Bæredygtighedsledelse

Med fokus på det voksende globale behov for bæredygtig udvikling har 193 verdensledere forpligtet sig til FNs 17 bæredygtige udviklingsmål, og 175 lande har indtil videre underskrevet klimaaftalen kaldet ”Paris Agreement”. Over hele verden kræver lande, virksomheder og befolkninger handling.
Med energi som vores kernekompetence, og med mere end 20 års erfaring indenfor monitorering og evaluering, kan Dansk Energi Management & Esbensen hjælpe dig og din virksomhed med at måle og videreformidle jeres indsats og bidrag til FNs bæredygtige udviklingsmål.

Dansk Energi Management & Esbensen har udviklet en model, der kan sammenkoble FNs Verdensmål med jeres forretningsmuligheder. Vi tilbyder at implementere, måle og afrapportere på de tiltag jeres virksomhed gør for at fremme bæredygtig udvikling og indarbejde det i jeres overordnede forretningsstrategi. Modellen kan:

 • gøre virksomhedens bidrag til bæredygtighedsmålene synlig og håndgribelig for medarbejdere og interessenter
 • vise hvad I bidrager med og hvor I er med til at gøre en forskel
 • identificere nuværende og fremtidige forretningsmuligheder
 • opretholde synligheden af virksomhedens indsats for bæredygtig udvikling
 • genere effektivitetsmålinger som kan understøtte virksomhedens officielle tal og statistikker

SDG wheel - dansk
Vi tilbyder:

 • SDG Bæredygtighedsstrategi – at tilføre midler til at styre i en mere bæredygtig retning
 • SDG Materialitetsvurdering – kortlægning af relevante FN bæredygtighedsmål og delmål
 • SDG SMART Indikator identifikation – simpel, jævnlig måling og rapportering
 • SDG Bidragsrapporter – visuel repræsentation af den bæredygtige påvirkning
 • SDG Målesystem – et webbaseret system til sporing og rapportering af bæredygtig påvirkning
 • SDG Case Udviklingsworkshops – uddannelse og hands-on case-udvikling

 

Klik på billedet og læs mere om FNs bæredygtige udviklingsmål.

 

HEATHER LOUISE MADSEN
T : +45 31495260
E : hlm@dem-esb.dk