SmartEnCity Network Webinar

Torben Esbensen fra Dansk Energi Management & Esbensen havde den 19. april 2017 et indlæg på SmartEnCity netværks-seminar om energirenovering af almene etageboliger.

Webinaret er gratis og kan høres/ses her

Med afsæt i vores erfaringer fra tre boligforeninger i Sønderborg Kommune, illustrerer Torben Esbensen hvorledes vi har arbejdet med energirenovering af de almene etageboliger.
De tre boligforeninger gennemgår individuelle renoveringer af deres boligblokke, men flere tiltag går igen; solceller på taget, udskiftning af fællesbelysning til LED, energieffektive døre og vinduer, isolering af ydervægge og tage.
Med disse tiltag, der reducerer energiforbruget og øger egenproduktionen, bliver boligblokkene stort set forsynet med vedvarende energi alene.

SmartEnCity er et projekt finansieret under EU’s Horizon 2020 forsknings- og innovationsprogram. Under koordinationen af TECNALIA Research & Innovation samles 35 partnere fra seks lande for at gøre Smart Zero Carbon Cities til en realitet i Europa.
Projektet er et samarbejde mellem de 3 små og mellemstore byer Vitoria-Gasteiz i Spanien, Tartu i Estland og Sønderborg i Danmark, og projektet har i alt fået tildelt ca. 208 mio. kr. hvoraf de ca. 50 mio. kr. er tildelt Sønderborg.
Projektet er en vigtig brik for Sønderborg, for at nå målet om CO2-neutralitet i 2029, hvilket både borgere, virksomheder og politikere støtter op om. Projektets navn SmartEnCity kommer fra Smart Energy City og handler om at reducere energiforbruget, øge produktionen af vedvarende energi, og være smarte omkring det.

Prækvalificeret til international projektkonkurrence om Papirøen

Københavns Kommune har nu offentliggjort navnene på de fem teams, der skal konkurrere om at skulle tegne et vandkulturhus, en promenade og et havnebad på Christiansholm i København, der i daglig tale går under navnet Papirøen.

DEM-ESB udgør sammen med BIG – Bjarke Ingels Group, COBE, Hundsbæk & Henriksen, SLA Landsarkitekter, Teknologisk Institut, Gade & Mortensen og kunstnergruppen A KASSEN ét af de udvalgte teams, der er prækvalificerede.
I alt ansøgte 24 teams om at blive prækvalificeret til den internationale projektkonkurrence.

Udviklingen af Papirøen sker som et led i Københavns Kommunes overordnede vision for Københavns Havn, som blandt andet skal få flere aktiviteter i havnen, bedre adgang til vandet og bedre ruter og forbindelser på tværs af havnen.

Fristen for afgivelse af tilbud er den 2. juni 2017. Det vindende team ventes offentliggjort i begyndelsen af december ovenpå en række bedømmelses- og forhandlingsrunder. Den samlede udvikling af Papirøen forventes påbegyndt i starten af 2018 og ventes færdig i slutningen af 2021.

Vindere af Kähler-konkurrence

Ida Stoltze

Vinderne af vores Kähler-konkurrence på Building Green Aarhus i sidste uge blev Dorthe Sode fra Dansk Lys og Ida Stoltze, studerende på Navitas. Tillykke til jer!

Tak til alle jer der deltog i konkurrencen, og tak for alle de mange besøg ved vores stand.

Tilstandsvurdering af klimaskærmen på ARoS Aarhus Kunstmuseum

Hos Dansk Energi Management & Esbensen er vi netop nu i gang med at udarbejde en tilstandsvurdering af klimaskærmen på ARoS Aarhus Kunstmuseum. Arbejdet indebærer bl.a. foretagelse af en visuel inspektion af klimaskærmen, termografering af udvalgte bygningsdele samt udarbejdelse af en tilhørende vedligeholdelsesplan.

Tilstandsvurderingen skal hjælpe ARoS med at sikre det fornødne overblik, samt at skabe en mere hensigtsmæssig planlægning af fremtidige vedligeholdelsesarbejder.

 

Mød os ved stand nr. 44 – Building Green Aarhus 2017

Hele dagen i dag og igen i morgen, er vi at finde ved stand nr. 44 på Building Green i Aarhus.

Vi ses!

 

Building Green Aarhus 2017

Den 29.-30. marts kan du møde Dansk Energi Management & Esbensen ved stand nr. 44 på Building Green Aarhus.

Building Green er Danmarks største fagmesse for bæredygtige og energieffektive løsninger til byggeriet – og når arrangementet løber af stablen i Centralværkstedet på Aarhus Havn, bliver det Building Greens første Aarhus-event.

Hos DEM-ESB glæder vi os meget til nogle gode dage med dialog, sparring og networking med alle jer, der kigger forbi vores stand.

