ICT

Udførelsen af opgaver indenfor energi er ofte koblet sammen med avancerede IT-løsninger. Eksempler herpå er f.eks. energiledelse hvor der er behov for IT-rapporteringsystemer, som tilpasses den enkelte kundes behov, eller indenfor energirigtig adfærd, hvor der kan være behov for at implementere særlige hjemmesider eller e-learningmoduler samt projektstyringsværktøjer.

I projekter indenfor energi, hvor kvalitetssikringen er i højsædet, tages udgangspunkt i tæt sammenhæng med projektets informations- og dokumentstyring, således at det for alle dokumenter, såvel som tegninger, beskrivelser, notater, beregninger etc. klart vil fremgå, hvilket niveau og hvilket omfang den aktuelle information skal sikres ved.

I kraft af den gennemgående brug af fuldt integrerede edb-løsninger, vil alle dokumenter løbende være tilgængelige og blive afstemt kvalitetssikringsmæssigt med større sikkerhed end det er muligt i adskilte systemer.

Vi tilbyder innovative og kreative løsninger som udformes og gennemføres med avanceret teknologi.

Vi tilbyder integration af IT-løsninger ved

  • Forundersøgelser og baseline-studier
  • Infrastrukturplanlægning og strategier
  • Finansiering og budgettering
  • Investeringer / re-investeringer i netværk og applikationer
  • Overvågning og evaluering, herunder måling af effekt, effektivitet og bæredygtighed af fx bilaterale og multilaterale udviklingsprojekter / programmer
  • Indlejring ICT-komponenter og / eller med eksplicit fokus på ICT4D
  • Design af ICT-politikker, herunder de nationale politikker og strategier for lokale regeringer
  • e-forvaltning og udvikling, herunder forretningsmodeller og strategier for netværk, applikationer (ledelse, organisation, deltagelse, serviceydelser, QA, partnerskaber, bæredygtighed, etc.)
  • ICT kapacitetsopbygning og kompetenceudvikling, herunder e-læring, e-business-løsninger og teknologilæring
  • Udvikling af indhold, herunder læseplaner, uddannelsesmateriale til kompetenceudvikling, brug af medier, dataindsamlingsmetoder, projektstyringsværktøjer, portaler, websteder osv.

Vi har gennemført en række store opgaver inden for ICT-sektoren og har i Danmark arbejdet for flere kommuner og for Energistyrelsen samt andre statslige institutioner. Vi har med succes gennemført ICT-projekter i flere afrikanske, asiatiske, europæiske og latinamerikanske lande for forskellige kunder.

Vores ICT-aktiviteter gennemføres også selvstændigt via vores datterselskab Danish ICT Management A/S, der har kontor i Bangladesh.

PETER GARNAK
T: +45 87340615
E: pgj@dem-esb.dk