Om

Bæredygtighed er vores virksomhed

“Dansk Energi Management & Esbensen’s rødder har altid været solidt plantet i passionen for energi med det mål at bygge en fremtid, hvor energi bliver anvendt på en effektiv og bæredygtig måde, som er til at betale.”

Fusionen af Dansk Energi Management & Esbensen Rådgivende Ingeniører i juni 2015 gjorde Dansk Energi Management & Esbensen til en af de førende aktører på området med en udvidet pulje af eksperter og mere end 100 års erfaring tilsammen. Dansk Energi Management & Esbensen (DEM-ESB) er specialister indenfor energipolitiske projekter, monitorering og evaluering (OECD-DAC kriterier), fysiske projekter om byudviklingsplaner, nybyggeri og energirenovering af eksisterende byggeri. Både nationalt og internationalt leverer DEM-ESB skræddersyede bæredygtige og omkostningseffektive løsninger til vores kunder.

Dansk Energi Management & Esbensen tilbyder blandt andet rådgivningsydelser indenfor:

  • Implementering af projekter indenfor vedvarende energi, energieffektivitet og Demand Side Management (DSM) i Danmark, Sydøst Asien, Afrika og Europa.
  • Bæredygtigt energidesign af nye bygninger (Integreret energidesign)
  • Bæredygtighedsledelse og -måling
  • Projektering, projekt identificering, design og vurdering af energiprojekter
  • Overordnet Energiplanlægning og Energiøkonomi
  • HR udviklingsprogrammer og kapacitetsopbygning indenfor energi
  • Energipolitik og Energiregulering
  • Økonomisk og finansiel evaluering og analyse af energi-infrastruktur systemer og energiprojekter, indeholdende forudgående undersøgelser, implementeringsmetoder; og
  • Monitorering og evaluering af projekter og programmer, som er i overensstemmelse med OECD-DAC kriterierne.

Det sidste punkt, monitorering og evaluering, er en særlig form for rådgivningsydelse, som blev udviklet i 1990’erne og har holdt ved lige siden. Disse ydelser strækker sig ud over energisektoren og dækker stort set alle sektorer indenfor udviklingsbistand; flere informationer kan findes via dette link. Denne rådgivningsydelse leveres under firmanavnet Danish Management.

