Elinstallationer

Der er større og større fokus på at sikre en effektiv, miljørigtig og god økonomisk drift af moderne byggeri. Dansk lovgivning ønsker at fremme en ”bæredygtig energianvendelse, herunder ved energibesparelser og anvendelse af kraftvarme, vedvarende og miljøvenlige energikilder, samt sikre en effektiv anvendelse af økonomiske ressourcer og skabe konkurrence på markeder for produktion og handel med elektricitet” (kilde: Energistyrelsen).
Vi tilbyder traditionel elteknisk projektering og projektering af særinstallationer i bygninger som f.eks. solcelleanlæg, dagslysreguleringer og styrings- og reguleringsteknik til naturlig ventilation.

Ved projektering af nye bygninger minimeres energiforbruget til el gennem brug af processen, Intergreret Energidesign. Vi rådgiver også om hvordan man kan spare på elforbruget i eksisterende byggeri.

Vi tilbyder:

  • El-teknisk projektering – fra byggeprogram over projektering, udbud, tilsyn og til efterfølgende opstilling af driftsplaner
  • Projektering af alle el-tekniske installationer i forbindelse med etablering af solcelleanlæg og hybride ventilationsanlæg
  • Udarbejdelse af belysningskoncepter og lysdesign; det omfatter bl.a. vurdering af dagslys, valg og placering af armaturer, valg af lyskildetyper og lysfarver, dæmpningsmuligheder, dagslysreguleringer og etablering af lysscenarier
Handelsskolen Næstved_stort

 

 

SØREN JØRGENSEN
T : +45 88273311
E : sj@dem-esb.dk