 

DEM-ESB’s første årlige bæredygtighedsrapport er nu på hylden!

Hos Dansk Energi Management & Esbensen har vi netop lanceret vores årlige bæredygtighedsrapport!
Læsere vil ikke kun få et indblik i vores interne indsats for bæredygtighed, men vil også kunne læse om hvordan vi måler vores arbejde i forhold til FNs verdensmål for bæredygtig udvikling.

Højdepunkter fra ”Our Footpoint” omhandler firmaets indsats med hensyn til blandt andet en vurdering af medarbejdernes trivsel, en måling af vores indsats for CO2-reducering samt et indblik i vores Business Integrity Management System (BIMS).

”Our Impact” måler derefter nøjagtigt hvordan den enkelte medarbejders arbejde bidrager til de globale bæredygtighedsmål. Nøgletal heri viser de såkaldte SMART indikatorer, som Dansk Energi Management & Esbensen har udviklet på baggrund af vores mere end 20 års erfaring med monitorering og evaluering.

 

Sustainability Report 2015-2016

Solceller – Lillerød Rensningsanlæg

Solcelleanlæg ved Lillerød Rensningsanlæg

Dansk Energi Management & Esbensen A/S har for ‘Forsyningen Allerød Rudersdal A/S’ forestået opførelsen af et markplaceret solcelleanlæg, på 232 kWp svarende til 1425 m2 solcellepaneler.

Anlægget har en årlig ydelse på 235.000 kWh – svarende til 27 % af rensningsanlæggets samlede strømforbrug.
Anlægget er kalkuleret og tilpasset i størrelse, på baggrund af rensningsanlæggets årlige forbrug af strøm, således at stort set hele produktionen fra solcelleanlægget aftages af rensningsanlægget selv.

Solcellepanelerne er hævet fra terræn, så fårene på marken, der holder bevoksningen nede, kan græsse frit.

Officiel indvielse af anlægget er fredag d. 21. april 2017 kl. 14 – Alle er velkomne.

DEM-ESB bærer Klimastafetten for Aarhus Kommune

År tilbage satte Århus Kommune gang i KLIMASTAFETTEN, som en måde at kickstarte klimasamarbejdet med og mellem virksomheder i Århus. Med stafetten bliver der sat spot på klimaindsatsen i århusianske virksomheder gennem involvering af medarbejderne og fortælling af de gode historier.

 

Klimastafetten er denne gang landet hos Kirsten Mariager, der er senior konsulent her hos Dansk Energi Management & Esbensen:

“En af de store udfordringer ved den grønne omstilling er at værdisætte og synliggøre effekterne af bæredygtighed – det gælder både den sociale, miljømæssige og økonomiske bæredygtighed. Det er desværre ofte en hindring for igangsætning af bæredygtige investeringer.

Alle taler om det voksende globale behov for bæredygtig udvikling. Og verdenssamfundet har formelt forpligtet sig til FNs 17 bæredygtige udviklingsmål  – de såkaldte Sustainable Development Goals –  eller SDGer. Forpligtelsen gælder for os alle – også for Århus Kommune og dens erhvervsliv. Århus Klimaplan 2016 – 2020 sætter de lokale rammer for store dele af denne forpligtelse – og vi bør derfor gribe mulighederne som SDGerne giver. SDGerne danner en fælles reference og kommunikationsplatform, der kan fremme værdisætningen og synliggørelsen af den grønne omstilling i Aarhus – og i sidste ende være katalysator for at fremme den grønne vækst lokalt.

Dansk Energi Management og Esbensen har udviklet et SDG-modelværktøj, der systematisk omsætter og formidler værdien af organisationers bæredygtige indsatser og bidrag til opfyldelse af FNs bæredygtige udvklingsmål.”

 

Projektering af Københavns nye 5-stjernede hotel, Herman K

Hotel Herman K, Bremerholm 6 – Efter (Illustration: Dansk Ejendoms Management)
Bremerholm 6 – Før

Dansk Energi Management & Esbensen A/S har forestået ingeniørprojektering af Københavns nye 5-stjernede hotel, Herman K, beliggende i den nedlagte transformerstation på Bremerholm 6. Hotellets nærmeste naboer er Magasin og Hotel D´Angleterre ved Kongens Nytorv.

Ingeniørprojektering består af energirammeberegninger, energirenovering samt alle tekniske installationer inden for ventilation, vand, varme, køl, sprinkling, el, solceller og elevator.
Ønsket om at lave en eksisterende meget ”rå” betonbygning om til et 5-stjernet hotel har været særdeles spændende, men også udfordrende for de implicerede ingeniører.

