Optisk indeklima – Dagslys/Belysning

Visuel komfort og optimal dagslysudnyttelse er centrale og grundlæggende emner i mange bygninger. Ved projektering af byggeri kan der være store udfordringer i at disponere bygningskroppen i forhold til facader, bygningsdybde, etagehøjde, indvendige flader m.v. Gennem edb-simulering af forskellige alternativer er det muligt at kortlægge dagslys og blændingsforholdene i en bygning. For komplekse rum kan Dansk Energi Management & Esbensen bidrage med beregninger og vurderinger, som giver grundlaget for præcisering af de visuelle komfortforhold og opstilling af specifikationer for dagslys, blændingsafskærmning m.m. Analyserne bidrager til, at arkitekten kan arbejde meget målrettet med f.eks. udformning af ovenlys, solafskærmning, blændingsafskærmnning mv. som ofte i den traditionelle fremgangsmåde bliver valgt på et spinkelt beslutningsgrundlag. Denne nye projekteringstilgang giver større frihed og et bedre beslutningsgrundlag.

Vi tilbyder rådgivning om:

  • Løsninger som kombinerer dagslys, kunstlys, solafskærmning og lysstyringsstrategier
  • Simuleringer af bl.a. belysningsniveauer, dagslysfaktorer, blændingsindeks og farvegengivende egenskaber
  • Reguleringsstrategier for kunstlys til minimering af elforbruget til belysning

Den stadigt stigende kompleksitet i bygningerne og det øgede behov for viden om det optiske indeklima, som f.eks. dagslys, lyskilder, blænding og kontraster, har gjort, at disse kompetencer i dag har udviklet sig til et selvstændigt fagområde i Dansk Energi Management & Esbensen. Vi fokuserer på at holde vor specialistviden på forkant med udviklingen og løbende videreudvikle og forbedre det grundlag, vi anvender. Dette gennem tæt dialog med samarbejdspartnere og universiteter i ind- og udland.

Lysaker Park
Storebrand domicil, Lysaker Park Oslo. Dansk Energi Management & Esbensen har udarbejdet energikonceptet herunder dagslysberegninger/simuleringer.
MIKKEL FELLAND GUNNLØGSSON
T : +45 40818302
E : mfg@dem-esb.dk