Energimærkning

Energimærkning af ejendomme er lovpligtigt for boliger, offentlige bygninger og bygninger til handel og service. Energimærkningen skal ske ved salg og udlejning og for store bygninger regelmæssigt hvert 10. eller 7. år alt afhængigt af, hvor stort energisparepotentialet er.Alle nyopførte bygninger, med udtagelse af bl.a. industri- og landbrugsbygninger skal energimærkes før ibrugtagning.

Energimærkningen synliggør ejendommens energiforbrug og fastlægger på en skala fra A til G i hvor god energimæssig stand ejendommen er.

Udfra energimærkningen fås også et overblik over de energimæssige forbedringer, som er rentable at gennemføre – hvad de går ud på og hvad de koster at gennemføre, ligesom mærket fortæller, hvor stor den energimæssige og økonomiske besparelse er på el- og varme.

Dansk Energi Management & Esbensen udfører energimærkning af alle typer af bygninger iht. den lovpligtige energimærkning. Vi måler bygningen op og undersøger kvaliteten af isolering, vinduer og døre, varmeinstallation m.v. Derefter foretager vi en grundig beregning af bygningens energiforbrug under standardbetingelser for funktion, driftstider, personantal mm.

Vi tilbyder:

Med baggrund i vores mangeårige erfaring som rådgiver for Erhvervs- og Boligstyrelsen samt Energistyrelsen, hvor vi har vurderet kvaliteten af både energimærker og huseftersyn samt gennemført undervisning i energimærkning, tilbyder vi udarbejdelse af energimærker af allerhøjeste kvalitet.

Vores bygningssagkyndige udfører grundige bygningsgennemgange og veldokumenterede energibesparelsesberegninger.

Energimærkning-1
Energikonsulenten udfører en grundig screening af bygningens klimaskærm og installationer.
Energimærkning-2
Energimærkningsrapporten giver overblik over bygningens energiforbrug og besparelsespotentiale. Bygningen mærkes på en skala, hvor A2020 er det bedst opnåelige energimærke og G er det dårligste.
KIRSTEN MARIAGER
T : +45 51720802
E : kma@dem-esb.dk