Energi- og Bygherrerådgivning

Dansk Energi Management & Esbensen yder bygherrerådgivning på energiområdet med fokus på energieffektivitet og vedvarende samt bæredygtig energi.
Vor bygherrerådgivning spænder bredt over kvalificeret sparring og kompetent rådgivning fra den tidlige idé og analysefase over planlægningsfase, proces- og risikostyring til implementering samt opfølgning og overvågning – hvad enten det er i relation til udarbejdelse af en energiplan, tilrettelæggelse af et energirenoveringsprojekt, miljørigtig projektering og udbud samt realisering af et vedvarende energianlæg, et energieffektivt nybyggeri eller et ESCO-projekt, etablering af en energiledelsesorganisation eller planlægning af en energisparekampagne mv.

Al vor bygherrerådgivning indledes med en forventningsafstemning med bygherren for at målrette vor indsats i hvert enkelt projekt i forhold til bygherrens behov, ønsker og egne ressourcer. Gennem effektiv ledelse, processtyring og rettidig fremdrift skaber vi tryghed hos bygherren om, at det ønskede projektresultat nås.

Vor bygherrerådgivning indenfor energieffektivitet og vedvarende energi er baseret på mere end 30 års erfaring fra projekter såvel i Danmark som i udlandet og udføres af et team af højt kvalificerede medarbejdere bestående af bl.a. ingeniører, arkitekter, økonomer, revisorer, certificerede DGNB-bæredygtighedskonsulenter, kommunikationseksperter m.fl. Tilsammen råder de over kompetent faglig viden, evne til at tænke innovativt, tværfagligt og i helhedsløsninger, hvilket er med til at sikre bygherren kvalificerede beslutningsgrundlag og efterfølgende optimale projektløsninger.

Dansk Energi Management & Esbensen yder bygherrerådgivning til en lang række klienter, herunder kommuner, regioner, statslige styrelser, energiselskaber, boligselskaber, pensionskasser, finansielle investorer og private bygherrer.

Mårslet skole_lille
Solcelleprojekt på Mårslet Skole, for Aarhus Kommune
PETER JUHL THORSENG
T: +45 51511474
E: pjt@dem-esb.dk
TORBEN ESBENSEN
T: +45 40143108
E: te@dem-esb.dk