1986 – Frantz Longhi grundlægger Dansk Energi Management A/S i Aarhus.
1991 – DEM bliver medejer af Hvidebæk Fjernvarmeforsyning og er sidenhen med til at udvikle Danmarks første fjernaflæsningssystem til forbrugerne.
1995 – DEM bidrager til Røde Kors’ arbejde med støtte og medlemskab
2000 – DEM ekspanderer til Malaysia og Thailand og åbner op for nye forretnings-muligheder på energi-markedet.
2001 – DEM bliver medejer af Middelgrundens Vindmøllelaug, som er en havvindmøllepark udenfor Københavns Havn, der genererer nok strøm til at dække firmaets energiforbrug.
2003 – Firmanavnet inkluderer Danish Energy Management for at markere større internationalt fokus og samarbejde med internationale organisationer som DANIDA, UNDP og EBRD.
2003 – Etablering af et etisk kodeks som følger FNs 10 Global Compact principper og OECDs retningslinjer for multinationale virksomheder og brugen af disse i erhvervslivets praksis.
2012 – På Hvidebæk Fjernvarmeværk bliver et termisk solvarme-anlæg installeret, som har en årlig produktion på ca. 6.150 MWh i Danmark – omtrent 23 % af den totale varmeproduktion.
2014 – Dansk Energi Management bliver klimapartner med Aarhus Kommune, som energirenoverer ca. 1 million m2 af kommunens bygningsportefølje inden 2019, hvilket vil reducere kommunens CO2- udledning med 30 %.
2015 - Fusion mellem Dansk Energi Management og Esbensen Rådgivende Ingeniører, som bliver til Dansk Energi Management & Esbensen (DEM-ESB).
1986 – Større nøglefærdige projekter i Danmark. Udvikling af et biomasse fjernvarmesystem til mellemstore byer. Ydelser: financiering, design, internet- opkobling, private installationer og marketing.
1992 – Første internationale energi projekter, bl.a. rådgivning til Økonomi- og Energiministeriet i Estland og Litauen under EUs PHARE program, som indebærer rådgivning indenfor energipolitik.
1995 – Første monitorerings- og evalueringsprojek ter indenfor energisektoren. Teknisk assistance til CIS - Commonwealth of Independent States.
1996 – Første internationale ESCO projekt i SIA Marupe, Letland. Projektet bliver udført for den danske Miljøstyrelse og indeholder forundersøgelse, evaluering og kontraktudarbejd else til et 2MW kombineret kraftvarmeanlæg.
1999 – Forbedring af den industrielle energieffektivitet i Malaysia. DEM bliver udvalgt af den malaysiske premierminister til at skulle mindske de barrierer der forhindrer implementering af energieffektivitet og energibespareler. Projektet er finansieret af FNs udviklingsprogram UNDP.
2000 - Rådgivning indenfor vedvarende energi i Malawi. Ydelser: teknisk assistance til udvikling af en finansieringsmodel for vedvarende energiteknologier, til kortlægning af ressourcer indenfor vedvarende energi og til implementering af et demonstrationsprojekt indenfor solenergi systemer. Projektet er finansieret af det danske Udenrigsministerium (DANIDA).
2002 – Første EU Energy Facility projekter. Teknisk bistand ydes til ACEAN lande i form af identifikation, udvælgelse og implementering af projekter. EU’s Energy Facility programmer har til formål at øge adgangen til moderne og bæredygtige energitjenester via EU samfinansiering.
2003 – Første CDM (Clean Development Mechanism) projekt. Et DANIDA finansieret projekt i Malaysia, som skal lære Malaysiske projektledere om reduktion af CO2 udledning ifølge FNs Klimakonvention. Ydelser indebærer screeninger, baseline studier og projektdesign.
2006 – Første EU rammekontrakt. Rammekontrakter er EU finansierede kontrakter, som løber over 2-4 år. DEM leverer rådgivningsydelser i specifikke projekter indenfor områderne træning og kommunikation, ICT og energi.
2008 – Vinder ROM-kontrakt, som er et 3-årigt EU finansieret projekt, der dækker alle lande i Afrika og det Indiske Ocean. DEM arbejdede i 50 lande og monitorerede mere ind 900 projekter indenfor alt fra energi og ICT til landbrug og sundhed.
2008 – Første ESCO (Energy Service Company) projekt i Vallensbæk Kommune. Ydelser indebærer energieftersyn og energimærkning, analyse af potentielle energibesparelser og udarbejdelse af plan for energieffektivitet, assistance til udarbejdelse af energiplaner jf. EUs energieffektivitetsdirektiv samt energirenovering af 21 af kommunens bygninger ved brug af de nyeste teknologier indenfor vedvarende energi og energieffektivitet.
