Integreret Energi Design

Dansk Energi Management & Esbensen har udviklet en samarbejdsproces – Integreret Energi Design (IED) – som sikrer sammenhæng mellem form, funktion, arkitektur og bæredygtighed. Forudsætningen for en vellykket IED proces er, at vi indgår i designteamet fra starten i en tæt dialog og med kreativ sparring for at finde de bedste helhedsløsninger for det aktuelle byggeri.

Det grundlæggende princip i IED, handler om at udnytte alle de passive egenskaber fra de arkitektoniske valg til at skabe bedst muligt indeklima med bygningen i sig selv, og derefter bruge installationer i mindst muligt omfang til at supplere bygningen med lys, luft og varm/kulde når bygningen ikke i sig selv kan skabe dette.

Ved at anvende metodikken fra Integreret Energidesign er det muligt for bygherre, arkitekt, entreprenør og ingeniør at samarbejde omkring bygningens design, så beslutninger omkring arkitektur, teknik, indretning mv. kan træffes i en systematisk proces.

Resultatet er et bedre indeklima, færre synlige installationer, lavt energiforbrug, en fornuftig driftsøkonomi og ikke mindst et bedre samarbejde.

Vi tilbyder:

  • Facilitering af designprocesser ved hjælp af integreret energidesign
  • Foredrag og kursusvirksomhed
Processen
IED processen er baseret på nedenstående model. Punkterne kan med fordel behandles i nedenstående rækkefølge, men undervejs i designprocessen kan det naturligvis være nødvendigt at gå tilbage i rækkefølgen i takt med at detaljering af byggeriet skrider frem.

IED_iterativ_proces-345x201
Model: Dansk Energi Management & Esbensen
OLAF BRUUN JØRGENSEN
T : +45 88273302
E : obj@dem-esb.dk