”Kalvebod Fælled Skole” overdraget til Københavns Kommune

Mandag den 16 april 2018 overtog Københavns Kommune Danmarks måske flotteste folkeskole ”Kalvebod Fælled Skole” beliggende på Vestamager.

Danske Energi Management & Esbensen har stået for projektering af de tekniske installationer, og vi er utrolig stolte over at være en del af dette fantastiske byggeri.

En stor tak til vores samarbejdspartnere i totalrådgiverteamet, Lundgaard Tranbjerg (Arkitekt), Jørgen-Nielsen (Konstruktioner), BOGL (Landskabsarkitekt) og Gade & Mortensen (akustik), samt naturligvis også MT Højgaard (Hovedentreprenør) og COWI (Byggeledelse).

Torben Esbensen – 70 år

Et stort tillykke til en af vores meget erfarne medarbejdere – Torben Esbensen, som har rundet de 70 år.

Torben er uddannet civilingeniør og har været i branchen i mange år – hvor han har arbejdet målrettet for at fremme bæredygtigt byggeri og solenergi, både nationalt og internationalt.

I efteråret 2017 blev Torben udnævnt til Fellow i Solenergi. Udnævnelsen er en anerkendelse af Torbens mangeårige indsats for fremme af solenergi. Torben er også tidligere blevet hædret for sit arbejde med vedvarende energi og energieffektivt byggeri. I 1995 modtog han den Europæiske Solenergipris i Wien, i 2003 blev han den første modtager af OECD-International Energy Agency`s Solenergipris, og i 2013 modtog han Passive House Pioneer Award i Frankfurt.

Renovering af svømmehallen på Sønderborg Idrætshøjskole

DEM-ESB er valgt som totalrådgiver i forbindelse med renovering af svømmehallen ved Idrætshøjskolen i Sønderborg. Svømmehallen, med sit 25 meters konkurrencebassin, er fra 1960 og alle de tekniske anlæg trænger til renovering og udskiftning. DEM-ESB har engageret Teknologisk Instituts Svømmebadsteknik som underrådgiver vedr. vandbehandlingsanlægget. Udover svømmehallen skal de øvrige ventilationsanlæg på skolen energirenoveres, og der skal etableres et bygningsintegreret solcelleanlæg på 540 m².

Idrætshøjskolen der er tegnet i 1952, er Danmarks største idrætshøjskole og den fjerde største højskole i landet. Den er klassificeret som bevaringsværdig, hvorfor solcelleanlægget skal integreres i et tag, der ikke kan ses fra vejen.

Madproduktion med afsæt i FN’s Verdensmål

Studenterhusfonden i Aarhus leverer over 90% af maden på Aarhus Universitet. De driver bl.a. kantiner, cafeer og forskellige konferencer, og de er førende, når det gælder at arbejde bæredygtigt med madproduktion. Deres vision er at være den sunde og foretrukne non-profit madproducent – både lokalt og i en klimasammenhæng, som et bidrag til at øge bevidstheden om sundhed og bæredygtighed.

Dansk Energi Management har leveret et strategisk grundlag for alt det spændende og meget gennemtænkte arbejde som Studenterhusfonden leverer indenfor bæredygtig madkultur. Fra indkøb af råvarer, hands-on arbejdsprocesser i køkkenet, kundens indkøb, til affaldshåndtering. En analyse på tværs af organisationen har dannet grundlag for vores levering af Studenterhusfondens nye strategi for Bæredygtigt fællesskab. Denne strategi benytter FNs Verdensmål som platform til kommunikere om nuværende og fremtidige initiativer og mål.

DEM leverer en samlet skriftlig strategi med beskrivelse af Studenterhusfondens mest relevante SDG mål – nr. 2, 4, 8, 12, 13, deres interne mål, motivation og handlinger. Som en del af et overordnet kommunikationskoncept leverer vi også infografikker som kan bruges i al deres kommunikation og markedsføring, fx tilbud, cases og e-learning. Næste skridt er, at DEM designer en ny hjemmeside for Studenterhusfonden. Denne hjemmeside skal helt enkel visualisere alt det Studenterhusfonden kan og gør, til fordel for både kunder og samarbejdspartnere.

Ny bæredygtighedsrapport 2016-2017

Tag et kig i vores nye bæredygtighedsrapport 2016-2017. Dette års rapport fremhæver vores online rapporteringssystem på side 24. På side 25 kan du se det bæredygtige aftryk, alle vores projekter har haft i året 2016-2017, målt i forhold til den tid, vi har brugt på at arbejde med de primære mål for bæredygtig udvikling og SDG-delmål.

