Indeklima

I Danmark tilbringer mennesker meget af deres tid indendørs. Det er derfor vigtigt at bygninger har et godt indeklima som danner rammer for gode opholds- og arbejdsmiljøer. Dårligt indeklima kan bl.a. resultere i sygdom, allergier/astma og mistrivsel og på arbejdspladser kan det resultere i øget sygefravær og faldende produktivitet.

Det handler om at bygningen skal være tilstrækkelig varm i fyringssæsonen og tilstrækkelig kølig i sommerhalvåret. Et godt indeklima kan udtrykkes ved at bygningsbrugerne udtrykker tilfredshed omkring den termiske komfort og at der er en god indendørs luftkvalitet. Termisk komfort er en tilstand, hvor en person hverken ønsker det varmere eller koldere, dvs. en tilstand af termisk neutralitet.

Dimensionering af indeklima bør suppleres med dynamiske termiske beregninger for at kortlægge kritiske zoner; dvs. om der er områder, hvor der vil være under- og overtemperaturer i bygningen set over et helt år.

Vi har mange års erfaring med indeklima og rådgiver udfra et helhedssyn under hensyn til konstruktive, tekniske systemer – gennem brug af process for Integreret Energidesign.

Vi tilbyder rådgivning om

  • Termisk komfort
  • Visuel komfort
  • Luftkvalitet
  • Akustisk komfort
  • Målinger og dokumentation af indeklima bl.a. ved brug af måleudstyr, som registrerer indeklimaparametre som lufthastighed, luftfugtighed, CO2, belysningsstyrke og lydstyrke
  • Vi har et stort udvalg af måleudstyr og simuleringsprogrammer
Musikkens hus_1 350X
Indeklimarådgivning, Musikkens Hus, Ålborg. Illustration: COOP HIMMELB(L)AU
OLAF BRUUN JØRGENSEN
T : +45 88273302
E : obj@dem-esb.dk