2013 – Aa+ Aarhus Kommune. Aarhus Kommune underskriver en rammeaftale med Dansk Energi Management A/S om energirådgivning og energimærkning. Aarhus Kommune har et mål om at alle fremtidige renoveringer og nybyggerier skal efterleve lavenergiklasse 1 kravet eller derunder.
2013 – Energieffektivitet i Melaka. DEM bliver ansat af delstatsregeringen i Melaka, Malaysia til at energiscreene og energianalysere 9 statslige bygninger, som samlet dækker et område på 155.000 m2. Pilotprojektet skal demonstrere den praktiske brug af ESCO modellen.
1947 - Esbensen Rådgivende Ingeniører A/S i Sønderborg grundlægges af ingeniør og lærer ved Håndværkerskolen, Henry Mortensen.
1960 - Ingeniør Jørgen Esbensen indtrådte i firmaet, der herefter går under navnet Mortensen & Esbensen.
1967 - Jørgen Esbensen viderefører firmaet som et personligt selskab, da Mortensen går på pension.
1977 - Civilingeniør Torben Esbensen opretter en afdeling af Esbensen A/S i København.
1984 – Esbensen A/S bliver involveret i EUs Forsknings- og Udviklingsprogram angående lav-energi- bygninger og har siden da udviklet over 30 projekter indenfor dette program.
1990 - Medlem af International Solar Energy Society (ISES) og Torben Esbensen er formand fra 2006 – 2008. Torben står i spidsen for tre af ISESs verdenskongresser Gøteborg (2003), Beijing (2007), Kassel (2011).
1992 - Medlem af Energistyrelsens solenergiudvalg, hvor Torben Esbensen er formand fra 1998 – 2002. Udvalget fordeler økonomiske midler til forskning og udvikling indenfor solenergi projekter.
2004 - Torben Esbensen bliver medlem af bestyrelsen for Solar City Denmark (i København) og bliver formand i 2010. Solar City Denmark er en netværks-organisation for vidensdeling blandt arkitekter, ingeniører og producenter som har interesse i solenergi-bygninger.
2006 - Esbensen A/S åbner kontor i Aarhus. Esbensen er en internationalt anerkendt specialist og foretrukken samarbejdspartner indenfor vedvarende energi, indeklima og bæredygtigt bygningsdesign, herunder passiv- design, fleksibelt design og genanvendelse af materialer efter cradle-to-cradle princippet.
2008 - Esbensen A/S åbner kontor i Oslo, Norge.
2009 – Esbensen A/S bliver medlem af Project Zero A/S og en vigtig spiller i arbejdet for at gøre Sønderborg CO2-neutral inden 2029.
1947 – Projekter for lokale firmaer og kommuner I Sønderjylland, såsom Møller & Co. i Sønderborg (foto ovenfor).
1960 – Projekter for Danfoss A/S i Gråsten (foto ovenfor) og Handelsskoler i Sønderjylland.
1977 – Det første lav- energihus i Skive bliver designet af Esbensen A/S
1978 – Et privat nul- energihus bliver bygget I Göteborg, Sverige, hvilket er Esbensen A/S’s første internationale projekt.
1989 – Konsulenter på Verdensbankens solenergi projekter i fem afrikanske lande: Sudan, Senegal, Kenya, Tanzania, Botswana.
1995 – Brundtland Center i Toftlund. Projektet vandt i 1994 førsteprisen i EU`s konkurrence om energirigtigt erhvervsbyggeri: ”Working in the City”. Bygningen er designet og opført som en lavenergibygning med et af de første bygningsintegrerede solcelleanlæg i Danmark. Ydelser indebærer udvikling af energikoncept og projektering af bygningsinstallationer til dette informations-og konferencecenter for energirigtigt byggeri.
1999 – Første projekt i Tyskland. Energirenovering af et højhus i Engelsby, Flensborg, Tyskland.
2007 – A.P. Møller Skolen i Slesvig, Tyskland. Nyt gymnasium for det danske mindretal i Sydslesvig doneret af A.P. Møller Fonden. Ydelser indebærer udvikling af energi-og ventilationskoncept og projektering af bygningsinstallationer til den 15.000 m2 store skolebygning.
2010 – Energieffektivitet for Post Danmark. Udvikling af strategi og mål for opnåelse af ønskede energibesparelser, bygningsanalyse og energiscreeninger, økonomiske analyser beregninger samt design, tilbud, overvågning, overlevering og kvalitetsikring.
2010 – Stavanger Forum, Norge. Udvikling af det overordnede koncept og design af bygningsinstallationer for Stavanger Forum med de karakteriske 1000 m2 græstag.
2011 – Ungdomsboliger, Aarhus Havn. Udvikling af det overordnede energikoncept og design af bygningsinstallationer. Målet med projektet er at udvikle et 12-etagers højhus i energiklasse 2025, som ved hjælp af solceller producerer mere strøm end det forbruger.
2012 – Plusenergi hovedkvarter for Syd Energi Esbjerg. Udvikling af det overordnede energikoncept og design af bygningsinstallationer. Dette er Danmarks største kommercielle passivhus.

