Energiforsyning/-kilder

Dansk Energi Management & Esbensen har en lang og bred erfaring med at arbejde med forskellige typer af forsyningsstrategier i byggerier fra mindre vedvarende energianlæg til store og komplekse energisystemer. Vi ser altid ud fra kundens behov på, hvad der er mest hensigtsmæssigt her og nu samt i forhold til fremtiden.
En hensigtsmæssig strategi for energiforsyningen tager udgangspunkt i, hvordan energi føres til og fra en bygning. Derfor er det vigtigt at kende infrastruktur og betingelser for nuværende disponible energiforsyninger i et område for at kunne lave en fornuftig energiplanlægning.

Vi deltager løbende i forsknings- og udviklingsprojekter samt demonstrations- og forsøgsprojekter indenfor miljø- og energirigtigt byggeri og har opbygget en stor faglig viden omkring bygningers energisystemer, samt hvordan man kan opnå synergi mellem forskellige energikilder.

Vi rådgiver både konceptuelt og detaljeret omkring energiforsyningsstrategier og valg af energikilder, og vi har stor erfaring med at projektere de valgte løsninger.

Vi tilbyder:

  • Rådgivning indenfor konceptuelle strategier for energiforsyningen i et område
  • Rådgivning samt projektering af bygningsinstallationer
energikilder 

ERVIN BERGHOLT
T : +45 73423114
E : eb@dem-esb.dk