stor del af Danmarks samlede energiforbrug. En indsats for at reducere forbruget i eksisterende og nye bygninger vil derfor påvirke CO2-udledningen i positiv retning.

Dansk Energi Management & Esbensen ønsker at medvirke til, at der bygges energi- og miljørigtigt byggeri i Danmark. Vi udfører idéudvikling og projektering af byggerier i BR lavenergiklasse 2015, passivhusklasse og 0-energihuse.

Vi arbejder gennem Integreret Energidesign med udvikling af gode helhedsløsninger, som kombinerer arkitektur og bæredygtighed. Endvidere kan vi bistå med økonomiske beregninger, som viser anlægsinvesteringer og forventende driftsudgifter i forhold til ønsket energiklasse.

Vi tilbyder lavenergibyggeri i både nybyggeri og renovering af boliger, kontorer, institutioner, sygehuse, hoteller og industribygninger mv.

Vi tilbyder:

  • Idé-/projektudvikling af strategier for energi, indeklima og bæredygtighed
  • Projektering af indeklima, VVS og ventilation, el, belysning og energi inklusiv energiberegninger iht. ønsket BR lavenergiklasse eller passivhusstandard
  • Måling og dokumentation når byggeriet er i drift
  • Lysdesign for optimering af både dagslys og kunstlys
BoligForLivet
Plusenergihuset Bolig for Livet, Lystrup
OLAF BRUUN JØRGENSEN
T : +45 88273302
E : obj@dem-esb.dk