Produktudvikling

For Dansk Energi Management & Esbensen er innovation en invention som har en kommerciel værdi. Innovationsledelse er et af de nyere områder vi har udviklet kompetencer inden for.
Mange forsknings- og udviklingsprojekter leder frem mod realisering af ideer og viden i konkrete produkter, men ofte mangler der en drivende kraft i at komme fra laboratorie til marked. Det er den rolle Dansk Energi Management & Esbensen udfylder gennem aktiv innovationsledelse.
Dansk Energi Management & Esbensen har fokuseret på at udvikle disse kompetencer hos flere af vore medarbejdere, således at vi i dag kan bistå virksomheder og samarbejdspartnere med innovationsledelse, så ideerne modnes og bringes frem til kommercielt tilgængeligt produkt.

Eksempler på Dansk Energi Management & Esbensen innovationsledelse inden for forskellige områder:

    • NVVK – Dansk Energi Management & Esbensen har i samarbejde med Teknologisk Institut, Aalborg Universitet/SBI og IKM A/S afsluttet et udviklingsprojekt omkring naturlig ventilation med varmegenindvinding og bæredygtig køling (NVVK) støttet af Energistyrelsens EFP-midler.
    • REFRAME – udvikling af et helt nyt koncept for oplukkelige vinduer med ekstremt lav U-værdi ( < 0,6 W / m2K i standard testmål), som er demonstreret i fuld skala i laboratorier og som er patentanmeldt. Der indledes nu dialog med producenter omkring videre udvikling, produktion og lancering af produktet, som vil sætte en ny standard for vinduers design og performance. Dansk Energi Management & Esbensen har været leder af det internationale konsortie fra ide og frem til i dag og står i spidsen for dialogen der nu startes med producenterne.
    • DET MODERNE GARDIN – udvikling af en helt ny type af tekstiler, som giver samme indeklimamæssige og varmetekniske egenskaber som det kendes fra mere traditionelle solafskærmningsteknologier. Dansk Energi Management & Esbensen har stået i spidsen for analyse og dokumentation af de teoretiske egenskaber for produktet og bistår konsortiet med beslutningsgrundlag til at tage skridtet frem mod kommercialisering af de konkrete produkter
    • LOW ENERGY HOUSING – udvikling af et samlet koncept for energirigtigt præfabrikeret boligbyggeri til tropisk klima. Projektet er startet i regi af et B2B projekt under Danida i samarbejde med en Thailandsk producent af præfabrikerede byggekomponenter, under ledelse af EnergiMidt i DK. Dansk Energi Management & Esbensen er ansvarlig for det samlede koncept af energi- og indeklimamæssige tiltag og laver ud over teoretiske analyser også detaljerede målinger i de realiserede prototyper og medvirker i de strategiske beslutninger omkring den markedsføringsmæssige strategi for de endelige løsninger som lanceres på det Thailandske marked.

For yderligere oplysninger og dialog omkring innovationsledelse henvises til Fagchef Olaf Bruun Jørgensen, som er ansvarlig for Dansk Energi Management & Esbensens kompetencer på dette område.

Diamenten_stort
NVVK udviklingsprojekt om Naturlig Ventilation med Varmegenindvinding og bæredygtig Køling. Foto: Dansk Energi Management & Esbensen
Suntiles_stort
The modern curtain – Suntiles. Photo: Astrid Krogh
Thailand_stort
Low energy Housing, Thailand. Foto: Dansk Energi Management & Esbensen