Vores historie er grøn

1991 – Biomasse fjernvarmeværk i Hvidebæk, Danmark

Grundlæggelsen af Dansk Energi Management går tilbage til 1986, hvor Frantz Longhi etablerede firmaet, der i begyndelsen fokuserede på vedvarende energi og energieffektivitet i projekters design, planlægning og implementering. I løbet af firmaets første år blev succesfulde energiprojekter til en værdi af 75 mio. EUR gennemført, og dette bidrog til en kraftig stigning i folks energibevidsthed og større fokus på energibesparelser og på alternativer til de nuværende energikilder.

DEM begyndte at beskæftige sig med internationale energiprojekter i 1992, da firmaet leverede rådgivning og konsulentbistand indenfor energipolitik til økonomi-ministerier i den Baltiske region. Gennem tiden blev DEM gradvist mere involveret i internationale energiprojekter, og firmaet var således et af de første i Central- og Østeuropa til at implementere de såkaldte ESCO projekter (Energy Service Companies). Opgaverne blev herved mere miljø- og energivenlige og inkluderede vedvarende energi, energieffektive løsninger i produktion og i bygninger samt omlægning af brændstofforbrug og modernisering af varme infrastruktur.

I 1995 begyndte DEM at udføre monitorerings- og evalueringsopgaver indenfor energi og senere også indenfor områderne miljø, landbrug og uddannelse. I 1999 oprettedes der branchekontorer i Thailand og Malaysia hvorfra DEM leverede rådgivningsydelser og teknisk assistance til regeringer. DEM arbejdede blandt andet med DANIDA-støttede CDM projekter (Clean Development Mechanism) som havde til formål at informere Malaysiske projektledere om reglerne for CO2-reduktioner ifølge UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) og opgaverne indebar energiscreeninger, baseline-studier og projektdesigns. I flere årtier har DEM således arbejdet i globale udviklingspartnerskaber med anerkendte institutioner som Europakommissionen, Udenrigsministeriet (DANIDA) og FNs udviklingsprogram (UNDP) og har sidenhen udvidet sine forretningsområder yderligere, også rent geografisk til at inkludere Asien, Afrika og Mellemøsten.

I Danmark har Dansk Energi Management en lang rådgivningstradition med arbejde for især Energistyrelsen og danske kommuner og regioner, hvor vi yder rådgivningsservices indenfor energiplanlægning, energiledelse, ESCO og kvalitetssikring. Internationalt arbejder Danish Energy Management med energiprojekter i hele verden, og primært indenfor vedvarende energi, energieffektivitet, efterspørgselsstyring, energi i landdistrikter, energipolitik og energilovgivning.

 

1974 – DTU Zero Energy House

Grundlæggelsen af Esbensen Rådgivende Ingeniører A/S går tilbage til 1947 i Sønderborg af ingeniør og lærer ved Håndværkerskolen, Henry Mortensen. I 1960 indtrådte ingeniør Jørgen Esbensen i firmaet, der herefter gik under navnet Mortensen & Esbensen. Henry Mortensen forlod firmaet i 1967 for at gå på pension, og Jørgen Esbensen videreførte firmaet som et personligt selskab.

Integreret energidesign har tradition for at være firmaets kernekompetence og varemærke, herunder evnen til at indbyde til dialog og give kreative råd fra begyndelsen af byggeprocessen, hvilket derved giver mulighed for bedre helhedsløsninger. Som kandidatstuderende i 1974 blev Torben Esbensen projektleder for designet af et Zero Energy House til Danmarks Tekniske Universitet (DTU), hvilket skulle blive en af de første passive bygninger designet og bygget i Europa. Dette Zero Energy House blev en inspiration for de efterfølgende årtiers store satsninger indenfor lav-energi bygninger, passivhuse og plus-energi huse. DTU Zero Energy House var især berømt for bygningsdesignet, hvilket Torben Esbensen, søn af Jørgen Esbensen, tre årtier senere blev belønnet med en pris “Pioneer Award for Passive House Design” for.

Med interessen og erfaringen fra DTU Zero Energy House projektet, oprettede civilingeniør Torben Esbensen i 1977 en afdeling af Esbensen A/S i København. Afdelingen skulle primært beskæftige sig med energiopgaver, herunder specielt vedvarende energi. Ved Jørgen Esbensens død I 1978 overtog Torben Esbensen ledelsen af både afdelingen i København og Sønderborg. I 2006 blev flere kontorer åbnet i Danmark og i 2008 også i Oslo, Norge.

Esbensen A/S har en lang tradition for at tilbyde ydelser indenfor rådgivning og planlægning af miljørigtigt og bæredygtigt energidesign, HVAC, ventilation, belysning og el-forsyning. Esbensen er i dag kendt som specialister og en foretrukken samarbejdspartner indenfor energidesign, vedvarende energi, dagslys, naturlig ventilation og indeklima. Projekterne omfatter miljøvenlige og bæredygtige højhuse og sociale boligbyggerier, kontorer, hoteller, undervisnings- og kulturinstitutioner, sportsfaciliteter, industribygninger og hospitaler.

 

Dansk Energi Management & Esbensen har designet og gennemført projekter og programmer for en række statslige og ikke-statslige organisationer, internationale institutioner og kunder i den private sektor, heriblandt: