Energirigtig adfærd

Energirigtig adfærd koster ikke noget, og erfaringen viser, at det har stor betydning for energiforbruget i en ejendom, at brugerne er bevidste om deres energiadfærd. Hos Dansk Energi Management & Esbensen går energirenovering og adfærdspåvirkning derfor ofte hånd i hånd. Via målrettede energisparekampagner arbejdes der med vidensopbygning og påvirkning af handlinger hos brugerne i alle typer af ejendomme og organisationer – lige fra børnehaver, skoler, universiteter, administrationsbygninger, kommuner m.fl.

Ny viden og nye holdninger fører til konkrete adfærdsændringer i dagligdagen

Det er Dansk Energi Management & Esbensens erfaring, at det er vigtigt, at brugerne har den fornødne viden om energibesparelser, for at de tager deres holdninger op til revision. Alle vores adfærdsindsatser er derfor bygget op således, at der både arbejdes med den givne målgruppes viden, holdning og adfærd. På den måde forankres den energirigtige adfærd i det daglige, hvilket resulterer i målbare besparelser.

Et adfærdsregulerende forløb indeholder typisk følgende faser:

  • Kortlægning og forberedelse (fastlæggelse af målgrupper, spørgeskemaundersøgelser, runderinger, interviews, motivationsfaktorer, handlingsplaner, fastlæggelse af materiale mv.)
  • Implementering af konkrete adfærdstiltag (undervisning, kampagner, synliggørelse af forbrug, grønne ambassadører, konkurrencer, workshops, kompetencedage mv.)
  • Opfølgning (spørgeskemaundersøgelser, nye runderinger, erfaringsmøder mv.)
  • Fastholdelse og eventuelt gentagelse (energiledelsesrapporter, nyhedsbreve, succeshistorier på sociale medier eller intranet mv.)

Vi tilbyder

  • Udvikling og planlægning af energiadfærdskampagner
  • Udarbejdelse af målrettet kampagnemateriale til alle målgrupper – børn og voksne, elever, studerende og personale, private og offentlige virksomheder og organisationer
  • Før/efter effektmålinger af kampagneindsatsen
  • Kampagner gennemført på de sociale medier
  • Undervisning, træningsforløb og workshops
Billede-102
Børn og personale i Daginstitutionen Løkkebo havde selskab af byens Borgmester ved afslutningen af deres energisparekampagne. Ved samme lejlighed blev deres nyrenoverede institution indviet.
KIRSTEN MARIAGER
T : +45 51720802
E : kma@dem-esb.dk