En væsentlig faktor i projekteringen var, at føringsvejene for installationer nærmest var givet på forhånd og på ingen måde levede op til pladskravene for implementering af de forskellige installationstyper.

Af hensyn til komforten blev der endvidere stillet store krav til ventilation samt ikke mindst til mulighederne for opvarmning og køling, i takt med vejrets skiften.
Yderligere skulle der selvfølgelig tages hensyn til de mange myndighedskrav, der skal overholdes. Specielt i forhold til brandalarmering, varslingsanlæg, flugtveje og sprinkling.

Under hele byggeperioden varetages byggeledelse og arbejdsmiljøkoordinering af Dansk Energi Management & Esbensen, og vi glæder os til at se hotellet stå færdigt i 2018.

 

Læs mere om Hotel Herman K her.

Vinder af konkurrencen om til- og ombygning af Gråsten Plejecenter

Foto af projektforslaget

Dansk Energi Management & Esbensen har vundet konkurrencen om til- og ombygning af Gråsten Plejecenter for Sønderborg Kommune.
Projektgruppen består desuden af A78 Arkitekter, Tegnestuen Regnbuen og Ian Hobson Rådgivende Ingeniører.
Byggeriet omfatter nybyggeri på 1.250 m², til-og ombygning på 650 m² samt let ombygning på 3.000 m² – et projekt til ca. 30 mio. kr.

Nomineret til ”Mies van der Rohe”-prisen

Kannikegården i Ribe, hvor DEM-ESB har været rådgivende ingeniører, er nomineret til den europæiske arkitekturpris: ”Mies van der Rohe”-prisen, der betragtes som en af verdens mest prestigefyldte arkitekturpriser.

355 projekter var i år valgt ud til at konkurrere om den eftertragtede Mies van der Rohe-pris. Nu er feltet snævret ind til bare 40 værker, der alle fremhæver mulighederne og tendenserne i nutidens europæiske områder. Kun tre danske projekter er sluppet gennem nåleøjet til at komme i betragtning til årets Mies van Der Rohe-pris.

I midten af februar bliver de endelige finalister annonceret, og først i maj løftes sløret for vinderen.

Lundgaard & Tranberg Arkitekter har tegnet bygningen sammen med Oesten Arkitekter i Aabenraa.

Kannikegården fungerer som menighedshus for Ribe Domkirke.

Vi søger ingeniører…

Dansk Energi Management & Esbensen A/S vækster,
og vi søger derfor flere dygtige ingeniører.

Se alle vores åbne stillingsopslag her.

 

Erfarne VVS-/ventilationsingeniører søges til vores kontor i Aarhus

Til styrkelse af vores team søger vi erfarne, dynamiske og ambitiøse VVS-/ventilations- og bygningsingeniører til vores kontor i Aarhus med erfaring indenfor projektering af tekniske installationer og med kendskab til byggeteknik.

Ledende VVS-/ventilationsingeniør søges til vores kontor i Aarhus (evt. København)

Til vores kontor i Aarhus, søger vi lige nu en erfaren VVS-/ventilationsingeniør/projektleder, der har lyst til at stå i spidsen for videreudviklingen og styrkelsen af fagområdet og vores projekterende team på tværs af vores tre kontorer.

Diplom-/civilingeniører søges til vores kontorer i Aarhus og Sønderborg

Til vores kontorer i Århus og Sønderborg søger vi diplom- og civilingeniører, med kompetencer indenfor projektering af tekniske installationer, og som også interesserer sig for energirenovering, energidesign, indeklima, vedvarende energi og bæredygtigt byggeri.

Vinder af parallelopdraget Stigsborg Havnefront

Det tidligere industriområde Stigborg Havnefront i Nørresundby skal omdannes til en attraktiv ny bæredygtig bydel med boliger, erhverv og rekreative arealer.
Det ca. 55 ha store område strækker sig mellem Limfjordsbroen i vest og Limfjordstunnellen i øst og er Aalborgs største byudviklingsprojekt i nyere tid.

Sammen med Vandkunsten, BOGL, Oxford Research, Via Trafik og Mette Lis Andersen har DEM-ESB vundet parallelopdraget om udarbejdelse af et forslag til en udviklingsplan for den nye bydel. Det er et enstemmigt Aalborg Byråd, der har udvalgt teamet til at arbejde videre med forslaget, frem mod en endelig udviklingsplan for Stigsborg Havnefront.

Hovedgrebet i planen er etableringen af en Danmarks største byparker oven på den gamle Kemira-grund. Byparken danner ramme for en række langtidsholdbare strategier for bæredygtig byudvikling.

Der er i forslaget bl.a. fokuseret på sikring af minimalt energiforbrug, optimale dagslysforhold og implementering af smart city teknologier ligesom en række udvalgte DGNB-indikatorer har indgået i udviklingen af forslaget.