F&U Strategi

Dansk Energi Management & Esbensen har i mere end 30 år haft en F&U-strategi som fokuserer på at placere os mellem de højt specialiserede forskningsmiljøer i ind- og udland og praktisk byggeri, hvor den nyeste forskning, viden og udvikling kan implementeres.

I praksis betyder dette at vi deltager som fagspecialister på lige fod med forskere i ind- og udland inden for vores kerneområder: energi- og indeklima i bygninger samt vedvarende energi. Ofte fungerer vi også som koordinatorer og projektledere for denne type projekter, især i situationer hvor det er meget tværfaglige teams som skal samarbejde om udvikling af nye metoder, produkter og viden.

Mange af de projekter vi deltager i udspringer af ideer og visioner hos vores egne medarbejdere, idet det er en del af virksomhedens kultur at støtte denne type initiativer og give frihed til medarbejdere med disse kompetencer til at samle nationale eller internationale teams, som kan løfte den aktuelle opgave.

Dansk Energi Management & Esbensen bidrager derfor også meget gerne med alle former for samarbejde – fra enkle reviews af projekter og ideer til samlet ledelse af tværfaglige teams, formulering af ansøgninger og forretningsplaner og støtter på alle niveauer vedr. realisering af nye ideer til byggesektoren.

BUILD Health_stort
EU BUILD HEALTH. Projektet har til formål at skabe en mere energieffektiv sygehussektor. Projektet gennemføres i samarbejde med hospitaler i England, Italien, Moldova og teknologipartnere i Polen og Sverige.