Projekter

I nedenstående liste er en række af vores seneste EU-projekter listet. De fleste af projekterne har egne hjemmesider, hvor projektets resultater er beskrevet og dokumenteret, ofte i rapporter der kan downloades fra de respektive sites.
Er du yderligere interesseret i projekterne er du meget velkommen til at kontakte Olaf Bruun Jørgensen, som kan guide dig videre til projektledere og internationale samarbejdspartnere på projekterne.

Reframe Udvikling af ny generation af vinduesrammer med markant lavere varmetab end traditionelle konstruktioner.
Dansk Energi Management & Esbensen er koordinator af projektet.
PV Nord Udvikling og demonstration af bygningsintegrerede solcellesystemer i boligbyggerier i Nordeuropa. Der er gennemført demonstrationsprojekter i 4 lande, som er dokumenteret fra proces til målinger.
Hospitals Demonstration af markante energibesparelser og indeklimaforbedringer i 6 hospitalsbyggerier i EU.
Dansk Energi Management & Esbensen koordinator af projektet.
Reshyvent Udvikling af nye principper og komponenter til hybrid ventilation af boliger i Europa. Dansk Energi Management & Esbensen har ansvar for analyse og implementering af vedvarende energiteknologier til systemerne.
Europrosper Omsætning af EU’s direktiv vedr. energimærkning af bygninger til konkrete principper til anvendelse i de enkelte lande.
Enthuse Videnformidlingsprojekt rettet mod lokale myndigheder i 5 udvalgte EU-lande vedr. øget brug af vedvarende energikilder i lokale projekter.
Windat Videreudvikling af vinduesinformationssystem til brug for optimering af vinduer til energibesparende løsninger og optimering af dagslysforhold.
Ruros Analyse, simuleringer og anbefalinger vedr. optimering af udeklima på Europæiske pladser og by-miljøer. Praghs Boulevard projektet er udvalgt til dansk case-study og Dansk Energi Management & Esbensen er ansvarlig for computersimulering af vindforhold på en række udvalgte Europæiske pladser.
Solar Cities Samarbejdsprojekt mellem en række Europæiske byer med henblik på øget anvendelse af solenergi i energiforsyningen.
Renewable Energy Center – UK Udvikling og demonstration af integreret energikoncept for nyt VE-center i UK med fokus på anvendelse af kombinerede solcelle- og solvarmesystemer. Dansk Energi Management & Esbensen er ansvarlig for planlægning og implementering af måleprojekt.
Energy Comfort 2000 Et udvalgt targeted projekt under EU’s Thermie-program hvor 7 udvalgte erhvervsbygninger blev designet efter principperne i integreret energidesign og realiserede betydelige energibesparelse. Dansk Energi Management & Esbensen er teknisk koordinator.
Museums Udviklings- og demonstrationsprojekt vedr. energieffektivitet og indeklimaforhold for europæiske museer og udstillingsbygninger.