Energirenovering

Bygningers energiforbrug udgør en stor del af Danmarks samlede energiforbrug, især i forhold til den eksisterende bygningsmasse. I dag findes der omfattende mængder byggerier som belaster miljøet, da de er dårligt isolerede og ikke er rustede til fremtidige miljø- og energikrav.Hvis man overvejer at renovere en bygning, kan der være store fordele i at energirenovere. Dette vil skabe et robust og fremtidssikret byggeri i forhold til stigende energipriser, og ikke mindst påvirke den samlede CO2-udledning i positiv retning. Samtidig vil en energirenovering medvirke til bedre indeklima og sundhed for den enkelte.

Dansk Energi Management & Esbensen udfører energirenovering af alle former for byggeri til en ønsket energiklasse eller renovering af udvalgte bygningsdele/-installationer som f.eks. facader, tag, vinduer, varme- og ventilationssystemer. Ofte kan en energirenovering suppleres med vedvarende energiforsyning såsom bygningsintegrerede solceller, solvarme og varmepumper.
I et regi udvikler vi i Dansk Ejendoms Management nyskabende og “grønne” ejendomsprojekter, der skaber optimale rammer for det liv, som skal leves i og omkring ejendommene.

Vi vil endvidere kunne bistå med totaløkonomiske beregninger som viser anlægsinvesteringer og de forventende driftsudgifter.

Vi tilbyder rådgivning om:

  • Idé-/projektudvikling af strategier for energi, indeklima og bæredygtighed
  • Projektering af indeklima, VVS og ventilation, el, belysning og energi iht. ønsket BR lavenergiklasse inkl. energiberegninger
  • Måling og dokumentation når byggeriet er i drift
Langkaerparken
Energirenovering af Langkærparken, Tilst. Illustration Nova5 arkitekter.
OLAF BRUUN JØRGENSEN
T : +45 88273302
E : obj@dem-esb.dk