Energiledelse

Energiledelse er det organisatoriske og ledelsesmæssige værktøj, der på en klar og systematisk måde sikrer at energistyring i bygninger og processer fastholdes og forankres i hele organisationen. Dansk Energi Management & Esbensen tilbyder rådgivning indenfor udvikling og implementering af operationelle energiledelsessystemer, som vi skræddersyer til den enkelte virksomheds ambitionsniveau og behov.

Energiledelsessystemet tager som udgangspunkt afsæt i den internationale Energiledelsesstandard ISO 50001, hvor energiledelses-årshjulets 4 faser indarbejdes: Planlægning – Implementering og Drift – Kontrol – Opfølgning.

Uanset om målet er en egentlig energiledelsescertificering eller en light-udgave går vi fra første færd i tæt dialog med alle relevante aktører i organisationen, og vi hjælper med at etablere et energiledelsesteam, med klare og veldefinerede roller for arbejdet med energirutiner, prioriteringer og kommunikation af indsatserne. Klare politikker og målsætninger for virksomhedens energiforbrug etableres og igennem målrettet overvågning sikres, at indsatsen prioriteres rigtigt og skaber maksimal værdi.

Dansk Energi Management & Esbensen er pionerer indenfor arbejdet med energiledelse i både Danmark og udlandet, og vi har udviklet adskillige energiledelsessystemer for både store og mindre virksomheder, ligesom vi i udlandet ofte assisterer lokale regeringer med udvikling af nationale energiledelsesordninger.

Vi tilbyder rådgivning indenfor

  • Idé og konceptudvikling for udvikling og implementering af energiledelsessystemer i bygninger og industriprocesser
  • Kortlægning af virksomheders nuværende arbejde med energi og parathed for indførelse af energiledelse
  • Udvikling af alle operationelle værktøjer, handleplaner og prioriteringsværktøjer til brug for alle faser i årshjulet
  • Kompetenceopbygning og udvikling af kommunikationsaktiviteter
  • Kvalitetssikring og supervision i implementeringsfasen
energy-management1-dk
Implementering af energiledelse på Aarhus Universitet med aktiv deltagelse af ledelse, driftspersonale og brugere.
Energiledelse AU
Farvekodede bygningsoversigter hjælper personale og studerende på Aarhus Universitet, med at være opmærksomme på elforbrugende udstyr i de enkelte lokaler.
KIRSTEN MARIAGER
T : +45 51720802
E : kma@dem-esb.dk