Forskning

Dansk Energi Management & Esbensen har deltaget i mere end 30 projekter, som har været udvalgt til at modtage støtte fra EU’s rammeprogrammer for forskning, udvikling og demonstration inden for Energi- og Indeklima. Vi har været udvalgt til at repræsentere danske interesser i en lang række af projekter i regi af Det Internationale Energi argenturs Solar Heating and Cooling Programme, IEA SHC, og IEA PVPS, Photovoltaic Power Systems.

De fleste af disse projekter har haft danske følgeprojekter vedr. implementering af de internationale resultater til danske forhold, støttet af udviklingsordningen for vedvarende energi, energiforskningsprogrammerne, PSO-støtteordninger m.fl.

Deltagelsen i denne type projekter sikrer, at vi altid er ajour med den seneste viden internationalt og er med i et internationalt netværk. Netværket består af eksperter, specialister, forskere og laboratorier som hjælper hinanden med udvikling af ideer, reviews og udvikling af fagområdet omkring energi og indeklima i bygninger.

For yderligere information om forsknings- eller udviklingsprojekter kontakt:

 

OLAF BRUUN JØRGENSEN
T : +45 20992307
E : obj@dem-esb.dk
I-house_stort
I-House Indien. Udvikling af bæredygtigt boligkoncept tilpasset det ekspanderende indiske marked. Illustration: Spacefab

EU Hospitals_stort
EU Hospitals. Udviklingsprojektet har til formål at demonstrere de betydelige reduktioner, som kan opnåes i energiforbruget i sygehussektoren i Europa.