Side 5 viser derudover vores bidrag til bæredygtig udvikling i forhold til SMART indikatorer.

Rapporten er tilgængelig på vores hjemmeside her:
http://www.dem-esb.dk/om/vaerdier-og-mal/

Rapporten er også uploadet til Global Compacts hjemmeside her:
https://www.unglobalcompact.org/participation/report/cop/create-and-submit/active/412751

Prækvalificeret til konkurrence om Fremtidens Forstad


Dansk Energi Management & Esbensen A/S er sammen med Vandkunsten, Bactocon og hhv. Trafikplan og Raw Mobility, blevet prækvalificeret til to konkurrencer om Fremtidens Forstad ved Årslev/Sdr. Nærå. Målet for de to konkurrencer er:

  • En projektkonkurrence om en ny bydel hvor landskab, arkitektur og fællesskab skal medvirke til at skabe en bydel med urban karakter af høj kvalitet.
  • En projektkonkurrence om bymidten, hvor attraktive byfunktioner, fællesskab og oplevelsesrige byrum er med til at skabe et aktivt og nærværende byliv.

Konkurrencerne gennemføres i to faser, hvor første fase er en projektkonkurrence med fastholdelse af deltagernes anonymitet. Første fase afsluttes med, at juryen udpeger indtil to vindere, der inviteres til i fase to, at videreudvikle deres forslag på grundlag af juryens bemærkninger. Fase to, der således har karakter af et udbud efter forhandling,

gennemføres i dialog med de udvalgte konkurrencedeltagere.

I begge konkurrencer vil vores indsats fokusere på energioptimering ift. energiforsyning, minimeret energibehov samt udnyttelse af vedvarende energi, herunder vurdering af dagslysforhold, solindfald samt vindforhold.

Head of Sales hos Dansk Energi Management & Esbensen

Mads Hammershøj er ansat som Head of Sales hos Dansk Energi Management & Esbensen.

Mads skal som Head of Sales arbejde med Dansk Energi Management & Esbensens overordnede kommercielle områder, i første omgang i Indland. Markedsområderne; Energirenovering, Bæredygtigt byggeri & byudvikling, Teknisk bygherrerådgivning og Bæredygtighedsledelse med rådgivning om FN´s verdensmål skal danne grundlag for en øget vækst på det indenlandske marked.

Her skal han i tæt samarbejde med Market Makerne udvikle markedsstrategien, der skal være omdrejningspunkt for afsætningen af vores energiløsninger til erhvervsmarkedet. Mads indtræder i den daglige ledelse og vil primært være at finde på Aarhus kontoret. Han vil dog også have sin naturlige gang på kontorerne i både Sønderborg og København.

Mads kommer fra en stilling som afdelingsleder hos Eniig Energi A/S.

Velkommen til Mads.

Ombygning af Sønderborg bibliotek

DEM-ESB er rådgivere for Sønderborg Kommune, når det tidligere bibliotek ombygges til nyt kommunalt misbrugscenter med klinik, samt udkøringssted for hjemmeplejen.

I denne forbindelse etableres nye omklædnings-, kontor- og mødefaciliteter. Der etableres nyt varmefordelingsanlæg, ventilationssystem og afløbsinstallationer. Derudover udskiftes vinduerne og facaden efterisoleres.

Energiledelse hos Forsvaret

Vi har netop færdiggjort en energigennemgang af hele Forsvaret. Opgaven er en del af en større opgave med at indføre energiledelse efter ISO50001 til år 2020.

Hos Dansk Energi Management & Esbensen arbejder vi med energiledelse i både Danmark og udlandet, hvor vi har udviklet målbare energiledelsessystemer til både store og mindre virksomheder. Læs mere om energiledelse.

Nyt ungdomskulturhus i Sønderborg

Sønderborg Kommune blev i 2017 udnævnt til Årets Ungdomskommune og i den forbindelse blev det besluttet at opføre et nyt ungdomskulturhus på 520 m2, der specielt henvender sig til unge mellem 15 og 25 år.

Huset placeres centralt i bymidten lige overfor det eksisterende Sønderborghus, der er byens kulturhus for den lidt ældre generation.
Projektet omfatter renovering af en tidligere mejeribygning samt en tilbygning.

Den nye bygning er tegnet af Tegnestuen Mejeriet i Haderslev med Dansk Energi Management & Esbensen A/S som ingeniører på energi og tekniske installationer.